Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live UpdateFermer-Gesloten

Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live Update

Steun voor cultuur

De COVID-19-crisis leidde tot de sluiting van culturele instellingen en tot de annulatie van bijna alle artistieke opdrachten. De gemeente Elsene blijft zich inspannen om artiesten te steunen die zwaar getroffen werden door de situatie, en maakt budget vrij om culturele organisaties en artiesten te helpen.

De gemeente voert een speciale "COVID-19"-premie in voor artiesten en culturele organisaties in Elsene.

Deze premie heeft een maximumbedrag van 1.500€ en kan vóór 29 september 2020 worden aangevraagd via dit online formulier.

Voorwaarden:

  • Een culturele activiteit in hoofdberoep uitoefenen, d.w.z. elke organisatie (feitelijke vereniging, vzw of andere rechtspersoon) of elke natuurlijke persoon (zelfstandige) die in hoofdberoep culturele activiteiten begeleidt, organiseert of culturele diensten verleent.
  • Het aanvraagformulier invullen vóór 29 september 2020.
  • Een verklaring op eer van de aanvrager dat hij getroffen is door de COVID-19-crisis en een inkomstenverlies heeft geleden dat zijn jaaromzet en draagkracht met betrekking tot de vaste kosten heeft beïnvloed of extra kosten heeft met zich meegebracht;
  • Het reglement in verband met de COVID 19 gemeentelijke premie goedkeuren.

Het persbericht downloaden

Laatste verandering: 2020-10-28 10:01:28