elsene.be

Parkeerplaatsen reserveren

Je kunt een parkeerplaats (verhuizing, container, werf, steiger, ...) reserveren bij de dienst voor Taksen (Tijdelijke bezetting van de openbare weg).
Doe dit minstens 5 werkdagen van tevoren om van het normale tarief te genieten.
Als de reservatie 4 werkdagen voor de gevraagde datum wordt ingediend, betaal je het spoedtarief.

Als particulier moet je ter plaatse komen om een parkeerplaats te reserveren. Voor ondernemingen kan dit ofwel ter plaatse ofwel per fax.

Normale procedure Spoedprocedure
1e dag €95/20m €145/20m
Extra dag €25/20m/extra dag

In bepaalde gevallen kun je een korting krijgen op de bovenstaande tarieven. Alle details staan in het retributiereglement op de aanvraag en de aflevering van documenten, de uitvoering van diensten, de samenstelling en de raadpleging van administratieve dossiers (pagina's 7, 8 en 9).

Tijdelijke bezetting van de openbare weg

Viaductstraat 6 - 1050 Elsene Huisnummer 6 in de Viaductstraat lokaliseren
Tel. 02.515.67.50, 51, 52, 53 of 54 - Fax 02.515.67.55
E-mail: tbow at elsene punt brussels

Tijdelijke bezetting van de openbare weg

maandag van 8u30 tot 12u, dinsdag van 8u30 tot 12u, woensdag van 8u30 tot 12u, donderdag van 8u30 tot 12u, vrijdag van 8u30 tot 12u

Sluitingsdagen: 25/12, 01/01, 01/05, 21/07, 15/08, 01/11, 11/11

Laatste verandering: 2016-07-13 12:11:11