Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live UpdateFermer-Gesloten

Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live Update

Bureau voor vreemdelingenzaken

Het Bureau voor vreemdelingenzaken is enkel toegankelijk op afspraak van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur, op woensdag van 14.00 tot 16.00 uur. Er is geen permanentie op donderdagavond.

Elsensesteenweg 124 - 1050 Elsene Nummer 124 van de Elsensesteenweg lokaliseren

Afspraak 1ste inschrijving : 02.515.66.27 (tussen 8 en 12 uur)

Op afspraak

Sluitingsdagen: 25/12, 31/12, 01/01, 01/05, 21/07, 15/08, 01/11, 11/11

Voor verdere inlichtingen :

E-mail : vreemdelingen at elsene punt brussels: Om op uw verzoek te kunnen reageren, verzoeken wij u een kopie van uw identiteitsbewijs als bijlage bij uw e-mail te voegen.

of

02.515.66.21 van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 13.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Verklaring van aankomst, inschrijving van vreemdelingen, attest van inschrijving in het vreemdelingenregister, attest van registratie, Identiteitspapieren voor vreemdelingen, Verbintenis tot tenlasteneming van een vreemdeling in België

Laatste verandering: 2021-12-05 21:20:13