Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live UpdateFermer-Gesloten

Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live Update

Participatieve begroting

De gemeenteraad kan een deel van de begroting, de zogenaamde participatieve begroting, besteden aan projecten afkomstig van buurtcomités of burgerinitiatieven, op voorstel van een jury die in meerderheid bestaat uit burgers die hun verblijfplaats hebben in de gemeente en geen zitting in de gemeenteraad hebben (Art. 258bis van de NGW).

Het burgerbudget: jouw kans om deel te nemen aan het gemeenteleven en mee te beslissen over een deel van de gemeentelijke begroting!

14 winnende projecten voor de 1e editie van de participatieve begroting

14 projecten zijn geselecteerd voor deze eerste editie van de Participatieve Begroting van Elsene, na een stemmingsronde (meer dan 2000 geregistreerde stemmen) en een jury van willekeurig gekozen burgers en deskundigen.

Ontdek de projecten op :proximitybelgium.be

Volgende stap: de mobilisatiecampagne voor de burgers die op 20 april begint

De mobilisatiecampagne voor de burgers is de laatste grote fase van de participatieve begroting in het kader van Proximity in Elsene. Het gaat om een grote campagne die tot doel heeft de burgers van Elsene te mobiliseren en hen in staat te stellen concrete steun te verlenen aan één of meer projecten in hun gemeente. Burgers kunnen financiële steun (crowdfunding), materiële steun, vrijwilligerswerk of sponsoring van vaardigheden (crowdsourcing) bieden. Ondersteuning wordt verleend via een online platform proximitybelgium.be) .

Deze campagne betreft alle "Handen uit de mouwen"-projecten die aan de oproep hebben deelgenomen (zowel de winnaars als de niet-winnaars).

Wat is een participatieve begroting?

Een participatieve begroting (of burgerbudget) is een openbaar beleid bedoeld om de maatschappij te betrekken bij het bestedingsproces van de openbare middelen. Het doel is de bewoners en gebruikers van de gemeente, verenigingen en collectieven te betrekken bij de bestemming van een bepaald bugdet door middel van voorstellen voor acties, projecten, de selectie ervan, en indien het geval, de realisatie ervan. Het is een concrete oefening in directe democratie die de transparantie van het openbaar beleid versterkt.

Door middel van de participatieve begroting nodigt de gemeente haar inwoners uit om rechtstreeks betrokken te zijn bij het beheer ervan.

Heb je ideeën voor Elsene? Wij kunnen je helpen om ze te concretiseren.

Herbekijk de video van de lancering van de participatieve begroting van 19 oktober 2020 hier : proximitybelgium.be of op de WebTV van de gemeente.

Van 19 oktober tot 11 december 2020 kon elke inwoner van de gemeente of die een band heeft met Elsene, bewonerscollectieven, buurtcomités (VZW of feitelijke vereniging), verenigingen die actief zijn op het grondgebied van Elsene, alsook scholen een project indienen.

 • 40 projecten werden ingediend
 • 31 zijn overgegaan naar de stemmingsfase
 • 20 projecten die de meeste stemmen kregen, werden door de jury bestudeerd
 • Uiteindelijk werden er 14 projecten geselecteerd

De projecten werden door de jury geselecteerd aan de hand van de volgende criteria:

 • De projecten moeten betrekking hebben op ten minste één van de volgende thema's en mogen geen afbreuk doen aan de andere thema's.
  • Behoud van het milieu en verbetering van de leefomgeving,
  • Sociale samenhang en samenleven door versterking van de sociale banden, gezelligheid en solidariteit,
  • Versterking van de lokale economie en ontwikkeling van kwaliteitsbanen.
 • De collectieve dynamiek en de bijdrage aan het algemeen welzijn,
 • Het creatieve en innovatieve karakter van de projecten,
 • De levensduur van het project na de uitvoering ervan (perspectieven na een gebeurtenis, rekening houdend met de behoeften inzake onderhoud, dagelijkse werking,...).

Volgende editie van de participatieve begroting: vanaf september 2021

Contact: Dienst Ecologische Transitie en Burgerinnovatie

Laatste verandering: 2021-05-26 12:39:56