Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live UpdateFermer-Gesloten

Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live Update

Duurzaam Wijkcontract Atheneum

Atheneum is het 6e wijkcontract dat door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt toegekend aan de gemeente Elsene.

Het Duurzaam Wijkcontract Atheneum beslaat de wijk Hoog Elsene voor de periode 2017-2020 en ontwikkelt zich rond een modelproject dat tot doel heeft een dynamische pool rond het Atheneum Rabelais te creëren met openheid naar de buurt. De perimeter van het Duurzaam Wijkcontract heeft een zeer hoge dichtheid van scholen en richt zich dus specifiek op de kwestie van scholenstedenbouw en van de synergieën tussen de school en haar omgeving, teneinde de levenskwaliteit te verbeteren.

Naast dit modelproject wordt er een net van kwalitatieve openbare ruimte gecreëerd, dat beantwoordt aan de behoeften van de buurtbewoners en -gebruikers, er wordt buurtinfrastructuur voorzien en er worden woningen gecreëerd die gelijk gesteld zijn met sociale woningen. Gedurende vier jaar versterken verschillende sociaal-economische projecten de identiteit van de wijk, de sociale cohesie, de leefbaarheid en het welzijn van de buurtbewoners.

Actualiteit

Van 20 augustus tot 21 september 2020, het project Rabelais is onderworpen aan een openbaar onderzoek. Raadpleeg de rode affiches en geef je mening over het renovatieproject van het voormalige Atheneum Rabelais. De overlegcommissie vindt plaats op 7 oktober 2020.

Om meer te weten over het project Rabelais en het openbaar onderzoek:

  • Infosessies in de openbare ruimte 3 en 14 septembre 2020
  • Online informatiesessie (webinar) 8 septembre à 18h30

Deze documenten zijn ook online beschikbaar via de volgende link: openpermits.brussels

De opmerkingen en bezwaren over het dossier kunnen schriftelijk naar het College van Burgemeester en Schepen gericht worden, op het volgende adres : Gemeente Elsene, 168, Elsensesteenweg - 1050 BRUSSEL of op de volgende e-mailadres : openbaaronderzoek at elsene punt brussels uiterlijk op 21/09/2020.

Voorontwerp voor de herontwikkeling van de Rabelais pool, door de Gemeenteraad van 30 januari 2020 goedgekeurd.

Documenten die voorgesteld zijn tijdens de Algemene Vergadering van 16 juni 2019

Het programma van het duurzaam wijkcontract werd gewijzigd per akkoord van de minister die bevoegd is voor stadsvernieuwing op 9 april 2019:

Perimeter

De operationele perimeter van het wijkcontract bevindt zich in Hoog Elsene, tussen de Europese wijk, langs de Troonstraat en de Louizawijk, in de as van de Elsensesteenweg en de Elyseese Veldenstraat. De perimeter verlengt zich tussen de Naamsepoort en het Henri Conscienceplein.

Deze perimeter werd reeds gedeeltelijk overgenomen door het voorgaande wijkcontract Blyckaerts - Matonge (2002-2006).

Financiële middelen

De gemeente Elsene (743.500 euro) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (14.125.000 euro) investeren ongeveer 15 miljoen euro, over een periode van 4 jaar, gaande van 2017 tot 2020, voor de renovatie van Hoog Elsene. Hierbij komen nog de financiële middelen voor de operaties buiten het Wijkcontract.

Twee bijkomende jaren worden voorzien voor de uitvoering van de werken (2020-2022). Het dynamisch karakter van het Wijkcontract loopt dus door na 4 jaar: renovatiewerven voor de openbare ruimte en de opbouw van woningen en infrastructuur.

Publicaties

Proces-verbaal vergaderingen

2018

PV-Algemene Vergadering (4 december 2018)
PV-Wijkcommissie (12 juni 2018)
PV-Wijkcommissie (14 maart 2018)
PV-Wijkcommissie (29 januari 2018)

2017

PV-Wijkcommissie (28 september 2017)
PV-Wijkcommissie (22 maart 2017)
PV-Algemene Vergadering (15 mei 2017) - Bijlage

2016 - jaar nul

PV-Wijkcommissie (6 oktober 2016)
PV-Algemene Vergadering (6 oktober 2016) - Bijlage
PV-Wijkcommissie (1 september 2016)
PV-Wijkcommissie (21 juni 2016)
PV-Algemene Vergadering (14 juni 2016)
PV-Wijkcommissie (17 mei 2016)
PV-Wijkcommissie (12 april 2016)
PV-Wijkcommissie (24 maart 2016)
PV-Wijkcommissie (7 maart 2016)
PV-Algemene Vergadering (19 januari 2016)

Andere publicaties

Basisdossier van het Duurzaam Wijkcontract Atheneum :

Kandidaatformulier voor de Wijkcommissie (WiC)

Informatie Duurzaam Wijkcontract Atheneum
Viaducstraat 133 - 1050 Brussel
Projectleider: Pierre SABOT
Tel. 02.643.59.90 - Fax 02.643.59.84
E-mail: pierre.sabot at elsene punt brussels

Zie ook: Brochure "20 jaar wijkcontracten in Elsene", Gewestelijke website van de Duurzame Wijkcontracten

Laatste verandering: 2020-09-18 12:34:26