Menu overslaan

Projectoproep 2024 Openbare netheid

In het kader van de regionale netheidstrategie "clean.brussels" hebben de gemeenten Vorst, Sint-Gillis en Elsene een subsidie gekregen om een gezamenlijk sensibiliseringsproject uit te voeren rond de belangrijkste netheidsproblemen: sluikstorten, zwerfafval, sigarettenpeuken en hondenpoep.

Een deel van de subsidie zal worden gebruikt voor oproepen voor burgerprojecten in elk van de 3 deelnemende gemeenten. Elke gemeente heeft een budget van €16.000 om netheidsprojecten te financieren.

Hoeveel?

Per project wordt maximaal € 4.000 toegekend.

Wie kan een project indienen?

De projectoproep staat open voor de volgende lokale burgerinitiatieven:

  • Verenigingen (VZW, verenigingen van handelaars, enz.) of feitelijke verenigingen (bv. bewonersgroepen) ;
  • Buurtcomités ;
  • Scholen ;
  • Kunstenaarscollectieven ;
  • Of een ander lokaal initiatief uit één van de 3 organiserende gemeenten.

Wanneer?

Van 9 januari tot 15 maart 2024.

Aanvraagprocedure

In te vullen en/of op te sturen documenten :

Je dossier moet per e-mail worden gestuurd naar sensibilisationPP at elsene punt brussels of per post naar de gemeente Elsene - dienst Openbare Netheid, Elsensesteenweg 168 - 1050 Elsene.

Vragen?

Neem contact met ons op via e-mail of telefoon:

Zie ook: Volledige regels voor de projectoproep.

Laatste verandering: 2024-01-10 11:36:51