Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live UpdateFermer-Gesloten

Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live Update

Elektronische identiteitskaart voor Belgen

Wanneer je identiteitskaart vernieuwd moet worden, ontvang je een oproepingsbrief van het gemeentebestuur.

Je moet je dan persoonlijk aanmelden met je oproepingsbrief, je oude identiteitskaart en een recente pasfoto. Drie weken nadat je het basisdocument ondertekend hebt, kun je de identiteitskaart komen afhalen.

Eerst krijg je thuis in een vertrouwelijke brief een PIN-code en een PUK-code toegestuurd. De identiteitskaart zelf kun je dan komen afhalen bij de gemeente, voorzien van je oude identiteitskaart en van je codes. Met deze codes zal de elektronische handtekening op de identiteitskaart namelijk gevalideerd worden. Opgelet, je moet die codes goed bewaren voor latere aanvragen (adreswijziging e.d.). Minderjarigen dienen vergezeld te worden door een ouder of voogd om een identiteitskaart te bestellen en af te halen.

Als je de codes verloren of vergeten bent, kun je er nieuwe aanvragen door contact op te nemen met de FOD Binnenlandse Zaken (€5).

De identiteitskaart kan vervangen worden in geval van verlies, diefstal of beschadiging. Elke verloren of gestolen identiteitskaart wordt onmiddellijk opgezegd en moet vervangen worden.

De wet schrijft voor dat er een nieuwe identiteitskaart wordt gemaakt wanneer de foto niet langer overeenstemt met het uiterlijk van de houder.

Normale procedure Hoogdringende procedure
2 tot 3 wekende volgende dag na 8u30 in de gecentraliseerd bureau*de volgende dag na 14u in de gemeente
€25 (1e kaart en 1e duplicaat)
€31 (volgende duplicaten)
€176 €142

*Gecentraliseerd bureau
Koloniënstraat 11 - 1000 Brussel
Open van maandag tot vrijdag tussen 8hu0 en 19u30 en zaterdag vanaf 8u30

Heeft men een bewijs van adres nodig ?

Sinds 1 januari 2004 is het adres op de nieuwe elektronische identiteitskaart niet meer leesbaar met het blote oog. 2 principes lagen aan de basis van deze beslissing:

  • de adresgegevens worden door de Europese regelgeving niet beschouwd als identiteitsgegevens
  • je bent hierdoor niet langer verplicht om je identiteitskaart te laten vervangen wanneer je verhuist

Artikel 3 van het koninklijke besluit van 25 maart 2003 betreffende de elektronische identiteitskaart bepaalt dat de houder van een elektronische identiteitskaart "met alle middelen" het bewijs van zijn hoofdverblijfplaats kan aantonen in het geval hij deze moet bewijzen ten aanzien van een derde die niet over een kaartlezer voor elektronische identiteitskaarten beschikt.

"Met alle middelen" betekent een eenvoudige verklaring op erewoord (vervolging is mogelijk in geval van valse verklaring), een getuigenis, een eenvoudig document, een authentiek document. Bijvoorbeeld: het inschrijvingsdocument voor de nummerplaat van je wagen kan hiervoor worden gebruikt vermits het adres van de houder erop vermeld staat. Het kan ook elk ander bewijs zijn dat door een gemeentelijke overheid wordt afgeleverd (bewijs van woonst, van samenstelling van het gezin,...).

Hoewel het geen enkele wettelijke verplichting is, krijg je tegelijk met je nieuwe identiteitskaart ook het document "bewijs van adres".

Zie ook: Bevolkingsdienst

Laatste verandering: 2020-01-13 13:25:36