Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live UpdateFermer-Gesloten

Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live Update

Participatieve begroting

Het burgerbudget: jouw kans om deel te nemen aan het gemeenteleven en mee te beslissen over een deel van de gemeentelijke begroting!

Voorstelling participatieve begroting & Facebook Live

Mis de lancering van het participatieve budget niet op maandag 19 oktober om 18.30 uur. De gemeente heeft gekozen voor een Facebook Live-formule om zich aan te passen aan de huidige COVID-veiligheidsmaatregelen.

Iedereen kan zich live verbinden en participeren op de chat via onze Facebook Live.

Je kan de lanceringsvideo bekijken vanaf 20 oktober op ixelles.proximitybelgium.be en op onze gemeentelijke WebTV.

Nog vragen? Alle informatie is te vinden op ixelles.proximitybelgium.be of op 02 315 67 52.

Wat is een participatieve begroting?

Een participatieve begroting (of burgerbudget) is een openbaar beleid bedoeld om de maatschappij te betrekken bij het bestedingsproces van de openbare middelen. Het doel is de bewoners en gebruikers van de gemeente, verenigingen en collectieven te betrekken bij de bestemming van een bepaald bugdet door middel van voorstellen voor acties, projecten, de selectie ervan, en indien het geval, de realisatie ervan. Het is een concrete oefening in directe democratie die de transparantie van het openbaar beleid versterkt.

Door middel van de participatieve begroting nodigt de gemeente haar inwoners uit om rechtstreeks betrokken te zijn bij het beheer ervan.

Heb je ideeën voor Elsene? Wij kunnen je helpen om ze te concretiseren.

Wie kan deelnemen?

Een project voorleggen in het kader van de participatieve begroting kan als:

 • inwoner van de gemeente of persoon die een band heeft met Elsene
 • collectief van inwoners
 • wijkcomité (vzw of feitelijke vereniging)
 • vereniging die actief is op het Elsense grondgebied
 • school

Het voorgestelde project moet bedoeld zijn voor uitwerking in Elsene.

Bij het indienen van een gemeenschappelijk voorstel moet een contactpersoon aangeduid worden die binnen de groep de verantwoordelijkheid draagt over het project.

Welk type projecten kan voorgelegd worden en op welke wijze?

 • "Handen uit de mouwen"-projecten uitgevoerd door de projectdragers. Budget: maximum 2.500 euro
 • "Hand in hand"-projecten uitgevoerd door de gemeentediensten. Budget: maximum 25.000 euro

Beide types projecten moeten bijdragen aan:

 • het milieu en het levenskader,
 • de sociale cohesie en het samenleven,
 • de lokale economie en kwalitatieve tewerkstelling.

Tot en met 11 december 2020 kan je je ideeën en projecten indienen op het platform elsene.proximitybelgium.be. Het dossier kan ook worden afgegeven in het wijkhuis Malibran, Damstraat 10.

De stemming voor de projecten zal hoofdzakelijk via het platform verlopen, maar er zullen in verschillende gemeentelijke gebouwen ook stemurnes geplaatst worden zodanig dat iedereen kan deelnemen aan de selectie.

Via welke stappen verloopt de participatieve begroting dit jaar in Elsene?

Er worden workshops georganiseerd om mensen te helpen hun project te formaliseren en het aanvraagformulier in te vullen. Deze workshops zijn niet verplicht (projectleiders kunnen hun project ook direct op het platform indienen). Om te voldoen aan de gezondheidsmaatregelen is het daarentegen verplicht om zich in te schrijven via budgetparticipatif@ixelles.brussels of 02 515 74 05.

 • - Donderdag 29 oktober 19.00 tot 21.00 uur - Refter School 8 - Terkamerenboslaan 175
 • - Dinsdag 10 november 19:00 tot 21:00 - Technische Dienst - Vandenbroeckstraat 58
 • - Woensdag 18 november 19:00 tot 21:00 uur - wijkhuis Malibran - Damstraat 10
 • - Dinsdag 24 november 19.00 tot 21.00 uur - Feestzaal School 9 - Amerikaansestraat 136

De stemmingsfase voor de voorkeursprojecten vindt plaats in januari.

Contact: Dienst Ecologische Transitie en Burgerinnovatie

Laatste verandering: 2020-11-17 14:53:58