elsene.be

Samenstelling en bevoegdheden

Het college van burgemeester en schepenen kan, om het werk te vergemakkelijken, de verschillende bevoegdheden verdelen tussen de verschillende leden onderling. Deze verdeling is niet voorzien door de gemeentewet en is dus niet verplicht. Het gaat dan ook louter om een interne administratieve regeling en niet om de overdracht van bevoegdheden die wettelijk aan het College zijn toebedeeld.

Dominique Dufourny

Burgemeester (MR) Localiser le cabinet de la Burgemeester
Tel. 02.515.61.23
GSM 0475.35.62.12
dufourny.dominique@gmail.com
www.dominiquedufourny.be

Politie, Burgerlijke Stand, Bevolking, Informatie, Algemene Zaken, Administratieve Politie, Evenementen, Foren en markten, IDBD, MBVW

Bea Diallo

1ste Schepen (PS) Localiser le cabinet du 1ste Schepen
Tel. 02.515.64.68
Fax 02.515.78.90
bea.diallo@ixelles.brussels
www.beadiallo.be

Personeel, Pensioenen, Elsene-Preventie, Jeugd, Tewerkstelling, Sociale Integratie, Verbroederingen, Internationale Samenwerking, Toezicht op OCMW, Sport

Yves de Jonghe d'Ardoye d'Erp

2de Schepen (MR) Localiser le cabinet du 2de Schepen
Tel. 02.515.64.83
GSM 0475.45.24.24
ydejonghe@brutele.be

Cultuur, Museum, Sociale zaken en Senioren, Gezondheid

Nathalie Gilson

3de Schepen (MR) Localiser le cabinet de la 3de Schepen
Tel. 02.515.61.12
Fax 02.515.61.59
nathalie.gilson@gmail.com
www.nathalie-gilson.be

Financiën, Vroege Kinderjaren (Crèches en Peutertuinen), Openbaar onderwijs

Delphine Bourgeois

4de Schepen (MR) Localiser le cabinet de la 4de Schepen
Tel. 02.515.61.33
delphine.h.bourgeois@gmail.com
www.delphinebourgeois.be

Europa, Toerisme, Patrimonium, Levenskwaliteit, Dierenwelzijn

Viviane Teitelbaum

5de Schepen (MR) Localiser le cabinet de la 5de Schepen
Tel. 02.515.64.69
viviane@teitelbaum.brussels
www.vitelu.be

Stedenbouw, Leefmilieu, Handel, Economische ontwikkeling, Openbare Netheid

Maite Morren

6de Schepen (sp.a) Localiser le cabinet de la 6de Schepen
Tel. 025156489
maite.morren@elsene.brussels
www.maitemorren.eu

Nederlandstalige cultuur, Informatica, Wijkleven, Drukkerij, Economaat

Caroline Désir

7de Schepen (PS) Localiser le cabinet de la 7de Schepen
Tel. 02.515.61.22
caroline.desir@psmail.be
www.carolinedesir.be

Stadsvernieuwing - Wijkcontracten, Universiteiten, Mobiliteit, Gemeentelijke Eigendommen, Juridische zaken, Aankoopcentrale

Romain De Reusme

8ste Schepen (PS) Localiser le cabinet du 8ste Schepen
Tel. 025156120
romain.dereusme@gmail.com
www.romain.dereusme.be

Openbare Werken, Vervoer, Solidariteit, Sociale cohesie, Gelijke kansen, Families, Intergenerationele relaties, Erediensten, Toezich op de Ziekenhuizen

Laatste verandering: 2016-01-05 10:38:02