Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live UpdateFermer-Gesloten

Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live Update

Belgische nationaliteit

Informatie over de verschillende procedures kun je krijgen aan de dienst Burgerlijke stand. Als kandidaat-aanvrager moet je je eerst aan dit loket aanmelden alvorens een aanvraag in te dienen.

Er bestaan twee verschillende procedures om de Belgische nationaliteit te krijgen: de nationaliteitsverklaring en de aanvraag tot naturalisatie.

Nationaliteitsverklaring

Verschillende artikels van het wetboek van de Belgische nationaliteit regelen deze verklaring, zowel voor volwassenen als voor kinderen.

Om je aanvraag in te dienen, moet je de vereiste documenten voorleggen en je verklaring ondertekenen. De administratieve kosten bedragen €45,50.

Na ongeveer 6 maanden wordt er gevolg gegeven aan de aanvraag of wordt ze geweigerd met een motivatie van het parket van de Procureur des Konings.

Aanvraag tot naturalisatie

De naturalisatie valt onder de bevoegdheden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. De Kamer stemt 1 of 2 keer per jaar een naturalisatiewet. Op die manier krijgen enkele duizenden mensen de Belgische nationaliteit. De naturalisatieprocedure duurt ongeveer een jaar.

Meer informatie: dienst Burgerlijke stand

Laatste verandering: 2016-09-09 09:44:38