Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live UpdateFermer-Gesloten

Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live Update

Participatieve begroting

De participatieve begroting: jouw kans om deel te nemen aan het gemeenteleven en mee te beslissen over een deel van de gemeentelijke begroting!

Door middel van de participatieve begroting nodigt de gemeente haar inwoners uit om rechtstreeks betrokken te zijn bij het beheer ervan.

Heb je ideeën voor Elsene? Wij kunnen je helpen om ze te concretiseren.

Wat is een participatieve begroting?

Een participatieve begroting (of burgerbudget) is een openbaar beleid bedoeld om de maatschappij te betrekken bij het bestedingsproces van de openbare middelen. Het doel is de bewoners en gebruikers van de gemeente, verenigingen en collectieven te betrekken bij de bestemming van een bepaald bugdet door middel van voorstellen voor acties, projecten, de selectie ervan, en indien het geval, de realisatie ervan. Het is een concrete oefening in directe democratie die de transparantie van het openbaar beleid versterkt.

Wie kan deelnemen?

Een project voorleggen in het kader van de participatieve begroting kan als:

  • inwoner van de gemeente of persoon dei een band heeft met Elsene
  • collectief van inwoners
  • wijkcomité (vzw of feitelijke vereniging)
  • vereniging die actief is op het Elsense grondgebied
  • school

Het voorgestelde project moet bedoeld zijn voor uitwerking in Elsene.

Bij het indienen van een gemeenschappelijk voorstel moet een contactpersoon aangeduid worden die binnen de groep de verantwoordelijkheid draagt over het project.

Welk type projecten kan voorgelegd worden en op welke wijze?

  • "Handen-uit-de-mouwen"-projecten uitgevoerd door de projectdragers. Budget: maximum 2.500 euro
  • "Hand-in-hand"-projecten uitgevoerd door de gemeentediensten. Budget: maximum 25.000 euro

Beide types projecten moeten bijdragen aan:

  • het milieu en het levenskader,
  • de sociale cohesie en het samenleven,
  • de lokale economie en kwalitatieve tewerkstelling.

De stemming voor de projecten zal hoofdzakelijk via het platform verlopen, maar ook zullen in verschillende gemeentelijke gebouwen stemurnes geplaatst worden zodanig dat iedereen kan deelnemen aan de selectie.

Via welke stappen verloopt de participatieve begroting dit jaar in Elsene?

Binnenkort meer informatie over de lancering van de participatieve begroting!

Contact: Dienst Ecologische Transitie en Burgerinnovatie

Laatste verandering: 2020-09-23 11:38:05