Veranderen van voornaam

De procedure voor een voornaamsverandering is dezelfde als de procedure voor de naamsverandering, behalve wat de volgende punten betreft:

  • De toestemming wordt bij ministerieel besluit van de minister van Justitie verleend.
  • De kostprijs van de procedure bedraagt 490 euro per persoon. Dit bedrag kan verlaagd worden tot €49,00 als je voornaam belachelijk of hatelijk is (op zichzelf genomen, of in combinatie met uw naam of omdat hij ouderwets is), een buitenlandse klank heeft, tot verwarring leidt (bijvoorbeeld als hij op de andere sekse duidt of door elkaar gehaald wordt met de naam), enkel verandert door een koppelteken of een teken dat de uitspraak ervan verandert (een accent), louter afgekort wordt. Bijzonder geval: de voornaamsverandering op grond van transseksualiteit kost steeds 49 euro.

FOD Justitie - Dienst naams- en voornaamsveranderingen
www.just.fgov.be

Laatste verandering: 2015-07-13 09:11:56