Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live UpdateFermer-Gesloten

Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live Update

Samenstelling en bevoegdheden

Het college van burgemeester en schepenen kan, om het werk te vergemakkelijken, de verschillende bevoegdheden verdelen tussen de verschillende leden onderling. Deze verdeling is niet voorzien door de gemeentewet en is dus niet verplicht. Het gaat dan ook louter om een interne administratieve regeling en niet om de overdracht van bevoegdheden die wettelijk aan het College zijn toebedeeld.

Christos Doulkeridis

Burgemeester (ECOLO - GROEN)
Tel. 025156155
christos.doulkeridis@ixelles.brussels

Secretariaat: cabinet.bourgmestre@ixelles.brussels
Pers: sandra.splouchal@ixelles.brussels

Algemene zaken, Ecologische transitie en Burgerinnovatie, Burgerlijke stand, Bevolking, Solidariteit, Gelijkheid en Mensenrechten, Universiteiten, Secularisme en Erediensten, Communicatie, Drukkerij, IDBD, MBVW

Bea Diallo

1ste Schepen (PS - sp.a)
Tel. 025156468
Fax 025157890
bea.diallo@ixelles.brussels

Human resources - Pensioenen, Financiën, Jeugd, Sport, Tewerkstelling en Sociale integratie, Verbroederingen en Internationale samenwerking, Preventie, Netheid van de gebouwen

Audrey Lhoest

2de Schepen (ECOLO - GROEN)
Tel. 025156133
audrey.lhoest@ixelles.brussels

Klimaat, Energie en Leefmilieu, Groene ruimten en Beplantingen, Gezondheid, Sociale zaken, Senioren, Toezicht op het OCMW, Intergenerationele relaties, Handel en Economische ontwikkeling, Foren en Markten, Evenementen, Toerisme

Yves Rouyet

3de Schepen (ECOLO - GROEN)
Tel. 025156106
yves.rouyet@ixelles.brussels

Stedenbouw, Patrimonium, Mobiliteit, Dierenwelzijn, Levenskwaliteit

Romain De Reusme

4de Schepen (PS - sp.a)
Tel. 025156120
romain.dereusme@ixelles.brussels
www.romain.dereusme.be

Openbaar onderwijs, Openbare werken

Kélountang Ndiaye

5de Schepen (ECOLO - GROEN)
Tel. 025156467
ken.ndiaye@ixelles.brussels

Cultuur, Museum

Nabil Messaoudi

6de Schepen (PS - sp.a)
Tel. 025156149
nabil.messaoudi@ixelles.brussels

Openbare netheid, Sociale cohesie, Families, Toezich op de ziekenhuizen

Anaïs Camus

7de Schepen (ECOLO - GROEN)
Tel. 025156112
anais.camus@ecolo.be

Allerkleinsten, Gemeentelijke eigendommen - Huisvesting, Vervoer

Els Gossé

8ste Schepen (ECOLO - GROEN)
Tel. 025156489
els.gosse@elsene.brussels

Nederlandstalige cultuur en onderwijs, Wijkleven, Europa, Aankoopbeleid, IT en Smart city

Nevruz Unal

9de Schepen (PS - sp.a)
Tel. 025156122
nevruz.unal@ixelles.brussels

Stadsvernieuwing - Wijkcontracten, Juridische zaken

Laatste verandering: 2018-12-21 08:53:07