Studentenkoten

Er liggen twee universiteiten en een aantal hogescholen op het grondgebied van Elsene. Daarom is de vraag naar studentenkoten (of woningen voor studenten) erg groot. Hieronder vind je een paar tips om een kot te vinden.

Wanneer een kot niet als hoofdverblijfplaats wordt gebruikt, moet je als student een belasting op niet-hoofdverblijfplaatsen betalen van 80 euro per academiejaar (in plaats van 1000 euro). Om recht te hebben op die korting moet je vóór 31 december van het lopende kalenderjaar een studiegetuigschrift voorleggen waaruit blijkt dat je regelmatig voltijds onderwijs volgt of dat je nog recht hebt op kindergeld.

Op een gemeubelde woning die bewoond wordt door een student die regelmatig voltijds onderwijs volgt, wordt een belasting op het ter beschikking stellen en de verhuur van kamers of gemeubelde appartementen, al dan niet in het kader van een hotelactiviteit geheven. De belasting wordt betaald door de persoon die de gemeubelde woning verhuurt.

Koten aan de VUB

Op zoek naar een kot aan de VUB? Neem dan een kijkje op my.vub.ac.be/op-kot.

Infopunt studenten
Gebouw D - Inkomhal Pleinlaan 2 - 1050 Elsene
ma - vr 09:00 - 18:00
Tel 02.629.20.10
info@vub.ac.be

Woningen bij particulieren

Koten aan de ULB

Op zoek naar een kot aan de ULB? Neem een kijkje op www.ulb.ac.be/logements.

Centraal Woningsecretariaat
Tel 02.650.21.54
logement@admin.ulb.ac.be

Infor Jeunes

Op de website van Infor Jeunes vind je een databank omet studentenkamers. Vooral in de zomerperiode is het aanbod groot. Bij elke advertentie vind je een beschrijving van de kamer, het tarief, de waarborg,... Deze dienst is alleen toegankelijk voor studenten.

Infor Jeunes Brussel
Van Arteveldestraat, 155 - 1000 Brussel
Tel 02.514.41.11
bruxelles@ijbxl.be

Laatste verandering: 2019-05-23 14:55:27