elsene.be

Leveringen

Panneau E9 signalant une zone de livraison

Leveringen zijn noodzakelijk voor de handelszaken in onze gemeente, voor het behoud van de bewoonbaarheid en voor de werking van bedrijven. Om te voorkomen dat de leveringen overlast veroorzaken, richt de gemeente leveringszones in met vastgelegde tijdstippen waarbinnen geleverd kan worden die alle weggebruikers ten goede komen.

Laatste verandering: 2018-10-10 14:11:37