elsene.be

Afvalophaling

Gele zak - papier en karton

Dit mag in de gele zak: kranten, tijdschriften en publiciteitsfolders (zonder hun plasticverpakking), boeken, schriften, printpapier, enveloppen, dozen en verpakkingen in karton of papier (plat of gegolfd), telefoongidsen.

Dit mag niet in de gele zak: vet of besmeurd papier, geplastificeerd papier, stickers, carbonpapier , pampers, piepschuim, drankbrikken, behangpapier en plasticfolie, aluminiumpapier en cellofaan.

In een appartementenblok mag de beheerder ook een gezamenlijke ophaling organiseren. Daarvoor moeten gele containers gebruikt worden.

Blauwe zak - plastic, metaal en drankverpakkingen (PMD)

Dit mag in de blauwe zak:

  • Plastic: flessen, bussen, flacons (voeding, hygiëne en schoonmaakproducten)... Met of zonder deksel, leeg en schoongemaakt.
  • Metalen verpakkingen: drankblikken, conserveblikken, aluminium bakjes, spuitbussen van voedingsmiddelen, deksels, doppen, kroonkurken... Leeg en schoongemaakt.
  • Drankkarton: drankverpakkingen moeten leeggemaakt en schoongemaakt worden.

Dit mag niet in de blauwe zak: kuipjes en potjes in plastic (yoghurt en boter...), speelgoed, emmers, kookpotten, bloempotten, cellofaan, zakken die je aan de kassa van de supermarkt krijgt, verpakkingen van chips,pampers, aluminiumfolie, keukenafval. Ook glazen flessen mogen niet in de blauwe zak. Die moet je naar een glasbol brengen.

Opgelet! De (lege) verpakkingen van chemische producten moet je naar een inzamelpunt van Proxy Chimik brengen of afgeven bij een gewestelijk containerpark.

Witte zak - restafval

Gezinnen (en handelaars die met Net Brussel een commercieel contract ondertekend hebben) moeten hun niet-recycleerbare afval buitenzetten in witte reglementaire zakken. Die vind je in winkels en supermarkten.

Opgelet! Scherpe of snijdende voorwerpen moeten goed verpakt worden zodat de ophaalmedewerkers zijn niet verwonden!

Deze verplichting geldt niet voor inwoners van appartementsblokken die hun afval in containers buitenzetten, op voorwaarde dat de zakken niet náást de containers worden geplaatst.

Wanneer moet de zak buiten?

Als het vuilnis 's morgens wordt opgehaald, mogen de zakken vanaf 18 uur de avond voordien buitengezet worden. Niet vroeger!

Wanneer het vuilnis 's avonds opgehaald wordt, moeten de zakken vanaf 18 uur de dag zelf, maar vóór de ophaling buitengezet worden.

De zakken moeten op de juiste manier gesloten worden en mogen niet meer dan 18 kg wegen. Ze mogen geen hinder veroorzaken, vuil achterlaten of dieren aantrekken.

De ophaalkalender downloaden

Net Brussel
de Broquevillelaan 12 - 1150 Brussel
Info: 0800 98 181 - Fax: 02 778 08 88
E-mail: louis@netbrussel.be
Website: www.arp-gan.be

Laatste verandering: 2018-05-11 09:14:44