Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live UpdateFermer-Gesloten

Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live Update

Projectoproep 2021 Openbare netheid

Ben je inwoner van Elsene, lid van een vereniging, kunstenaar of een school ... en wil je in je wijk een project rond het thema openbare netheid uitwerken? Stel ons vóór 15/9 je project voor en krijg tot 4000 euro om het concreet uit te voeren!

Hier kun je de nodige documenten downloaden:

Stuur je dossier per mail naar sensibiliseringON at elsene punt brussels of per post naar de gemeente Elsene - Dienst Openbare Netheid, Elsensesteenweg 168 - 1050 Elsene.

Voor bijkomende inlichtingen of ondersteuning bij de opmaak van jouw dossier, kun je contact opnemen met de afdeling Sensibilisering op het nummer 02.515.68.04 of per e-mail sensibiliseringON at elsene punt brussels.

Aan deze projectoproep wordt een budget van 15.000 € toegekend. De jury zal de beste projecten selecteren op basis van de criteria die in het reglement in bijlage worden toegelicht. Het budget wordt verdeeld tussen de geselecteerde projecten met een financiële tegemoetkoming tot maximum 4.000 € per project. Het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad (naargelang het gevraagde bedrag) behoudt zich het recht voor om een lager bedrag toe te kennen als het budget overschat lijkt.

Zie de volledige reglementen:

Laatste verandering: 2021-06-15 10:08:47