Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live UpdateFermer-Gesloten

Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live Update

Actualiteit

Heraanleg Kasteleinsplein: online vragenlijst

Het Kasteleinsplein is een van de emblematische pleinen van de gemeente Elsene, in het centrum van een levendige en gevarieerde wijk waaraan het zijn naam heeft ontleend. Deze openbare ruimte met diverse functies herbergt elke woensdag een markt, talrijke evenementen en brengt verschillende winkels en instellingen samen, terwijl het ook een woonwijk is, bevolkt door een verscheidenheid aan mensen.

Toch laat de huidige staat dit beroemde plein niet langer toe om deze meervoudige functies te vervullen: boomwortels hebben de rijweg verslechterd, oversteekplaatsen voor voetgangers zijn onbestaande, glascontainers zijn moeilijk toegankelijk, de voorzieningen voor mensen met een beperkte mobiliteit is onveilig en de groene ruimte zou beter ontwikkeld kunnen worden.

Met dit in het achterhoofd werd een grote burgerparticipatie-campagne gepland, met informatiebijeenkomsten, participatieworkshops en zelfs een mobiele caravan om de ideeën en meningen van regelmatige en onregelmatige bezoekers van de buurt te verzamelen, en niet te vergeten de bewoners en winkeliers. Deze campagne moest opnieuw worden uitgevonden vanwege de gezondheidscontext in verband met de Covid-19-epidemie, maar er was geen sprake van om deze helemaal op te geven.

Daarom organiseerde de gemeente Elsene een online vragenlijst om bij bewoners en gebruikers van de wijk te peilen naar hun voorkeuren voor de herinrichting van hun plein. Volg de onderstaande link om de online vragenlijst in te vullen.

Meer info...

Strijd tegen Covid: nieuwe maatregelen in Elsene

Na de laatste vergadering van de Nationale Veiligheidsraad zijn de verschillende maatregelen om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan, geëvolueerd. De epidemiologische situatie vereist inderdaad dat we onze inspanningen handhaven en de barrièremaatregelen blijven toepassen.

Daartoe zijn verschillende maatregelen genomen door de minister van Binnenlandse Zaken en de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze zijn opgenomen in twee besluiten (hier en hier). Deze bepalingen maken dat het niet langer verplicht is om overal een masker te dragen, maar enkel op drukbezochte plaatsen en/of wanneer de fysieke afstand van 1,5m niet mogelijk is. Daarnaast moeten de bars en cafés tussen 23.00 uur en 6.00 uur sluiten, evenals nachtwinkels, die om 22.00 uur moeten sluiten.

Naar het voorbeeld van andere gemeenten heeft de burgemeester van Elsene deze bepalingen aangevuld met een verordening waarin de zogenaamde "drukke verkeersgebieden" op het grondgebied van de gemeente nauwkeurig worden vastgesteld. Er wordt ook bepaald dat het dragen van maskers verplicht is in de buurt van scholen.

Deze epidemie duwt ons al enkele maanden in het nauw en dwingt ons om onszelf opnieuw uit te vinden. De gemeente Elsene doet haar uiterste best om je in deze ongekende context zo goed mogelijk te blijven steunen. Als je vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met het callcenter op 0800 35 058.

Laten we voor onszelf en voor anderen blijven zorgen.

W83: projectoproep

De gemeente Elsene lanceert met haar vzw Entreprendre XXL de tweede projectoproep voor de bezetting van de W83 - Local Test Shop.

Dit project wil de economische ontwikkeling in Elsene bevorderen, ondersteunen en begeleiden.

Inschrijven kan via de onderstaande link!

Meer info...

Steun aan handelaren

Handelaars in Elsene die getroffen zijn door de coronamaatregelen kunnen tot 30 september een vergoeding aanvragen. Alle informatie lees je op onze website !

Meer info...

Werkzaamheden zwembad Elsene

De werkzaamheden aan het zwembad van Elsene zijn op 3 augustus begonnen. Voor dit project combineert Beliris respect voor het erfgoed met een verhoogd comfort en gebruiksgemak voor de bezoekers. Het omvat een nieuwe ontvangstruimte voor mensen met beperkte mobiliteit, collectieve kleedkamers, een voetbad, een sporthal...

Meer info...

Mondmasker verplicht op heel het Brussels grondgebied

Vandaag woensdag 12 augustus 2020 rondde het incidentiecijfer op het Brussels grondgebied over de zeven voorbije dagen de kaap van gemiddeld 50 nieuwe besmettingen met Covid-19 per 100.000 inwoners. Daarom geldt, zoals vorige week door Minister-President Rudi Vervoort in samenwerking met de 19 Brusselse gemeenten werd beslist, vanaf vandaag de maatregel die het dragen van een mondmasker in heel het Brussels Gewest verplicht.

Voortaan is dus iedereen van twaalf jaar of ouder verplicht een mondmasker te dragen dat de neus en de mond bedekt op alle openbare plaatsen en voor het publiek toegankelijke private plaatsen in heel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De regelgeving voorziet wel in enkele uitzonderingen. Er is geen mondmasker vereist:

- tijdens sportbeoefening,
- bij het verrichten van intensieve lichamelijke arbeid op de openbare weg,
- en voor mensen met een handicap die hen verhindert een masker of een gelaatsscherm te dragen.

Fietsen wordt niet beschouwd als een sport (tenzij het een wedstrijd is). Daarom is het dragen van een masker verplicht wanneer men bijvoorbeeld met de fiets naar het werk gaat.

Het dragen van een masker is verplicht bij het wandelen. Als je echter aan het joggen bent, is het dragen van een masker niet verplicht.

Maar steeds moet de social distancing worden nageleefd.

Wanneer het dragen van een mondmasker of een stoffen alternatief wegens medische redenen niet mogelijk is, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.

Ook worden de politiecontroles versterkt om toe te zien op de naleving van deze maatregel en van alle andere maatregelen die op 27 juli zijn uitgevaardigd door de Nationale Veiligheidsraad.

Meer info...

Hittegolf

De gemeente Elsene nodigt iedereen uit om ons te informeren over de senioren in Elsene die tijdens de hittegolf in moeilijkheden zouden kunnen komen. Neem contact op met het gratis nummer 0800 35 058 tussen 9 uur 's ochtends en 12 uur 's middags.

De gemeente zal haar steun aanbieden, regelmatig mensen bezoeken, en indien nodig water verdelen. Laten we elkaar steunen, de komende dagen zal het heet worden.

Op deze plaatsen is er toegang tot water en fonteinen om je te verfrissen:

- Fernand Cocqplein
- Flageyplein
- Speelplein "Clos des Bambins" (Oude-Lindesquare)
- aan de ingang van de ULB (Solboschplein)
- Albert II-park (tegenover het ziekenhuis van Elsene)

Meer info...

Aanvullende maatregelen ter bestrijding van de heropleving van het Coronavirus

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de strategie die vorige week werd ingevoerd om de heropleving van het virus aan te pakken, te versterken. Vanaf woensdag 29 juli en gedurende ten minste vier weken (tot eind augustus), zijn de volgende maatregelen van kracht:

: Vanaf woensdag wordt de sociale bubbel beperkt tot 5 dezelfde personen voor de komende vier weken en voor een heel gezin, dus niet meer per individu. Kinderen jonger dan twaalf zijn niet opgenomen in deze telling.
: Familie- of vriendenbijeenkomsten zijn beperkt tot maximaal 10 personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend). Deze limiet geldt ook voor recepties en banketten.
: Evenementen die een groot publiek trekken blijven strikt beperkt tot een maximum van 100 personen binnen, en 200 personen buiten, waarbij verplicht een mondmasker moet worden gedragen.
: Telewerk wordt waar mogelijk sterk aanbevolen om te veel contact tussen collega's te vermijden.
: De regels die eerder golden in winkels, nl. je boodschappen alléén doen gedurende maximum 30 minuten (behalve op afspraak), worden weer van kracht.
: Er worden contactgegevens opgevraagd, bijvoorbeeld in wellnesscentra en bij sportlessen. Een volledige lijst van de betrokken plaatsen zal in het ministerieel besluit worden gepubliceerd. Zij zullen aan dezelfde verplichtingen worden onderworpen als de horecasector.

Een mondmasker dragen is verplicht, ongeacht de wijze of manier waarop je je verplaatst (stappen, lopen, joggen, fietsen, steppen, ...), op volgende plaatsen:

: Guldenvlieslaan: tussen de Louizalaan en de Naamsepoort (tussen nrs. 1 en 45 A)
: Louizalaan: tussen het Stefaniaplein en de Guldenvlieslaan
: Waversesteenweg: tussen de Elsensesteenweg en het kruispunt van de Vredestraat
: Sint-Bonifaasstraat
: Vredestraat
: Dublinstraat
: Lang-Levenstraat (voetgangersgedeelte): tussen de Vredestraat en de Waversesteenweg
: Malibranstraat (van het Flageyplein tot het kruispunt met de Dillensstraat en de Collegestraat)
: Elsensesteenweg
: F. Cocqplein
: Luxemburgplein
: E. Flageyplein
: Heilig-Kruisplein
: Drievuldigheidsvoorplein
: Baljuwstraat
: Kasteleinsplein
: Londenplein
: Boondaalsesteenweg: vanaf het nummer 493 (en de beide kanten van de straat) tot het Brillat-Savarinkruispunt
: Rotonde van de begraafplaats van Elsene
: Hogeschoollaan: tussen de Gen. Geneesheer Derachelaan en de Boondaalsesteenweg
: Kroonlaan: tussen de Zomerstraat en de Boondaalsesteenweg
: Edelknaapstraat: tussen nummer 1 en 35
: Waterloosesteenweg: in het weggedeelte tussen de Louis Lepoutrelaan (nr. 508) en de Molièrelaan (nr. 656)

Het is essentieel om de inspanningen te verdubbelen om een heropleving van het virus te voorkomen. We doen ons uiterste best om je zo goed mogelijk te informeren en een kwalitatief hoogstaande openbare dienst te onderhouden. Bij voorbaat dank voor je begrip.

Meer info...

Prijs van de Allerkleinsten - We zoeken jou !

De prijs van de Allerkleinsten is een beloning voor professionelen uit de sector van de Allerkleinsten die in de gemeente Elsene een specifiek project dragen i.v.m. de bestrijding van genderstereotypering, ecologisch verantwoorde praktijken, kwaliteitsvoeding en/of pedagogische innovatie. Voor de tweede opeenvolgende keer wordt de prijs uitgereikt aan 3 laureaten uit de professionele kinderopvangsector, waaronder één gemeentelijk opvanginitiatief. Niet-gemeentelijke professionelen die worden geselecteerd, krijgen een prijs ter waarde van 1000 €. De geselecteerde gemeentelijke kinderopvang krijgt een symbolische prijs.

Voor deelname moet een kandidaatsdossier worden ingediend via e-mail tegen 14 augustus 2020 op het volgende adres: allerkleinsten@elsene.brussels. Het dossier moet ook aangetekend verzonden worden of afgegeven bij de gemeente: College van burgemeester en schepenen - Elsensesteenweg 168 - 1050 BRUSSEL

Download hier het reglement en het inschrijvingsformulier :

Meer info...

Gemeente aan huis

Naar aanleiding van de COVID-19-epidemie werkt de gemeente enkel op afspraak. Graag herinneren we je er ook aan dat je heel wat administratieve verrichtingen 24/24 en 7/7 van thuis uit kunt regelen, zonder naar het gemeenteloket te komen.

Enkele muisklikken volstaan om documenten op te vragen, online zaken te regelen...

Zo kan je snel en eenvoudig een onlineaanvraag tot adreswijziging indienen of de volgende documenten opvragen:

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de verrichtingen die je van thuis kan regelen. Op onze website vind je een volledig overzicht van onze onlinediensten.

Hoe ga je te werk?

Surf naar de website van de gemeente en ga naar de rubriek e-Loket.

 • documenten die j meteen kan downloaden
 • documenten die per post verstuurd worden
 • formulieren die je kan invullen en doorsturen naar onze diensten

Aarzel niet om ons te contacteren indien je meer informatie wenst omtrent onze onlinedienstverlening of onze dienstverlening op afspraak.

Telefoon ➔ 02/515.61.11
" Bevolking " ➔ bevolking at elsene punt brussels
" Burgerlijke Stand " ➔ burgerlijkestand at elsene punt brussels

Een mondmasker is verplicht

Op 9 juli heeft het Overlegcomité, in aanwezigheid van de Groep van Experts belast met de Exitstrategie (GEES), besloten om de verplichting tot het dragen van een mondmasker uit te breiden. Deze verplichting zal van toepassing zijn vanaf zaterdag 11 juli op volgende plaatsen:

: in winkels en winkelcentra;
: in bioscopen, theater-, concert- en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen, musea en bibliotheken.

Het gemeentebestuur breidt deze maatregel uit naar de toegang tot de gemeentelijke kantoren, waar het ook verplicht is een mondmasker te dragen.

Ter herinnering: het dragen van een mondmasker was al verplicht in een aantal gevallen, zoals bijvoorbeeld op het openbaar vervoer of bij de uitoefening van contactberoepen (kappers en dergelijke). Deze lijst kan later nog herzien worden, in functie van de situatie. In de andere gevallen blijft het dragen van een mondmasker sterk aanbevolen.

We herinneren eraan dat in Elsene:

>> er reeds mondmaskers verdeeld werden aan 65-plussers en begunstigden van het OCMW
>> elke Elsenaar een mondmasker kan aanvragen via het nummer 02/515 66 45
>> gewestelijke mondmaskers op dit moment worden uitgedeeld aan alle Elsenaren via de post
>> federale mondmaskers te verkrijgen zijn bij alle apothekers

Denk er ook aan dat bovenop het dragen van een mondmasker, we onszelf en anderen kunnen beschermen door de 6 gouden regels in acht te nemen:

1. Pas de hygiënemaatregelen toe, zoals het regelmatig wassen van de handen;
2. Geef voorkeur aan activiteiten in de buitenlucht;
3. Besteed speciale aandacht aan kwetsbare groepen;
4. Houd zoveel mogelijk een veiligheidsafstand van 1,5m aan;
5. Beperk uw contacten (15 personen per week);
6. Beperk de omvang van uw bijeenkomsten (15 personen).

Alle informatie is terug te vinden op de officiële website www.info-coronavirus.be

Adviesraad voor Handicapaangelegenheden

Ben je bekommerd om de inclusie en het welzijn van mensen met een beperking? Word lid van de Adviesraad voor Handicapaangelegenheden!

Jouw expertise is waardevol om de gemeente te helpen zichzelf toegankelijker te maken voor jezelf of je familie.

Om je kandidaat te stellen, hoef je enkel een formulier te downloaden, in te vullen en op te sturen vóór 16 augustus 2020 naar gelijkheid@elsene.brussels of per post naar de dienst Gelijkheid en Mensenrechten, Wijkhuis Malibran, Damstraat 10 te Elsene.

Voor meer informatie kan je bellen naar het nummer 02 646 19 07.
Alle informatie en het aanvraagformulier vind je hier :

Meer info...

Een monumentale fresco ter ere van alle beroepen in de ziekenhuissector

Je zag het ongetwijfeld als je langs de site van het Ziekenhuis Etterbeek-Elsene wandelde... Een monumentale fresco, ter ere van alle beroepen in de ziekenhuissector, siert nu de muren van een voormalig OCMW-gebouw in Elsene.

Een mooi initiatief van een collectief van kunstenaars - onder leiding van Amandine LEVY - dat hulde brengt aan het zorg-, onderhouds- en keukenpersoneel, ambulancechauffeurs, onderzoekers... zij die onvermoeibaar hebben gewerkt tijdens de epidemie.

Een initiatief van Juliette Greindl en CosMotion, uitgevoerd met de steun van het OCMW en de gemeente Elsene en de Iris Ziekenhuizen Zuid.

Samen op zoek naar een joggingparcours voor Elsene

De gemeente Elsene nodigt je graag uit op de "eerste burgerontmoeting omtrent het thema Sport in Elsene - het samen uitstippelen van een joggingsparcours". Afspraak op vrijdag 10 juli om 18 uur in het Stadion van Elsene.

De gemeente Elsene en de sportdienst willen een joggingsparcours uitstippelen in Elsene. Wij willen ook graag de inwoners hierbij betrekken en samen nadenken over dit project en de verschillende aspecten: Welke trajecten? Welke afstanden? Wat zijn de moeilijkheden? Welke omkaderende infrastructuur? We nodigen daarom graag de inwoners, buurtcomités, verenigingen van inwoners van Elsene en sportbeoefenaars uit voor een voorbereidende vergadering volgens het principe van collectieve intelligentie.

Deze ontmoeting wordt georganiseerd in het kader van het programma BeSportCircular, een initiatief dat gericht is op het creëren van een participatieve dynamiek op het vlak van sportinfrastructuur en expertise ontwikkelt op het vlak van sport en circulaire economie.

Wij hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen op deze vergadering!

Praktische info:
Waar? Stadion van Elsene, Voltastraat 18 in de omnisportzaal
Wanneer? vrijdag 10 juli van 18u tot 21u
Inschrijven kan per e-mail: sport@ixelles.brussels

Meer info...

60ste verjaardag van de onafhankelijkheid van Congo

Elsene en Congo hebben een nauwe band. Aan het einde van de jaren 1950 verwelkomde het 'Maison africaine' Congolese studenten in de wijk van de Naamsepoort, waar ook het 'Maison des Colonies' gevestigd was. Op die manier heeft de Afrikaanse wijk Matonge - een verwijzing naar de kunstenaarswijk met dezelfde naam in Kinshasa - zich ontwikkeld in het noorden van onze gemeente, rond de Waversesteenweg.

De gemeente Kalamu in Kinshasa (waar de Matongewijk zich bevindt) is sinds 2003 een zustergemeente van Elsene. Daarom wil onze gemeente de 60ste onafhankelijkheidsverjaardag van Congo luister bijzetten met een herdenkingsplaat die deze morgen werd ingehuldigd aan het Elsense gemeentehuis, in het bijzijn van premier Sophie Wilmès, minister-president van het Brussels Gewest Rudi Vervoort en het college van burgemeester en schepenen van Elsene.

Wat betreft de polemiek over enkele schrijffouten in de Nederlandstalige versie: wij betreuren dit ten zeerste. De gemeente heeft alle maatregelen genomen om zo snel mogelijk een definitieve en gecorrigeerde gedenkplaat in kleur te plaatsen. Helaas was het niet meer mogelijk om dit vandaag al te doen. Wij verontschuldigen ons bij iedereen die deze schrijffouten mogelijk heeft geïnterpreteerd als een gebrek aan respect, wat absoluut en vanzelfsprekend niet het geval is. Ten vroegste vrijdag wordt de definitieve en gecorrigeerde gedenkplaat aangebracht.

Orgaandonatie

Vanaf 1 juli kan iedereen die orgaandonor wil worden na overlijden dit doorgeven op het online gezondheidsportaal Mijngezondheid (met de elektronische identiteitskaart of via itsme). Het is dus niet meer nodig om je wilsbeschikking aan het gemeenteloket door te geven, maar dit blijft wel mogelijk. Je kan de verklaring ook bij je huisarts in orde brengen.

Meer info...

Mobiele containerparken van 15 tot 19 juni

Heb je tijdens de lockdown kunnen sorteren?

Goed nieuws. De mobiele containerparken bieden je de diensten van een containerpark, maar bij jou in de buurt.
De dienst Openbare Netheid staat voor je klaar tussen 9u en 18u.

· 15/06: Dalstraat 1-19
· 16/06: Generaal-Geneesheer Derachelaan 33-85
· 17/06: Italiëlaan 5-37
· 18/06: op het Kasteleinsplein
· 19/06: Kerckxstraat 22-34

Om de veiligheid van iedereen te garanderen, vragen wij om verplicht 1m50 afstand te houden en raden wij je aan een mondmasker te dragen.

Nog vragen ?
Bel naar ons groene nummer
0800 85 150 - netheid@elsene.brussels

Meer info...

Vragenlijst #MaZone

#MAZONE biedt winkeliers de mogelijkheid om een online etalage te delen, om zo zichtbaarder te worden naar klanten toe, en te genieten van een levering per fiets. Dit project werd opgestart door de gemeente Elsene, in samenwerking met VZW Groupe One en Urbike, ook Sint-Gillis heeft zich bij het project aangesloten.

Deze korte vragenlijst is voor iedereen die het #MaZone project volgt (als nieuwsgierig persoon, vaste klant, buurman of volger).

Het doel is om je beter te leren kennen om je diensten aan te bieden die zijn aangepast aan jouw behoeften. Dit neemt slechts enkele minuten in beslag en wordt met het grootste respect voor je anonimiteit behandeld.

Vul deze vragenlijst in en waag je kans om voor half juli 3 gratis leveringen te winnen!

Meer info...

De zomerstages voor kinderen en jongeren zijn weer terug!

Verschillende gemeentelijke diensten organiseren deze zomer stages per leeftijd en per sportieve, culturele of recreatieve activiteit (dans, hiphop, schattenjacht, muziek, natuur...). Zoek de cursus die past bij je kind...


Meer info...

Projecten voor het wijkcontract Atheneum: geef je mening!

Van 8 tot 15 juni worden de inwoners en gebruikers van het Duurzaam Wijkcontract Atheneum uitgenodigd om kennis te maken met de 10 nieuwe projecten die zijn opgestart door burgercollectieven die gebruik willen maken van het participatieve budget (maximaal 8.000 euro per project).

Deze collectieven profiteren van de steun van Habitat Rénovation en stellen projecten voor die gericht zijn op het verbeteren van de levenskwaliteit of het vergroten van de culturele diversiteit in de wijk.


Meer info...

Premie voor de adoptie van een huisdier

Als je de wens en de mogelijkheid hebt om een huisdier te verwelkomen: denk aan adoptie!

Om de adoptie binnen de erkende opvangcentra van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan te moedigen, heeft de gemeente Elsene, met de steun van Leefmilieu Brussel, beslist om een premie toe te kennen die 50% van de adoptiekosten dekt (met een maximum van 200,00 euro).

Meer info...

Take-away tot 00:30 uur 's nachts

Horecazaken in Brussel kunnen nu tot 00:30 uur 's nachts (in plaats van 22.30 uur) leveren. Nog een stap in de afbouw van de #Covid-19-maatregelen!

Meer info...

Heropening van de buitenspeelpleinen

De buitenspeeltuinen zijn heropend en zullen vanaf aanstaande woensdag 27 mei onder bepaalde voorwaarden weer toegankelijk zijn:

- maximaal 20 kinderen tot 12 jaar, onder begeleiding van maximaal 2 volwassenen per kind.

- naleving van de afstandsregels (minimaal 1,5 m)

- tijdspanne van max. 1 uur per kind (9u-10 / 10u-11u / 11u-12u enz.)

Herstart van de controle op betaald parkeren

Na de beslissing van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal de controle op het betaald parkeren vanaf maandag 18 mei 2020 in alle 19 gemeenten van onze hoofdstad worden hervat.

Een terugkeer naar zo'n controle is belangrijk, om het risico van een massale terugkeer naar het privégebruik van de auto over zeer korte afstanden te beperken, en om de overstap van de auto naar alternatieven te stimuleren. Het is ook essentieel om te zorgen voor een roulatiesysteem van het parkeren in commerciële gebieden én om bewoners en hun bezoekers makkelijker te laten parkeren in de woonwijken.

De parking.brussels vestiging (Lesbroussartstraat 64) is opnieuw open voor het publiek van maandag tot vrijdag, enkel 's morgens van 8.30 tot 13 uur. Er worden slechts twee personen tegelijk toegelaten.

Meer info...

#MaZone - een online platform voor lokale Elsense handelaars

Verre van de modellen van het type "Amazon", mobiliseren de gemeente Elsene, Groupe One en urbike zich om #MaZone te lanceren, een e-commerce platform gewijd aan de lokale economie.

#MaZone biedt kleine lokale handelaars de mogelijkheid om hun krachten te bundelen en hun producten via één aanspreekpunt te verkopen. De levering per fiets wordt gezamenlijke georganiseerd in lokale rondes.

Heb je een bedrijf in Elsene en wil je je producten verkopen?

Schrijf je in via het onderstaande formulier (in het Frans).

Meer info...

Coronavirus: administratieve sancties tegen COVID-19

In de afgelopen weken hebben zowel de verschillende Belgische regeringen als de Europese autoriteiten tal van maatregelen genomen tegen het COVID-19 virus.

Om het Noorden niet te verliezen, vind je hieronder een Politiereglement, betreffende de administratieve sancties in het kader van de niet-naleving van de noodmaatregelen, ingesteld om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Het College van procureurs heeft een circulaire opgesteld die het strafrechtelijk beleid van repressie van strafbare feiten verduidelijkt.

Meer info...

Gele en blauwe zakken opnieuw opgehaald

Vanaf maandag 13 april, zullen de blauwe en gele zakken weer op de gebruikelijke dagen worden opgehaald.

Net Brussel wijst erop dat voor een gemakkelijke en minder hinderlijke opslag thuis, moet het karton worden dichtgevouwen en gestapeld, en het papier plat (niet verkreukeld) worden bewaard. De plastic flessen en drankkartons van hun kant moeten worden platgedrukt en gesloten met hun dop.

Om het werk van de ophaalploegen te vergemakkelijken, dienen de gebruikelijke regels te worden nageleefd:
- De vuilniszakken op de juiste dag buitenzetten.
- De zakken goed sluiten.
- De zakken tegen de gevel zetten.
- Niet meer dan 15 kg per zak.


Meer info...

Take-away of levering aan huis!

Terwijl de meeste winkels gesloten zijn om het virus beter te kunnen bestrijden, blijft TAKE-AWAY en soms ook thuislevering mogelijk. Een kans om onze lokale handelaars te steunen in Elsene! Volg de link om de lijst met handelaars te kennen.

Meer info...

BELANGRIJK : Wijziging van de vuilnisophaling

Door een uitzonderlijk gebrek aan personeel in de ophaal- en schoonmaakdiensten in verband met de Covid-19-crisis, vraagt Net Brussel de bewoners die de mogelijkheid hebben om dit te doen, om hun gele en blauwe zakken niet buiten te plaatsen, en dit tot nader order.

Deze bewoners zullen hun gele en blauwe tassen kunnen aanbieden voor de ophaling zodra de dienst volledig is hersteld.

Om het gemakkelijker te maken ze thuis te houden door hun omvang te verminderen, moeten de dozen worden opgevouwen en gestapeld, waarbij de papieren plat worden bewaard (niet verkreukeld). Ook plastic flessen en drankkartons moeten worden platgedrukt en met de dop worden afgesloten.

Om redenen van volksgezondheid zullen de teams bij wijze van uitzondering alle aanwezige afvalfracties op hun tocht verzamelen.

Tuinafval (groene zakken) en voedselafval (oranje zakken) worden op de gebruikelijke tijdstippen opgehaald.

Opgelet! De openingstijden van het callcenter (0800/981 81) moesten worden aangepast: maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur.

Het ledigen van containers (appartementsgebouwen), ondergrondse containers en glazen bubbels is verzekerd.

Meer info...

Oproep tot solidariteit

Heb je een naaimachine? Wij hebben stof! Laten we samen creatieve oplossingen gebruiken om het coronavirus te bestrijden.

Je hebt een talent voor naaien, je wilt je tijd in isolatie thuis gebruiken ten behoeve van de solidariteit voor het Corona Virus?

Help ons door mondmaskers te maken ter bescherming van degenen die in de frontlinie zitten om dit virus te bestrijden.

De gemeente heeft besloten om stof te kopen om bij te dragen aan het algemene tekort. Als je talent, tijd en een naaimachine hebt, geven wij jou de stof en de handleiding om de maskers te maken.

Neem contact met ons op via e-mail op info at elsene punt brussels

Vragen over het Coronavirus?

De Nationale Veiligheidsraad en de Regionale Veiligheidsraad kwam dinsdag samen om de maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 te evalueren en te actualiseren.

Wat de algemene maatregelen betreft die in het Brussels Gewest moeten worden genomen, vindt u hieronder de belangrijkste beslissingen:

De minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vaardigde een verbod uit tot 31 maart 2020 op:

 • elke bijeenkomst in een gesloten ruimte van meer dan 1000 personen;
 • schoolreizen buiten België. Bovendien wordt aanbevolen om de schoolvakanties uit te stellen tot na 3 april 2020;
 • het bezoek aan rusthuizen en verzorgingscentra.

Na analyse en overleg zullen waarschijnlijk nieuwe maatregelen worden genomen.

Wat de preventieve maatregelen betreft:

 • Allereerst herinneren we iedereen aan de regels van de hygiëne die in acht moeten worden genomen om griep en COVID-19 te voorkomen door regelmatig de handen te wassen met water en zeep en om lichamelijk sociaal contact tussen personen te vermijden.
 • Elke persoon met griepverschijnselen (koorts, droge hoest, niezen) moet onmiddellijk contact opnemen met zijn of haar arts.
 • Op basis van de aanbevelingen van de FOD Volksgezondheid worden mensen zonder symptomen die in contact zijn geweest met een potentieel besmette persoon niet preventief uitgesloten, tenzij een arts anders adviseert.
 • Voor personen die door COVID-19 werden besmet, in uw omgeving, vragen we naast de maatregelen die door uw arts worden aanbevolen, gelieve de burgemeester op het volgende adres te verwittigen COVID19 at elsene punt brussels of christos.doulkeridis at elsene punt brussels.

Blijf op de hoogte via de volgende website: www.info-coronavirus.be of op het gratis telefoonnummer 0800 14689.

Debat duurzaam energie-verbruik

Het aanpassen van de temperaturen in lokalen, het gebruik van stroomstrips, het aan- en uitschakelen, verluchten... het zijn kleine stappen die een grote besparing mogelijk maken.

Om te leren hoe je minder energie kunt verbruiken en je je rekeningen kunt verlagen, nodigt de dienst Klimaat-Milieu van Elsene je uit voor een leerzame, interactieve en leuke avond op 4 maart, van 19.00 tot 21.00 uur, in het Buurthuis Malibran, Damstraat 10.

Het debat zal worden geanimeerd door de vzw Ecoconso.

Gratis deelname! Voor meer informatie: climat@elsene.brussels

De mobiele containerparken komen eraan!

Hebt u nog oude meubels, verfpotten, kapotte huishoudelijke toestellen?
Goed nieuws, de mobiele containerparken komen eraan!
Download onze nieuwe flyer 2020 en ontdek alle nuttige tips, locaties en data.

Maak er gebruik van, het is gratis!
De dienst Openbare Netheid staat paraat van 9u tot 18u.

U kunt ook terecht op ons groen nummer
0800 85 150 - netheid@elsene.brussels

Meer info...

De gemeente lanceert een campagne over luchtkwaliteit.

De gemeente met de steun van Les chercheurs d'air lanceert een sensibiliseringscampagne over de luchtkwaliteit. Gedurende twee maanden zullen de concentraties van twee verontreinigende stoffen worden gemeten op verschillende plaatsen in de gemeente: stikstofdioxide (NO2) en fijne deeltjes (PM2,5), die tot de meest problematische verontreinigende stoffen behoren op het gebied van het milieu en de volksgezondheid.

Bezorgd over de impact van de luchtvervuiling op kwetsbare bevolkingsgroepen, wil de gemeente deze campagne inzetten op enkele doelgerichte plaatsen die door kinderen en ouderen worden bezocht (kinderdagverblijven, rusthuizen en scholen).

Deze maatregelen gaan samen met informatiesessies over de luchtkwaliteit in het algemeen, en dienen als springplank voor concrete acties om de luchtkwaliteit te helpen verbeteren.

Meer informatie: Afdeling Klimaat, Energie en Leefmilieu

Stadsvernieuwing: ontdek de " Graystraat 158 "

Met de opening van dit nieuwe multifunctionele gebouw wordt het mooie avontuur van de revitalisering van een straat, die ooit door stadskankers was verminkt, verlengd. De Graystraat is nu een dynamische as geworden, met ateliers en andere collectieve ruimtes die de sociale band versterken.

Iedereen is van harte uitgenodigd op de inhuldiging van het nieuw gebouw in de Graystraat 158, in het kader van het Duurzaam Wijkcontract Maalbeek en het Stadsbeleidsprogramma, deze donderdag 6 februari 2020 van 16u30 tot 18u30.

Kom samen met ons vier nieuwe woningen met sociaal karakter, een gemeenschappelijke tuin én het atelier voor digitale productie FabLab ontdekken!


Oproep Kunstenaarsateliers Elsene

Elsene is altijd een kweekvijver van de hedendaagse kunst geweest. Toch verlaten jonge kunstenaars vaak onze gemeente, of geven ze hun carrière op, wegens gebrek aan betaalbare werkplaatsen. De gemeente wil dit probleem aanpakken door opkomende kunstenaars te ondersteunen. Daarom heeft de gemeente Elsene besloten om een netwerk van nieuwe kunstenaarsateliers te ontwikkelen.

In de herfst van 2020 openen acht ateliers en een tentoonstellingsruimte hun deuren voor opkomende beeldende kunstenaars en bieden hen zo de kans om hun artistieke praktijk in het hartje van Brussel te ontwikkelen. In totaal zouden een twintigtal ateliers geleidelijk aan een hecht netwerk vormen dat toegankelijk is voor een tal van artiesten.

De kandidatenoproep zal officieel lopen van maandag 10 februari 2020 t.e.m. zondag 8 maart 2020.

Meer info...

XL Info

De verdeling van ons gemeentemagazine XL INFO heeft wat vertraging opgelopen. Tegen het einde van deze week zou je het magazine moeten ontvangen !

Op bladzijde 54 wordt de uiterste datum voor het reageren op de wedstrijd herzien van 8 tot 13 januari. Helaas hebben we geen tijd meer om de tickets voor het toneelstuk "Chez Charlotte" in Fou Rire weg te geven. Tickets voor "Rêve d'éléphant", het jazz-optreden in Theater Marni op 15 januari zijn nog steeds beschikbaar, evenals voor de andere shows!

Meer info...

Beste wensen van het college

Het college van burgemeester en schepenen van Elsene wenst iedereen een schitterend 2020!

Meer info...

Sluiting dienst Bevolking en Burgerlijke Stand

Op 24 en 31 december 2019 zijn de diensten Burgerlijke Stand en Bevolking van de gemeente om 12.30 uur gesloten voor het publiek. We wensen iedereen fijne feestdagen en danken u voor uw begrip!

Kerstmarkt aan Flagey

Iedereen is welkom op de kerstmarkt van Elsene, van donderdag 19 tot en met zondag 22 december, aan Flagey!

Deze editie 2019, georganiseerd door Colors productie, in samenwerking met het creatieve and duurzame netwerk en de handelaars van de Flageywijk, wil zoveel mogelijk de lokale actoren en producenten, maar ook vzw's, kleine ondernemers en ambachtslieden in de kijker zetten.

Op het programma: een draaimolen, concerten, kinderverhalen en diverse activiteiten van de handelaars van de Flageywijk.

Openingstijden: donderdag van 16.00 tot 21.00 uur - vrijdag van 16.00 tot 22.30 uur - zaterdag van 12.00 tot 22.30 uur - zondag van 11.00 tot 20.00 uur.

Meer info...

Laten we onze trottoirs proper houden !

De trottoirs en bermen moeten worden onderhouden ongeacht het seizoen, dat betekent onkruid verwijderen, dorre bladeren bijeenrapen en zout strooien op de trottoirs in de winter. Bent u eigenaar ? U bent verplicht het trottoir en de berm van uw gebouw te onderhouden, het maakt niet uit of het gebouw bewoond is of niet. Indien er meerdere bewoners in uw gebouw zijn, dient u iemand aan te duiden die voor de schoonmaak zal instaan of u kunt die taak overdragen aan een conciërge, bewaker of een andere persoon belast met het dagelijkse onderhoud van het gebouw. Bent u mede-eigenaar ? Tijdens een vergadering van mede-eigendom dient over de modaliteiten voor het onderhoud van het trottoir beslist te worden. Bent u huurder ? Opgelet, het is niet noodzakelijk de huurder van de benedenverdieping die voor het onderhoud van het trottoir moet instaan. Vraag de eigenaar om inlichtingen. Bent u handelaar, eigenaar of gerant van een horecazaak ? U dient er met alle gepaste middelen (vuilnisbakken, asbakken, schoonmaak, ...) op toe te zien dat de openbare ruimte rondom het gebouw niet bevuild wordt door bezoekers (klanten en personeelsleden). Indien u het Politiereglement van Elsene niet naleeft, riskeert u een boete tot 350 euro!

Feestelijke etalages 2019

Nu de eindejaarsfeesten naderen, organiseert onze gemeente de wedstrijd Feestelijke etalages 2019.
We rekenen op u om de etalages, wijken en galerijen van Elsene te versieren en te laten schitteren.

Deelnemen kan zowel individueel als met uw handelaar(ster)svereniging. Deelnemen is zeer eenvoudig. U hoeft ons gewoon de bijgaande deelnemingsbon terug te sturen tegen 6 december 2019.

► per e-mail: handel@elsene.brussels
► per fax: 02/515.67.70
► of per post: Elsensesteenweg 168 te 1050 Brussel

Een jury komt vóór de feesten de etalages, wijken en galerijen bewonderen en de prijzen worden begin 2020 uitgereikt. Zoals elk jaar ontvangen de deelne(e)m(st)ers een prijs gaande van 25,00 tot 200,00 EUR voor de categorie "individueel" en van 300,00 EUR voor de categorie "vereniging".

Wij wensen u alvast uitstekende eindejaarsfeesten en rekenen op uw gewaardeerde deelneming om de etalages, wijken en galerijen van Elsene op te luisteren.

Meer info...

Burgerontmoetingen: volgende data!

De gemeente heeft besloten om burgerontmoetingen op te starten in wijken op basis van een gloednieuw model. De participatie van de wijken is essentieel bij het opstellen van een overheidsbeleid dat hen rechtstreeks aanspreekt. We willen iedereen een stem geven en rekening houden met zijn of haar vragen en meningen en prioriteiten laten vaststellen voor zijn of haar wijk.
 
Wat gaat er veranderen? Om de behoeften en prioriteiten te identificeren die tijdens deze burgerbijeenkomsten voor elke buurt zullen worden aangepakt, nodigen we lokale wijkcomités, buurtverenigingen en winkeliers uit voor een voorbereidende vergadering, gebaseerd op een proces van collectieve intelligentie. Vervolgens organiseren we burgerontmoetingen die voor iedereen toegankelijk zijn, gericht op de actieve participatie van de omwonenden, en de co-constructie van deze prioriteiten voor elke buurt. We worden hierbij ondersteund door Particitiz, specialist in de organisatie van participatieve processen op basis van collectieve intelligentie.
 
Dit zijn de data van de ontmoetingen per wijk:
 
Wijk Elsene-West
Alle straten ten westen van de Louiselaan - 14 oktober van 19.00 tot 22.00 uur in de zaal van School 9, Amerikaansestraat 136
 
Wijk Elsene-Zuid
Alle straten ten zuiden van de Generaal Jacqueslaan, 5 november van 19u tot 22u in de Omnisport zaal van School 7 en 8, Terkamerenboslaan 211
 
Flagey Wijk
Alle straten tussen de Generaal Jacqueslaan, de Louizalaan en de as Vleurgat-Malibran-Scepter, 28 november van 19u tot 22u in de voormalige Home Van Aa, Boondaalsesteenweg 94
 
Noord Wijk
Alle straten tussen de Louizalaan, de as Vleurgat-Malibran-Scepter en de kleine ring, 12 december van 19.00 tot 22.00 uur in de Sporthal Atheneum Charles Janssens, Waversesteenweg 152.
 
U ontvangt een uitnodiging in uw brievenbus voor de vergadering die betrekking heeft op uw wijk!
 
U kom toch ook?

Migratie platform wifi.brussels

In 2016 telde het gratis gewestelijke wifinetwerk (toen nog Urbizone) minder dan 100.000 gebruikersaccounts. Vandaag zijn er dat al bijna twee miljoen. Het platform dat de gebruikersaccounts host, kan zoveel gebruikers niet meer aan en moet worden bijgewerkt.
We voorzien dan ook een migratie van het volledige platform op 4 november.

Alle bestaande gebruikersaccounts verdwijnen (alle bestaande gebruikersnamen en wachtwoorden vervallen meteen). We vragen dan ook aan alle bestaande gebruikers van wifi.brussels om na de migratie een nieuw account aan te maken. Zo kunnen ze verder blijven genieten van gratis wifi. Die procedure is gewijzigd en vereenvoudigd. Ze zal uitgebreid worden toegelicht op www.wifi.brussels.

Meer info...

MUSEUM AAN HUIS

Op 1 december 2019 stellen tien bewoners uit de omgeving van Naamsepoort/Sint-Bonifaas wijk hun huis voor u open. In een originele context laten ze u kennismaken met hun keuzewerk uit de verzameling van het Museum van Elsene.

Infopunt en plattegrond van het parcours: Elsensesteenweg (op de hoek van de Vredestraat). Vrije toegang.

Helaas zijn veel van deze woningen enken toegankelijk met trappen wat het moeilijk kan maken voor bezoekers met beperkte mobiliteit.

MUSEUM AAN HUIS is een project van het Museum van Elsene en Patrimoine à roulettes. Met steun van het Brussels Hoofdstedelijk Geweest, de Burgemeester, de Schepen voor Cultuur, en van de leden van het College van Burgemeester en Schepenen van Elsene in het kader van Duurzaam Wijkcontract Atheneum. Het Museum van Elsene en Patrimoine à roulettes zijn heel blij met het label "aKCess" dat het collectief aKCess van Prométhéa hun heeft toegekend!

Meer info...

Richtplan Van Aanleg " Hermann-Debroux "

Openbaar onderzoek 10 oktober 2019 > 9 december 2019

Van 10 oktober tot 9 december 2019, wordt het project van Richtplan van Aanleg "Hermann-Debroux" voorgelegd voor een openbaar onderzoek in de gemeenten Oudergem, Watermaal-Bosvoorde, Elsene, Sint-Pieters-Woluwe, Sint-Lambrechts-Woluwe, Ukkel, Etterbeek en Stad Brusse.

Tijdens dit openbaar onderzoek, kunnen alle bewoners en geïnteresseerde personen kennismaken met het project en hun opmerkingen of observaties bekendmaken aan de daarvoor bevoegde personen bij de gemeenten, via post of via de site van perspective.brussels : https://perspective.brussels/

Meer info...

Belgische première van de documentaire "TERRA LIBRE"

Op 15 oktober kan je naar een uitzonderlijke avond gewijd aan de catastrofale situatie van de Amazone.

In de bioscoop Vendôme is er de Belgische première van de documentaire "TERRA LIBRE", in aanwezigheid van regisseur Gert-Peter BRUCH, oprichter van Planète Amazone, een NGO die de inheemse volkeren verdedigt. De screening zal worden gevolgd door een ontmoeting met de regisseur en specialisten uit Brazilië om de balans op te maken van een zeer ernstige ecologische, sociale en politieke situatie.

Plaatsen zijn te koop bij Cinema Vendôme elke dag van 14 tot 20 uur, of te reserveren per e-mail : info@cinema-vendome.be

Meer info...

Terkamerenboslaan wordt "Schoolstraat"

Na de Cansstraat is het de Terkamerenboslaan die "Schoolstraat" wordt. Sinds 30 september is de laan gesloten voor alle verkeer tijdens de aankomst van kinderen, elke weekdag van 8:00 tot 8:40 uur.

De Terkamerenboslaan is de thuisbasis van de gemeentelijke scholen 7 en 8. Dit initiatief is bedoeld om de verkeersveiligheid rond deze scholen te verbeteren en alternatieve vervoerswijzen dan de auto te promoten, zoals fietsen of wandelen. Tegelijk gaan we zo de luchtvervuiling in de buurt tegen. Dit is een pilootproject tot half november, die aan het einde van deze periode geëvalueerd wordt.

Meer info...

Prijs voor erfgoed

Ben je een vakman, en heb je de afgelopen vier jaar een architecturaal erfgoedgebouw in Elsene gerestaureerd? Neem deel aan de eerste tweejaarlijkse prijs voor erfgoed!

Je hebt tot 30 september om je in te schrijven.

erfgoed@elsene.brussels

02515 64 86

we.art.xl - kunstenaarsparcours

Het multidisciplinaire kunstenfestival We.art.xl is een uitzonderlijk weekend waarbij kunstenaars hun schilderijen, sculpturen, strips, gedichten, foto's, muziek en dans voorstellen, in Elsense cafés, winkels, galerieën en musea.

Een unieke kans om uitzonderlijke artiesten en plaatsen te ontdekken in een originele sfeer!

Meer info...

Hulde aan Agnès Varda

Agnès Varda werd geboren in Elsene (Kroonlaan 38) en groeide op in de Dageraadstraat de tot ze 12 jaar oud was. Deze jeugdjaren hebben een belangrijk spoor achtergelaten in de verbeelding van de kunstenaar. Gezien haar speciale genegenheid voor Elsene en België, wilden het college van burgemeester en schepenen van Elsene, Flagey én CINEMATEK haar hulde brengen door een reeks initiatieven te steunen.

Zo wordt op dinsdag 17 september om 16:30 uur een naamplaat aangebracht op de geboorteplaats van Agnès Varda, Kroonlaan 38. Rond 17:30 zullen de moestuinen Ernotte-Boondael (Louis Ernottestraat) worden hernoemd als "Agnes Varda". Iedereen is welkom op deze evenementen. Om 19:45 gaan we dan richting Flagey voor de inhuldiging van "Studio 5 - Agnès Varda". Dit eerbetoon zal plaatsvinden in aanwezigheid van zijn dochter Rosalie Varda.

Zwembad gesloten tot 2021!

Het gemeentelijk zwembad is tot 2021 voor belangrijke renovaties gesloten. Het doel is te zorgen voor een betere circulatie van groepen kinderen (scholen, enz ...), om de toegang voor mensen met beperkte mobiliteit te vergemakkelijken, om te voldoen aan de behoeften van de sportclubs en om de technische installaties te moderniseren. Voldoen aan de huidige hygiënenormen, zonder de "ouderwetse" werking van individuele cabines rond het bassin te veranderen.

Meer info...

Elsense Picknick

Op zondag 22 september van 12.00 tot 16.00 uur organiseert de gemeente een picknick van aan het Fernand Cocqplein tot aan de Vredestraat. Het principe van de zoete inval : neem zelfgemaakte gerechten mee en laat geen afval achter! Muzikaal entertainment en kinderactiviteiten. Iedereen welkom !

40ste Braderie van Elsene

Honderden exposanten, regionale ambachtslieden, lokale producten, allerlei soorten amusement en kermisattracties, dit alles verspreid over drie dagen en drie wijken: de begraafplaats van Elsene, de universiteit en het Klein Zwitserlandplein.

Mis de 40ste Braderie van Elsene op 6, 7 en 8 september zeker niet!

Meer info...

Werken Marie-Joséplein en Waaglaan

Het Marie-Joséplein en de Waaglaan zullen tegen het einde van het jaar worden heraangelegd : vernieuwde voetpaden, ontwikkeling van een ontspanningsruimte en een speeltuin voor kinderen, parcours voor personen met beperkte mobiliteit. De werken starten deze week.

Ontvang gratis uw plastic vuilnisbak!

In de zomer zijn er meer dieren die zich voeden met afval: eksters, duiven, vossen en huisdieren. Dit veroorzaakt veel overlast op het gebied van netheid (op straat uitgestrooid afval, afvoer, onaangename geur, etc.).

Om sommige mogelijke ongemakken te verlichten, kan je bij de dienst Openbare Netheid terecht voor een GRATIS :

- plastic bak van ongeveer 100 liter voor witte zakken, licht wijd uitlopend en zonder deksel

- oranje bak voor voedselafval in oranje zakken. Zodra onze medewerkers de oranje zakken hebben opgehaald, moet u ook uw bakken terug binnen plaatsen.

Interesse? Neem contact op met de afdeling Openbare Netheid Elsene op 0800 / 85.150 of per e-mail op proprete@ixelles.be

Werken Elsensesteenweg - Waversesteenweg

Werken van 05.08.2019 → 01.10.2019

HINDER VOOR HET AUTOVERKEER
Vanaf maandag 5 augustus is de Elsensesteenweg gesloten
voor alle verkeer tussen de Waversesteenweg en de
Naamse Poort. De Waversesteenweg, Elsensesteenweg en
de Stassardstraat lopen dood aan dit kruispunt.
Omleiding via de Louizalaan, de Lesbroussart-straat, de
Malibranstraat en de Troonstraat.

LEVERINGEN AAN WINKELS
In de zone Waversesteenweg kan enkel met auto's,
bestelwagens of kleine vrachtwagens geleverd worden.
Opgelet: grote vrachtwagens zullen enkel achteruit de zone
kunnen verlaten
De Elsensesteenweg tussen het Fernand Cocqplein en het
kruispunt met de Waversesteenweg is bereikbaar voor
leveringen vanuit de zone Louizalaan via de Prins
Albertstraat of vanuit het Flageyplein.
Opgelet: leveringen enkel met vergunning tussen 7u en 11u.
Winkels in de werfzone kunnen geleverd worden via
stopplaatsen in de Elsensesteenweg, de Waversesteenweg
en een leveringszone op de Kleine Ring.

OPENBAAR VERVOER
De buslijnen 71 en 54 rijden niet door de Elsensesteenweg
maar zijn omgeleid via Troonstraat voor buslijn 71 en via de
Louizalaan voor buslijn 54. Meer informatie op mivb.brussels

VOETGANGERS
De hele zone Waversesteenweg en Elsensesteenweg
blijft bereikbaar voor voetgangers. De winkels blijven
toegankelijk.

Good Move: openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek rond Good Move, het ontwerp van het Gewestelijk Mobiliteitsplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tegen 2030, loopt van 17 juni tot 17 oktober 2019.

Gedurende vier maanden kunnen burgers hun bijdrage of opmerkingen leveren, onder andere via de website. Iedereen kan het plan ook inkijken in de 19 gemeentehuizen van het Gewest.

Doe mee: we hopen dat zo veel mogelijk mensen hun mening geven!

Heel binnenkort volgt meer informatie! https://goodmove.brussels/nl/

Meer info...

Label Resto Good Food!

Als onderdeel van de Good Food-strategie die Brussel sinds 2015 ontwikkelt, heeft de Good Food Jury reeds 53 restaurants in Brussel beloond voor hun werk rond duurzame voeding.

Het Resto Good Food-label omvat : het promoten van verse, lokale en seizoensgebonden voeding ; producten van de biologische landbouw; alternatieven voor dierlijke eiwitten ; minder voedselverspilling...

Om te genieten van de gratis ondersteuning voor uw restaurant, vul het aanvraagformulier in en stuur het terug naar restogoodfood@leefmilieu.brussels.

Alle restaurants kunnen genieten van een gratis en op maat gemaakte ondersteuning: actieplan voor duurzaam voedsel, technische en administratieve ondersteuning voor labelisering, culinaire training met experts van Good Food, leveranciersbijeenkomsten...

Smakelijk!

Meer info...

Erfgoedprijs: schrijf u in!

De Erfgoedprijs van de gemeente Elsene wordt om de twee jaar georganiseerd.

Doel ? Een meester of vakman belonen voor zijn/haar werk voor het behoud of herstel van gebouwde erfgoed. Prijzen gaan tot een totaalbedrag van € 3.000.

Deelname is gratis!

Het registratieformulier moet vergezeld zijn van een aanvraagdossier met:

1. Een inleidende nota van het gebouw of het gebouwencomplex en de toestand ervan vóór het werk
2. Een beschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden
3. Foto's: voor en na de restauratie
4. De vermelding van de verschillende beroepen, ambachtslieden / kunstenaars ... die aan deze restauratie hebben gewerkt

Bij de jury zal vooral gelet worden op erfgoedbelang, originaliteit, relevantie, kwaliteit, impact, betekenis (voor de gemeenschap), omvang van het project ...

Ambachtslieden en kunstenaars kunnen zich met een inschrijvingsformulier inschrijven tot en met 15 september bij:

Gemeente Elsene - Dienst Erfgoed
Elsensesteenweg 168 - 1050 Elsene
Tel. 02.515.67.41

Reglement: http://www.elsene.be/uploads/conseil/reglements-nl/144.pdf

Meer info...

De Ronde van Frankrijk in Brussel!

Dit weekend ontvangt Brussel de Ronde van Frankrijk, met een rit op zaterdag 6 juli en de ploegentijdrit op zondag 7 juli. De hele route, evenals de omliggende straten, zijn afgesloten voor verkeer. In Elsene zijn sommige straten en parkeergarages voor de gelegenheid gesloten. Meer details? Bekijk hier de interactieve kaart: https://bit.ly/329laRF.

Wij raden U aan om het openbaar vervoer en de fiets te gebruiken - de MIVB Officieel is het hele weekend gratis! Raadpleeg de website www.stib-mivb.be om onderbrekingen op de lijnen te kennen.

Meer info...

Baskische traditie bij Flagey

Elsene en Biarritz vieren dit jaar dat ze 60 jaar zustersteden zijn: dankzij meer dan een halve eeuw uitwisselingen en projecten ontstonden mooie samenwerkingen en vriendschappen. Op 12 juli worden op het Flageyplein tal van Baskische krachtsspelen georganiseerd. De proeven stammen uit de tijd waarin jonge Basken tussen verschillende boerderijen uitdagingen aangingen (touwtrekken, zaklopen, aambeeldheffen). De Elsenaren kunnen die dag kennis maken met de traditie en zich wagen aan de typisch Baskische spelen.

Inschrijven? jumelage@ixelles.brussels

Velodroom See U en de Ronde van Frankrijk

Dit weekend wordt het startschot gegeven voor See U! Dit overgangsbeheer van de oude kazerne van Elsene omvangt projecten met betrekking tot urbanisme, cultuur, innovatieve mobiliteit, een FabLab, een buurtcinema, een guingette ... Het vlaggenschip van See U is de Velodroom, ondersteund door de gemeente Elsene.

Tijdens het openingsweekend van See U van 4 tot 7 juli, dat samenvalt met de start van de Ronde van Frankrijk vanuit Brussel, kan je naar de volgende activiteiten :
Donderdag 4 juli - Apero Afterwork "Fancy" (17.00 - 22.00 uur)
Vrijdag 5 juli - Apero Roller Parade (17.00 - 22.00 uur)
Zaterdag 6 juli - Kiosk Radio / DJ-sets (15.00 - 22.00 uur)
Zondag 7 juli - Ronde van Frankrijk / Kinderworkshops, DDMC (Manneken Pis - emojis), Foodtrucks, Mimoc, dansbal ...

Meer info...

Info-avond werken Elsensesteenweg

Brussel Mobiliteit nodigt u graag uit op de informatievergadering voor de handelaars, over een nieuwe fase van de werkzaamheden aan de Elsensesteenweg, tussen de Waversesteenweg en de Naamse Poort.

We verwachten u in het gemeentehuis van Elsene op donderdag 4 juli 2019 om 19u!

Meer info...

Hier komt de zomer... hou het proper!

De zomer en haar mooie dagen komen er eindelijk aan, en dit gaat gepaard met vele festiviteiten. Gedurende deze periode zullen de vrouwen en mannen van de openbare netheid van Elsene hun inspanningen verdubbelen om onze gemeente schoon en aangenaam te houden voor iedereen.

We rekenen ook op u. Bewoners, pendelaars, studenten, handelaars, elk gebaar telt!

Uitnodiging-ontmoeting: culturele vraagstukken in Elsene

De burgemeester, de schepen van Nederlandstalige cultuur
en de schepen van Franstalige cultuur nodigen u uit om samen met hen te discussiëren over de culturele vraagstukken in Elsene.

Het evenement richt zich tot culturele actoren en mensen die gepassioneerd zijn door cultuur (kunstenaars en burgers).

Voor meer informatie en VEREISTE INSCHRIJVING :
culture@ixelles.brussels - 02 515 64 63

Meer info...

Europese actiedag tegen woninginbraken

Wist je dat er in België meer dan 144 woninginbraken per dag worden gepleegd? De sociale kosten die hieraan verbonden zijn, zijn aanzienlijk: jaarlijks meer dan 350 miljoen euro...

Op 19 juni zal de eerste Europese actiedag tegen woninginbraken plaatsvinden. Op deze dag zullen wij woningdiefstallen voor het eerst bestrijden op Europees niveau.

Meer info...

Uitbesteding van het parkeerbeheer

Vanaf 1 april 2019 wordt het parkeerbeheer in Elsene overgenomen door parking.brussels, het Parkeeragentschap van Brussels Gewest.

Voor de inwoners zal de overdracht zonder grote veranderingen verlopen. Enkel de aanvragen voor een vrijstellingskaart of voor de vernieuwing ervan dient nu rechtstreeks ingediend te worden bij het Elsense bureau van parking.brussels - Lesbroussartstraat 64 (het voormalige bureau van Streeteo), bij de hoofdzetel van het Agentschap (Gasthuisstraat 31, 1000 Brussel), bij de verschillende antennes (Molenbeek, Vorst, Jette) of via de website parking.brussels.

De tarieven en de parkeervoorwaarden blijven ongewijzigd.

Meer info...

Meerderheidsakkoord 2018-2024

De nieuwe meerderheid stelt haar bestuursakkoord voor de komende zes jaar voor.
Je kan het online lezen of een exemplaar aanvragen via info at elsene punt brussels

Meer info...

Stoep sneeuwvrij maken

Afdeling 13 van het algemeen politiereglement stelt dat trottoirs die bedekt zijn met sneeuw of ijzel geruimd of slipvrij gemaakt moeten worden en dit over een breedte van minstens 1,5 m naargelang de breedte van de stoep.

Bent u (mede-)eigenaar, huurder, conciërge, portier, wachter of een andere persoon die instaat voor het dagelijkse onderhoud van de plaats, dan dient u hiervoor te zorgen, zo niet riskeert u een boete. Bovendien is het uw verantwoordelijkheid indien iemand zich verwondt bij het vallen voor uw woning.

Meer info...

Eerbetoon aan Simone Veil

Op woensdag 18 juli wordt een eerbetoon gehouden voor politica Simone Veil, die vorig jaar overleed. De ceremonie vindt plaats van 12 tot 13.30 uur voor het Europees Parlement (Luxemburgplein). We zullen stilstaan bij verschillende facetten van het leven van mevrouw Veil: overlevende van de Holocaust, de joodse godsdienst, het bestaan van de staat Israël, de emancipatie van vrouwen en abortus, de situatie van gevangen in Frankrijk en de opbouw van Europa. Simone Veil was de eerste vrouwelijke voorzitter van het Europees Parlement.

Inhuldiging Elsensesteenweg

De vernieuwde Elsensesteenweg wordt op zaterdag 7 juli ingewijd met een stoet, livemuziek, kinderanimatie en een feestelijke straatpicknick. Vanaf 13 uur. Gratis.

Meer info...

Scholen 'Bois de la Cambre - Marinette De Cloedt'

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft tijdens de vergadering van maandag besloten om de scholen 7 en 8 'Bois de la Cambre' te vernoemen naar Marinette De Cloedt, de Elsense Schepen van Openbaar Onderwijs die vorige donderdag is overleden.

De keuze voor de naamsverandering is niet willekeurig aangezien Marinette er zelf naar school ging tijdens haar kinderjaren en een bijzondere band had met de schoolsite.

Marinette De Cloedt was zeer betrokken bij de Elsense leerlingen en zette zich volop in om hun kwalitatief onderwijs te bieden en te voorzien in infrastructuur die hun ontwikkeling mogelijk maakte in een verwelkomend kader waar ze zich kunnen ontplooien.

Met trots opende ze samen met haar collega's een gloednieuwe ruimte in scholen 7 en 8 in september vorig jaar. Daarmee werd de eerste fase van de renovatiewerken in scholengroep 'Bois de la Cambre' afgerond.

Na de naamsverandering zal de schoolsite 'Bois de la Cambre - Marinette De Cloedt' heten.

"Het was voor ons vanzelfsprekend dat de school de naam van Marinette zou krijgen", verklaart Dominique Dufourny, burgemeester van Elsene. "Ze was gepassioneerd en zette zich onvoorwaardelijk in voor anderen en voor de Elsense leerlingen. Voortaan draagt de school, die ze graag 'haar school' noemde, haar naam. Het is een belangrijk symbool en ze krijgt ermee het eerbetoon dat ze verdient."

De beslissing zal bekrachtigd worden tijdens de gemeenteraad van 26 april. De naamsverandering zal in de maand mei geofficialiseerd worden met een inauguratie.

Overlijden Marinette De Cloedt

Het College van Burgemeester en Schepenen van Elsene meldt u met droefheid het overlijden van Marinette De Cloedt.
Als schepen van Openbaar Onderwijs en Gezondheid zette Marinette De Cloedt zich volop in voor het bestuur van de Elsense scholen.
Sinds 1988 en het begin van haar politieke loopbaan in de Elsense gemeenteraad ging haar engagement uit naar kinderen.
Bovenal vond ze het belangrijk dat de kinderen in de gemeentescholen zich kunnen ontplooien en respect leren opbrengen voor de andere en zijn anders-zijn.
Marinette De Cloedt plaatste kunst en cultuur in het middelpunt van het pedagogische project.
Als humaniste en liefhebster van poëzie en piano was haar werk doordrongen van haar grote gevoeligheid, die ook zal voortleven in de herinneringen die we aan haar koesteren.

In de hal van het gemeentehuis is vanaf vandaag een rouwregister geopend.
Op 19 april om 11 uur wordt in het gemeentehuis een huldigingsplechtigheid gehouden.

Campagne 'All Genders Welcome'!

Het RainbowHouse Brussels heeft samen met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Federatie Wallonië-Brussel en 12 Brusselse gemeenten, waaronder de gemeente Elsene, de campagne 'All Genders Welcome' gelanceerd!
Het doel van de campagne is erop te wijzen dat alle koppels en gezinnen welkom zijn, dat elk individu het recht heeft haar/zijn genderidentiteit in volle vrijheid te beleven en dat de openbare ruimte van alle Elsense inwoners/inwoonsters is.

Meer informatie:
kabinet Solidariteit - Gelijke kansen : 02/ 515 61 20
dienst Solidariteit - Gelijke kansen : 02/515 72 80

Bezoek aan het patrimonium van de begraafplaats van Elsene

De gemeente Elsene heeft een nieuwe brochure uit: 'De begraafplaats van Elsene, een stad in het klein'. In de brochure wordt de evolutie van de begraafplaats beschreven vanuit historisch, erfgoedkundig, stedenbouwkundig en sociologisch oogpunt. Ook verschillende beroemdheden die er begraven liggen komen aan bod.

Burgemeester Dominique Dufourny, Nathalie Gilson, Schepen van Patrimonium en de leden van het college van burgemeester
en schepenen nodigen u van harte uit voor een geleid bezoek aan de begraafplaats op zaterdag 25 november 2017 om 10.30 uur.

Aanslag in Barcelona

Naar aanleiding van de aanslag in Barcelona op donderdag 17 augustus wil het college van burgemeester en schepenen de slachtoffers van deze terreurdaad eer betonen en steun betuigen aan hun familie en naasten. "De herhaling van deze verschrikkelijke aanslagen op onze waarden en onze levenswijze doet ons meeleven met iedereen die persoonlijk geraakt wordt door terreur. Een open, kosmopolitische stad als Barcelona herinnert ons aan een gevoel van menselijkheid waar haatpredikers niet tegen op kunnen."

Het college van burgemeester en schepenen

112 SOS

Noodcentrales nu ook bereikbaar via app 112 BE. Download de app en registreer je.

Meer info...

Parkeerplan

Vanaf 1 juni is het nieuwe parkeerplan van kracht. De belangrijkste wijziging is de verandering naar blauwe zone in het zuiden van Elsene. Bewoners van deze zone kunnen voortaan een bewonerskaart aanvragen waarmee ze in die sector kunnen parkeren (uitgezonderd in de straten waar de rode zone geldt.)
Info: 02 647 79 49

Meer info...

Gratis wifi in Elsene

Je kan in Elsene op drie plaatsen gebruik maken van het officiële gratis netwerk wifi.brussels:

- Fernand Cocqplein
- Dienst Bevolking (Elsensesteenweg 168A)
- Flageyplein

Selecteer met je smartphone, tablet of laptop het netwerk wifi.brussels en maak met je emailadres eenmalig je gratis account aan om via alle hotspots van het netwerk te kunnen surfen. Je toestel wordt automatisch herkend zonder dat je je logingegevens elke keer opnieuw moet invoeren. Gemakkelijk!

Meer info...

Van de Galerij van Elsene naar de "Matongegalerij"

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Elsene gaat stappen ondernemen om de naam van de Galerij van Elsene te wijzigen. Deze zal voortaan de officiële naam "Matongegalerij" dragen.

De laatste weken werd de gemeente Elsene aangesproken door de vertegenwoordigers van de handelaars in de galerijen van Elsene, Naamsepoort en Waversesteenweg in verband met de algemene situatie van hun commerciële ruimten en de zogenaamde "Matongewijk".
Na een ontmoeting met de leden van het college werd een overleg gestart tussen de verschillende actoren die oplossingen kunnen aanbrengen voor de aangehaalde problemen, aangezien de situatie van de galerij van Elsene bijzonder zorgwekkend blijkt te zijn.
Matonge is een plaats die leeft, die beweegt en die evolueert. Deze dynamiek geeft een bijzondere toets aan de wijk, die op geen enkele andere in de hoofdstad lijkt. Deze onbetwistbare rijkdom vormt een ware troef voor Elsene en de gemeente wil er dan ook een plek van maken waar het goed leven is.
In die zin wil de gemeente ook de identiteit van de Matongewijk bevestigen, die tot op heden een buurtschap is en geen officiële benaming. De stappen worden in dit opzicht doorgevoerd zodat de Galerij van Elsene de naam "Matongegalerij" kan dragen. Volgens de procedure dient de Koninklijke Commissie voor Toponymie geraadpleegd te worden en moet men de buurtbewoners vooraf op de hoogte brengen. Het is dan aan de gemeenteraad om de belissing te bekrachtigen.
Alle symbolische wijken van de gemeente hebben een plein of een verkeersader die ernaar verwijst. Ik denk daarbij aan het Flageyplein, het Kasteleinsplein, het Brugmannplein, het Luxemburgplein, de rotonde Begraafplaats van Elsene, de Gulden Vlieslaan en -galerij, de Louizaflessenhals en de Louizagalerij, benadrukt Dominique Dufourny, burgemeester. In de zogenaamde "Matongewijk" is er eigenlijk niets dat officieel naar deze naam verwijst. Wat zou er nu mooier zijn dan dat de Galerij van Elsene, die ook de Waversesteenweg met de Elsensesteenweg verbindt, trots de naam "MATONGEGALERIJ" draagt en officieel de erkenning van een hele wijk in de verf zet.

Contact: Dominique Dufourny, burgemeester van Elsene 0475 35 62 12

25 november: Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen

Het witte lint dragen, dat is zich er publiekelijk toe verbinden:

 • Zich nooit schuldig te maken aan geweld tegen vrouwen
 • Nooit de ogen te sluiten voor of in te stemmen met dergelijk geweld
 • De daders niet goed te praten
 • Nooit te zeggen: "Die vrouwen hebben er zelf om gevraagd"
 • Gewelddadige mannen te overtuigen om hulp te zoeken


De "witte linten" zijn verkrijgbaar bij de dienst Solidariteit - Gelijke Kansen - 02.648.19.09

Roger Lallemand is overleden

Oud-senator en minister van Staat Roger Lallemand is overleden. Hij was van 1982 tot 2006 gemeenteraadslid in Elsene.
Als politicus spitste hij zich toe op ethische thema's zoals het recht voor vrouwen om over hun eigen lichaam te beschikken en het recht op waardig sterven.
Als advocaat verdedigde hij de arts Willy Peers in 1973 in een zaak rond abortus en anticonceptie. Lallemand schreef geschiedenis met het wetsvoorstel dat abortus onder voorwaarden niet langer strafbaar maakte.
Hij lag aan de basis van ethische en progressieve wetten die ons de dag van vandaag zeer dierbaar zijn, zoals de abortus- en euthanasiewet, het homohuwelijk...
Het college van burgemeester en schepenen van Elsene biedt zijn innige deelneming aan de familie en naasten van Roger Lallemand, een groots politicus met duidelijke overtuigingen.

Aanslag van Nice

Naar aanleiding van de tragische gebeurtenissen van afgelopen nacht in Nice wil het college van burgemeester en schepenen van Elsene hulde brengen aan de slachtoffers van deze afschuwelijke daad. "Onze diepe solidariteit en vriendschap gaan in het bijzonder uit naar de personen die rechtstreeks getroffen worden door dit drama. We voelen ons meer dan ooit verbonden met de Franse bevolking en delen haar leed."
Het college van burgemeester en schepenen

Aanslagen Brussel - Rouwregister

We zijn allemaal heel erg aangeslagen na de afschuwelijke aanslagen gisteren in de luchthaven van Brussel-Nationaal en de Brusselse metro. Onze gedachten van solidariteit gaan naar de slachtoffers, hun families en aan alle hulpdiensten voor hun toewijding, professionalisme en moed. We nodigen alle Elsenaars uit om blijk te geven van kalmte en solidariteit tijdens deze bijzonder moeilijke momenten voor ons land.

We houden vandaag om 12:00 uur een minuut stilte op het Fernand Cocqplein, voor het gemeentehuis. Iedereen kan vanaf vandaag 23 maart ook het rouwregister tekenen in de zaal Les pas perdus in het gemeentehuis.

Het college van burgemeester en schepenen


Dreigingsniveau 4 - 23 maart 2016

Maatregelen geldig voor woensdag 23 maart 2016 : Heropening van de gemeentediensten

Noodnummer 1771

Ter herinnering : het noodnummer van het crisiscentrum is 1771.

Scholen - Creches - Kleuterscholen zijn open

Alle gemeentelijke scholen, crèches en kleuterscholen zijn open op woensdag 23 maart 2016, met versterkte politieaanwezigheid. Meer inlichtingen bij de dienst openbaar onderwijs op 02 515 65 15.

Heropening gemeentebestuur en gemeente-instellingen

Het gemeentebestuur en alle gemeente-instellingen (Museum, zwembad, bibliotheken, sportcentrum, Emergence XL, wijkhuizen, ...) zullen opnieuw toegankelijk zijn op woensdag 23 maart.

Rouwregister

Het college van burgemeester en schepenen zal vanaf morgen 23 maart 12 uur een rouwregister openen voor inwoners in de zaal Les pas perdus in het gemeentehuis (Elsensesteenweg 168).

Zie ook: Informatiedienst

Laatste verandering: 2016-07-05 10:26:36