elsene.be

Samenstelling en bevoegdheden

Deze pagina is in bewerking...

Het college van burgemeester en schepenen kan, om het werk te vergemakkelijken, de verschillende bevoegdheden verdelen tussen de verschillende leden onderling. Deze verdeling is niet voorzien door de gemeentewet en is dus niet verplicht. Het gaat dan ook louter om een interne administratieve regeling en niet om de overdracht van bevoegdheden die wettelijk aan het College zijn toebedeeld.

Christos Doulkeridis

Burgemeester (ECOLO - GROEN) Localiser le cabinet du Burgemeester
Tel. 025156155
christos.doulkeridis@ixelles.brussels

Ecologische transitie en burgerinnovatie, Politie, Burgerlijke Stand, Bevolking, Solidariteit, Universiteiten, Communicatie, Secularisme en Erediensten, Algemene Zaken, Drukkerij, Administratieve Politie, MBVW, IDBD

Bea Diallo

1ste Schepen (PS - sp.a) Localiser le cabinet du 1ste Schepen
Tel. 025156468
Fax 025157890
bea.diallo@ixelles.brussels
www.beadiallo.be

Personeel, Pensioenen, Financiën, Jeugd, Sport, Tewerkstelling en Sociale Integratie, Verbroederingen en Internationale Samenwerking, Elsene-Preventie, Netheid van de gebouwen

Audrey Lhoest

2de Schepen (ECOLO - GROEN) Localiser le cabinet de la 2de Schepen
Tel. 025156133
audrey.lhoest@ixelles.brussels

Klimaat - Leefmilieu, Gezondheid, Sociale zaken, Senioren, Toezicht op het OCMW, Intergenerationele relaties, Handel en Economische ontwikkeling, Foren en markten, Evenementen, Toerisme, Groene Ruimten

Caroline Désir

3de Schepen (PS - sp.a) Localiser le cabinet de la 3de Schepen
Tel. 025156122
caroline.desir@psmail.be
www.carolinedesir.be

Openbaar onderwijs, Stadsvernieuwing - Wijkcontracten, Juridische zaken

Yves Rouyet

4de Schepen (ECOLO - GROEN) Localiser le cabinet du 4de Schepen
Tel. 025156469
yves.rouyet@ixelles.brussels

Stedenbouw, Patrimonium, Mobiliteit, Dierenwelzijn, Levenskwaliteit

Romain De Reusme

5de Schepen (PS - sp.a) Localiser le cabinet du 5de Schepen
Tel. 025156120
romain.dereusme@ixelles.brussels
www.romain.dereusme.be

Openbare Werken, Gelijke kansen

Kélountang Ndiaye

6de Schepen (ECOLO - GROEN) Localiser le cabinet du 6de Schepen
Tel. 025156467
GSM 0473572905
kenndiaye@gmail.com

Cultuur, Museum

Nabil Messaoudi

7de Schepen (PS - sp.a) Localiser le cabinet du 7de Schepen
Tel. 025156149
GSM 0485615581
nabil.messaoudi@ixelles.brussels

Openbare Netheid, Sociale cohesie, Families, Toezich op de Ziekenhuizen

Anaïs Camus

8ste Schepen (ECOLO - GROEN) Localiser le cabinet de la 8ste Schepen
Tel. 025156112
anais.camus@ecolo.be

Vroege Kinderjaren (Crèches en Peutertuinen), Vervoer, Gemeentelijke Eigendommen

Els Gossé

9de Schepen (ECOLO - GROEN) Localiser le cabinet de la 9de Schepen
Tel. 025156489
els.gosse@elsene.brussels

Nederlandstalige cultuur, Wijkleven, Europa, Informatica, Aankoopcentrale - Economaat

Laatste verandering: 2018-12-06 10:08:16