elsene.be

Permanente vorming

Met de term "permanente vorming" wordt het onderwijs van maatschappelijke bevordering bedoeld. Naast het Fernand Cocq Instituut (waarvan de gemeente de inrichtende macht is) zijn er in Elsene nog verschillende andere instellingen voor permanente vorming.

"Fernand Cocq Instituut" Lokaliseer nummer 54 in de Voorzittersstraat

Voorzittersstraat 54 - 1050 Brussel
Tel 02.515.78.11 - 02.515.78.12
fcocq.bxl@sec.cfwb.be

"Enseignement de Promotion et de Formation continue de l'ULB et de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bruxelles" (EPFC)
Triomflaan 1 - Pleincampus van de ULB, CP 220 - Gebouw HA - 1050 Brussel
Tel. : 02.650.59.59 - Fax 02.650.56.92
E-mail : info@epfc.eu
Website : www.epfc.eu
Afdelingen te Elsene :
Kruisstraat, 40 - 1050 Brussel
Kroonlaan, 25 - 1050 Brussel
Kroonlaan,88 - 1050 Brussel
Triomflaan - 1050 Brussel
Solbossquare - 1050 Brussel
de Stassartstraat, 48-50 - 1050 Brussel

"Institut de Formation de Cadres pour le Développement"
Legrandlaan, 57 - 1050 Brussel
Tel. 02.640.46.69 - Fax 02.640.87.51
Website: www.ifcad.net

C.P.A.B., school voor talen en informatica

Tel. 02.511.01.09
Website : www.cpab.be

Laatste verandering: 2017-06-08 10:18:37