Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live UpdateFermer-Gesloten

Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live Update

Bureau voor vreemdelingenzaken

Het Bureau voor vreemdelingenzaken is enkel toegankelijk op afspraak. Er is geen permanentie op donderdagavond.

Elsensesteenweg 124 - 1050 Elsene Nummer 124 van de Elsensesteenweg lokaliseren
E-mail : vreemdelingen at elsene punt brussels
Inlichtingen: 02.515.61.11 (kies 2 - 1 - 1)
Afspraak 1e inschrijving : 02.515.66.27 (tussen 8 en 12 uur)

Op afspraak

Sluitingsdagen: 05/04, 01/05, 24/05, 21/07, 15/08, 01/11, 11/11, 25/12, 31/12, 01/01

Verklaring van aankomst, inschrijving van vreemdelingen, attest van inschrijving in het vreemdelingenregister, attest van registratie, beroepskaart, werkvergunning, Identiteitspapieren voor vreemdelingen, Verbintenis tot tenlasteneming van een vreemdeling in België

Laatste verandering: 2020-07-16 09:47:20