Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live UpdateFermer-Gesloten

Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live Update

Teraardebestelling

Elke persoon mag tijdens zijn leven aan zijn gemeente, schriftelijk en uit eigen wil, zijn wensen bekendmaken betreffende zijn teraardebestelling of de bestemming van zijn as. Niemand, zelfs de echtgenoot / echtgenote, de kinderen en de verwanten, mag zich tegen de wil verzetten die in deze geregistreerde verklaring werd geuit.

De inschrijving van een van de volgende keuzen is mogelijk :

 • de begrafenis;
 • de crematie gevolgd door de spreiding van de assen op het daarvoor voorziene perceel van de begraafplaats;
 • de crematie gevolgd door de spreiding van de assen in Belgische territoriale zee;
 • de crematie gevolgd door het begraven van de assen op de begraafplaats;
 • de crematie gevolgd door het plaatsen van de urne in een columbarium;
 • de crematie gevolgd door de spreiding van de assen elders dan op de begraafplaats of in Belgische territoriale zee;
 • de crematie gevolgd door het begraven van de assen elders dan op de begraafplaats;
 • de crematie gevolgd door het bewaren van de assen elders dan op de begraafplaats.
De voorkeur voor de rite van de begrafenisplechtigheid kan eveneens volgens één van de volgende mogelijkheden geregistreerd worden :
 • Rooms-katholieke eredienst;
 • Protestantse eredienst;
 • Anglicaanse eredienst;
 • Orthodoxe eredienst;
 • Israëlitische eredienst;
 • Moslimse eredienst;
 • volgens de lekeovertuigingen;
 • volgens een neutrale filosofische overtuiging.
De wijziging of een herroeping van een of andere van deze mogelijkheden zijn eveneens mogelijk.

Alle nodige inlichtingen en een exemplaar van deze verklaring, genaamd "Formulier betreffende de laatste wil inzake de wijze van teraardebestelling", kan men bij de dienst Bevolking of via het e-loket verkrijgen.

Kosten : 10 €

Indien de overledene geen instructie heeft achtergelaten behoort de beslissing tot de descendenten of, in geval van gehuwde paren, aan de overlevende echtgenoot / echtgenote. In geval van twist binnen de familie betreffende de wijze van begrafenis en teraardebestelling dient de twist voor de Rechtbank van 1ste Instantie gebracht.

ndien de overledene geen instructie achterlaat en geen familie heeft, behoort de keuze betreffende de wijze van teraardebestelling tot de gemeente waar de overledene woonachtig was. Hij wordt dan in gewoon graf voor 5 jaar begraven.

De balseming is niet toegelaten behalve, na akkoord van de burgemeester, bij uitzonderlijke gevallen, onder anderen voor het internationaal vervoer van de lijken en in sommige rampzalige omstandigheden.

Behoudens bezwaar van de overledene of van de nabije familie heeft iedereen het recht om op het graf of op het columbarium van een verwante of van een vriend een grafteken te laten plaatsen. De reglementen die de Gemeenteraad over de graftekens neemt mag zich alleen op esthetische criteria en op de goede ordening van de begraafplaats baseren.

Zie ook : Kerkhof, Dienst Bevolking

Laatste verandering: 2017-10-20 11:29:03