Burgerontmoetingen

Om beter te kunnen inspelen op de noden van de Elsenaren organiseert de gemeente participatieve burgerontmoetingen in de wijken, gebaseerd op een participatief model.

De gemeente wil zich beroepen op de Elsenaren en hun kennis over hun wijk als leidraad om het openbaar beleid op te bouwen dat hen rechtstreeks aangaat. Het doel van de vergaderingen is alle Elsenaren de kans geven om deel te nemen aan een open en gedeeld beslissingsproces. Het model dat gekozen werd voor deze vergaderingen is er een van collectieve intelligentie waarbij iedereens mening gehoord wordt. De gemeente hoopt Elsenaren van diverse achtergrond bijeen te brengen om de diversiteit die onze gemeente karakteriseert zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Iedereen is welkom op deze ontmoetingen.

Hoe gaat het praktisch in zijn werk?

De democratische participatie van de inwoners voor hun wijk is een continu proces dat verloopt in verschillende fasen over een langere termijn:

  1. Om te beginnen worden de wijkcomités en verenigingen van inwoners of handelaars uitgenodigd op een voorbereidende vergadering die berust op een collectief intelligentieproces. Tijdens deze vergadering wordt de beleving van de inwoners naar voor gebracht en worden de noden en prioriteiten voor hun wijk op korte en lange termijn in kaart gebracht. Dit vormt de werkbasis voor de participatieve burgerontmoetingen. De verkozenen zijn niet aanwezig op de voorbereidende vergaderingen zodat iedereen zich vrij kan uiten en er vrij kan worden samengewerkt. Maak je deel uit van een nieuw wijkcomité dat wenst deel te nemen aan deze vergaderingen? Contacteer ons.
  2. De burgerontmoetingen zijn toegankelijk voor iedereen. Tijdens een open dialoog die berust op de actieve deelname van de buurtbewoners en op co-constructie, wordt samen met de verkozenen gefocust op het zoeken naar oplossingen. De vergaderingen die gebaseerd zijn op een proces van collectieve intelligentie, bieden de mogelijkheid om vragen te stellen en meningen te formuleren over de wijk, door een collectieve samenwerking. De agenda van de komende burgerontmoetingen kan je hieronder raadplegen.
  3. In functie van de thema's die uit de gesprekken naar voor komen, zullen werkgroepen die gericht zijn op het zoeken naar oplossingen op lange termijn, samengesteld worden met geïnteresseerde burgers en de gemeente.

Voor de omkadering van de vergaderingen wordt de gemeente bijgestaan door een externe partner die gespecialiseerd is in participatieve processen.

Laatste verandering: 2019-10-18 15:29:51