Veertiendaagse van de Allerkleinsten

Prijs van de Allerkleinsten - Iets voor jou?

De prijs van de Allerkleinsten is een beloning voor professionals die in de gemeente Elsene een specifiek project dragen i.v.m. de bestrijding van genderstereotypering, kwaliteitsvoeding en/of pedagogische innovatie. Voor de eerste keer dit jaar wordt de prijs uitgereikt aan 3 laureaten uit de professionele kinderopvangsector van wie één uit het gemeentelijke opvangmilieu komt. Niet-gemeentelijke professionals die worden geselecteerd, krijgen een prijs ter waarde van €1000. De geselecteerde gemeentelijke kinderopvang krijgt een symbolische prijs.

Voor deelname moet een kandidaatsdossier worden ingediend via e-mail tegen 30 augustus 2019 op het volgende adres: petite.enfance at elsene point brussels. Het dossier moet ook aangetekend verzonden worden of afgegeven bij de gemeente: College van burgemeester en schepenen - Elsensesteenweg 168 - 1050 BRUSSEL

Het kandidaatsdossier telt maximaal 3 bladzijden en moet een beschrijving van het project, de voorbereiding, de uitvoering en het doelpubliek bevatten. Elke kandidatuur moet voldoen aan de bepalingen van het wedstrijdreglement dat samen met het inschrijvingsformulier beschikbaar is op de site van de gemeente of per aanvraag via e-mail te verkrijgen is. De laureaten worden aangekondigd op 17 oktober 2019 door de schepen van de Allerkleinsten.

Download hier het reglement en het inschrijvingsformulier

Elsene, een kindvriendelijke gemeente

Ieder jaar organiseert Elsene een Veertiendaagse van de Allerkleinsten. De crèches, een spelotheek, een kraamkliniek,... Ze openen allemaal hun deuren voor de kinderen, hun ouders en de opvoedkundigen. Op het programma: rondleidingen, animatie, workshops, conferenties,...

Er zijn in Elsene veel organisaties die instaan voor de opvang van onze allerkleinsten vooraleer ze naar school gaan : 4 gemeentelijke crèches, een 20-tal privécrèches, 8 afdelingen van peutertuinen, twee spelotheken, speelpleinen, jeugdbibliotheek, allerhande verenigingen,...

De gemeente Elsene kan ook rekenen op heel wat instellingen die sociale, medische of psychologische hulp verlenen aan jonge kinderen en hun ouders.

Een netwerk voor de allerkleinsten in Elsene

Sinds 2010 werken al deze organisaties samen om een programma samen te stellen voor de Veertiendaagse van de Allerkleinsten. Dit initiatief is gericht op onderwijsdeskundigen, verenigingen, maar natuurlijk ook op ouders en hun kinderen. Crèches, verenigingen, een spelotheek, een kraamkliniek: allemaal openen ze hun deuren voor workshops, conferenties en animatie rond de ontwikkeling van de allerkleinsten.

Met deze Veertiendaagse willen we banden smeden tussen alle belanghebbenden in deze sector. Dit moet een goede basis vormen voor de groei van een echt netwerk voor de allerkleinsten in Elsene.

Samen met de brochure "Elsene, een kindvriendelijke gemeente", geeft deze website een overzicht van alle betrokken instanties, hun gegevens en wat ze allemaal doen. Een handig werkinstrument, zowel voor experts als voor ouders!

Zie ook: Dienst Allerkleinsten

Laatste verandering: 2019-08-06 11:56:45