elsene.be

Moties

Datum Titel (PDF) door
21/06/2018 Motie betreffende de uitvoering van een plan ter bestrijding van cyberpesten bij kinderen en adolescenten op het grondgebied van de gemeente Elsene (71 Kb)Raquel D’haese-Leal
24/05/2018 Motie betreffende de verblijfplaats van kinderen van ouders die uit elkaar zijn. (55 Kb)Julie de GROOTE
26/04/2018 Motie met het oog op het toekennen van stemrecht bij de regionale verkiezingen van 26 mei 2019 aan niet-nationalen die in een van de drie gewesten van het land verblijven en aan Belgen die in het buitenland verblijven. (56 Kb)
22/03/2018 Motie om de gemeente Elsene uit te roepen tot “gastvrije gemeente”. (66 Kb)
22/02/2018 Motie waarin gevraagd wordt om de naam van het station van Etterbeek te wijzigen in “Ixelles-Universités – Elsene-Universiteiten”. (55 Kb)Geoffrey ROUCOURT
05/02/2018 Motie betreffende de vaststelling van een vergoedingsplafond voor het personeel van de intercommunales en andere organisaties. (53 Kb)Julie DE GROOTE
05/02/2018 Motie betreffende het wetsontwerp houdende machtiging tot woonsbetredingen (58 Kb)Anne DELVAUX
25/01/2018 Motie betreffende de privatisering van de Belfius bank en de ontwikkeling van haar activiteiten. (64 Kb)Audrey LHOEST
19/10/2017 Motie betreffende het behoud en de herbestemming van de gebouwen van het Nationaal Geografisch Instituut op de locatie van de Ter Kamerenadbij (54 Kb)Gautier CALOMNE
27/04/2017 Motie betreffende het vinden van een evenwichtige oplossing voor het beheer van het luchtverkeer boven het Brussels Gewest, de bescherming van de belangen van zijn inwoners en de socio-economische ontwikkeling van het luchthavengebied (63 Kb)Anne DELVAUX
23/03/2017 Motie met het oog op de ontwikkeling van een openbaar kadaster van de gemeentelijke vertegenwoordigers in alle publieke of parapublieke structuren en in hun afgeleide structuren (50 Kb)Gautier CALOMNE
26/01/2017 Motie betreffende de mensualiteit van de waterfactuur door Hydrobru (58 Kb)
26/01/2017 Motie ter ondersteuning van mevr. Liu Ping, mensenrechtenactiviste en gewetensgevangene, verdedigd door Amnesty International (51 Kb)College
26/11/2015 Goedkeuring van de motie van de Conferentie van Burgemeesters van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het luchtverkeer boven Brussel (51 Kb)
15/10/2015 Invoering van ethische, sociale, innovatie- en milieuclausules in overheidsopdrachten. (59 Kb)Audrey LHOEST
24/10/2013 Steun aan de problematiek van de personen zonder papieren (13 Kb)Ana RODRIGUEZ
18/09/2008 Sluiting van postkantoren op het grondgebied van de gemeente Elsene (9 Kb)
24/04/2008 Verbod van de “Mosquito’s” (20 Kb)

Laatste verandering: 2015-12-10 14:37:57