Kunstenaarsateliers

Elsene is altijd een kweekvijver van de hedendaagse kunst geweest. Toch verlaten jonge kunstenaars vaak onze gemeente, of geven ze hun carrière op, wegens gebrek aan betaalbare werkplaatsen. De gemeente wil dit probleem aanpakken door opkomende kunstenaars te ondersteunen. Daarom heeft de gemeente Elsene besloten om een netwerk van nieuwe kunstenaarsateliers te ontwikkelen.

In de herfst van 2020 openen acht ateliers en een tentoonstellingsruimte hun deuren voor opkomende beeldende kunstenaars en bieden hen zo de kans om hun artistieke praktijk in het hartje van Brussel te ontwikkelen. In totaal zouden een twintigtal ateliers geleidelijk aan een hecht netwerk vormen dat toegankelijk is voor een tal van artiesten.

Gelieve hieronder de selectiecriteria en procedure terug te vinden. De kandidatenoproep zal officieel lopen van maandag 10 februari 2020 t.e.m. zondag 8 maart 2020.

Indien u vragen heeft over de kandidatenoproep, gelieve de dienst Cultuur per mail te contacteren: cultuur at elsene point brussels

Laatste verandering: 2020-01-16 15:47:45