Menu overslaan

Vluchten over Elsene: Laat je stem horen!

Elsene en haar inwoners ondergaan al jaren de gevolgen van overvliegende vliegtuigen en de overlast die ermee gepaard gaat. Het college en de gemeenteraad besteden bijzondere aandacht aan dit dossier en hebben verschillende resoluties - de recentste op 29/09/2022 - aangenomen waarin verschillende bestuursniveaus worden aangesproken. Elsene beheert dit dossier trouwens met een advocaat, samen met andere gemeenten.

De omgevingsvergunning voor Brussels Airport (Zaventem) vervalt in juli 2024, en de uitbater heeft een hernieuwingsaanvraag ingediend bij de Vlaamse overheid. Het dossier is nu volledig en het openbaar onderzoek is gestart.

Meerdere aspecten van deze vergunning gaan ons rechtstreeks aan want ze hebben invloed op geluidsoverlast en, meer in het algemeen, de overlast die de omwonenden ondervinden van nachtvluchten, het aantal vluchten per jaar, de soorten toegestane toestellen, het gebruik van de start- en landingsbanen, de hoogte van de vluchten, enz.

Met het oog op een gedetailleerd totaalzicht op deze problematiek nodigen wij u uit de volledige voorgeschiedenis van dit dossier te raadplegen op de site van Leefmilieu Brussel.

Hoe neem ik deel aan het openbaar onderzoek?

De Vlaamse overheid organiseert een openbaar onderzoek naar deze aanvraag tot vernieuwing van de vergunning van de luchthaven, die 30 dagen zal lopen tussen 10/12/2023 en 08/01/2024 (inclusief). Na die datum kunnen er geen klachten meer worden ingediend. Dit openbaar onderzoek staat open voor alle burgers die belang kunnen hebben bij dit project.

Tijdens deze periode van 30 dagen kunt u het dossier van de vergunningsaanvraag raadplegen en uw opmerkingen indienen. U kunt het volledige dossier raadplegen via het "Omgevingsloket".

Tot en met 8 januari 2024 kan u reageren op het openbaar onderzoek in het Nederlands of in het Frans via het "Omgevingsloket", of per brief aan een van de 4 volgende gemeenten:

  • Zaventem: college van burgemeester en schepenen - Diegemstraat 37 - 1930 Zaventem
  • Steenokkerzeel: college van burgemeester en schepenen - Orchideeënlaan 17 - 1820 Steenokkerzeel
  • Machelen: college van burgemeester en schepenen - Woluwestraat 1 - 1830 Machelen
  • Kortenberg: college van burgemeester en schepenen - Dr V. De Walsplein 30 - 3070 Kortenberg

Als u op deze link klikt, vindt u de analyse van de gemeente Elsene over deze vergunningsaanvraag.

Het dossier en de analyse zijn eveneens beschikbaar bij het gemeentebestuur : Gemeentehuis Elsene - dienst Ruimtelijke ordening - Elsensesteenweg 172 te 1050 Elsene, van maandag tot vrijdag tussen 9 uur en 12 uur.

Wij nodigen u uit daarnaast uw reactie ook te sturen naar het volgende e-mailadres: airport at leefmilieu punt brussels, opdat uw reacties worden toegevoegd aan het advies van het Brussels Gewest, wat het Gewest ook de mogelijkheid geeft om een register bij te houden van de opmerkingen van de Brusselaars.

  • Neem voor meer informatie contact op met info at leefmilieu punt brussels
  • Op donderdag 14/12/2023 om 18 uur is er een digitale informatiesessie met uitleg over de milieueffectenstudie die werd uitgevoerd in het kader van de hernieuwing van de milieuvergunning voor de luchthaven. Deelnemen aan deze sessie kan door u in te schrijven.

Laatste verandering: 2023-12-21 16:21:00