Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live UpdateFermer-Gesloten

Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live Update

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor de bezetting van het Molière Theater

De gemeente Elsene is op zoek naar een culturele organisatie om het Molière theater te beheren.

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling - dossier in te dienen ten laatste op vrijdag 30 april 2021 vóór 15.00 uur.

Wat?

De gemeente doet een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling om een culturele organisatie aan te wijzen die het Molière theater en de bijgebouwen (Galerij van de Naamse Poort, Bolwerksquare  3 - 1050 Elsene) gratis in gebruik kan nemen.

De uitbater zal de infrastructuur van het Molière theater gebruiken voor culturele activiteiten en zal de verschillende gebruikers van het theater coördineren.

Wie kan deelnemen?

Alleen rechtspersonen (collectief gestructureerd als een vzw, SMART, zelfstandige...) mogen een dossier indienen.

De kandidaat moet ervaring hebben met teammanagement en muziekprojecten (al dan niet gesubsidieerd).

De kandidaat heeft geen ondersteuning nodig bij het ontwikkelen, schrijven en uitvoeren van zijn cultureel project.

De kandidaat moet ervaring hebben met het beheer van een cultureel centrum en/of het beheer van culturele projecten (min. 3 jaar). Aantoongevende referenties worden in het formulier voor het indienen van blijken van belangstelling gevraagd.

Wanneer?

Bezoeken ter plaatste kunnen op verzoek van de kandidaten worden georganiseerd tussen 1 en 23 april 2021, van maandag tot en met vrijdag.

Het ingevulde formulier van blijken van belangstelling moet uiterlijk op vrijdag 30 april 2021 vóór 15.00 uur per e-mail worden ingezonden aan: cultuur@elsene.brussels, alsook twee exemplaren per post aan het gemeentesecretariaat, Elsensesteenweg 168, 1050 Elsene. Enkel de ontvangstdatum van de papierexemplaren geldt.

Documenten:

Voor meer informatie kan u contact opnemen met:

  • Mevrouw Céline DAOUT (dienst Cultuur, tel. 02/515.64.02) voor vragen over de bezetting van de lokalen.
  • De heer Philippe MAIRY (Juridische dienst, tel. 02/515.62.65) voor juridische vragen.

Laatste verandering: 2021-03-25 10:50:40