Gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018

elsene.be

Moties

Datum Titel (PDF)
22/03/2018 Motie om de gemeente Elsene uit te roepen tot “gastvrije gemeente”. (66 Kb)
22/02/2018 Motie waarin gevraagd wordt om de naam van het station van Etterbeek te wijzigen in “Ixelles-Universités – Elsene-Universiteiten”. (55 Kb)
05/02/2018 Motie betreffende de vaststelling van een vergoedingsplafond voor het personeel van de intercommunales en andere organisaties. (53 Kb)
05/02/2018 Motie betreffende het wetsontwerp houdende machtiging tot woonsbetredingen (58 Kb)
25/01/2018 Motie betreffende de privatisering van de Belfius bank en de ontwikkeling van haar activiteiten. (64 Kb)
19/10/2017 Motie betreffende het behoud en de herbestemming van de gebouwen van het Nationaal Geografisch Instituut op de locatie van de Ter Kamerenadbij (54 Kb)
27/04/2017 Motie betreffende het vinden van een evenwichtige oplossing voor het beheer van het luchtverkeer boven het Brussels Gewest, de bescherming van de belangen van zijn inwoners en de socio-economische ontwikkeling van het luchthavengebied (63 Kb)
23/03/2017 Motie met het oog op de ontwikkeling van een openbaar kadaster van de gemeentelijke vertegenwoordigers in alle publieke of parapublieke structuren en in hun afgeleide structuren (50 Kb)
26/01/2017 Motie betreffende de mensualiteit van de waterfactuur door Hydrobru (58 Kb)
26/01/2017 Motie ter ondersteuning van mevr. Liu Ping, mensenrechtenactiviste en gewetensgevangene, verdedigd door Amnesty International (51 Kb)
26/11/2015 Goedkeuring van de motie van de Conferentie van Burgemeesters van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het luchtverkeer boven Brussel (51 Kb)
15/10/2015 Invoering van ethische, sociale, innovatie- en milieuclausules in overheidsopdrachten. (59 Kb)
24/10/2013 Steun aan de problematiek van de personen zonder papieren (13 Kb)
18/09/2008 Sluiting van postkantoren op het grondgebied van de gemeente Elsene (9 Kb)
24/04/2008 Verbod van de “Mosquito’s” (20 Kb)

Laatste verandering: 2015-12-10 14:37:57