Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live UpdateFermer-Gesloten

Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live Update

Fietsplan

Elsene heeft een fietsbeleid audit (Bypad) en een fietsplan

Elsene werd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geselecteerd om haar gemeentelijke fietsbeleid te evalueren en een fietsplan op te maken. De gemeente werd daarbij begeleid door experten die werkten aan de hand van een methode die met succes werd toegepast in 195 Europese steden in 24 Europese landen.

Zowel fietsers, bevoegde politici als gemeentelijke technici werkten mee aan de audit en het fietsplan. De eerste fase bestond uit een analyse van elk onderdeel van het huidige fietsbeleid. In de tweede fase werd een reeks aanbevelingen opgemaakt en een actieplan uitgewerkt volgens vier verschillende thema's:

  1. De rijdende fiets: betreft alle infrastructuur en het fietsnetwerk (bewegwijzering inbegrepen).
  2. De stilstaande fiets: betreft alles in verband met het parkeren van de fiets, op korte en lange termijn.
  3. Het fietsgebruik stimuleren: informatie, sensibilsatie en educatie.
  4. Het fietsbeleid verankeren: verankeren binnen de organisatie, financiële middelen en personeel.

Het volledige document werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen in november 2016 en door een gemeenteraadscommissie in maart 2017.

Elsene beschikt nu over een document dat als leidraad kan dienen bij beslissingen in verband met het gemeentelijke fietsbeleid voor de komende jaren.

Bijkomende info:

Laatste verandering: 2019-12-09 09:45:51