Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live UpdateFermer-Gesloten

Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live Update

elsene.be

Laten we de teller op nul zetten

24/02/2021
244
272
308
(+5)
(+8)
(+17)

Call Center

Call center : 0800.35.058

Web-TV

Web TV

Covid19 steunmaatregelen

Ondersteunende acties voor handel

#MaZone

Actualiteit

"Opensoon": projectoproep voor Brusselse handelaars

De nieuwe editie van "Opensoon", de projectoproep voor toekomstige handelaars die hun handelsactiviteit wensen te lanceren op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is voor geopend verklaard.

De aan de winnaars toegekende steun neemt de vorm aan van een gratis begeleidend aanbod, vergezeld van een subsidie (tot een maximum van 15.000 euro) voor projecten die duurzame praktijken toepassen en aan de volgende criteria voldoen: kwaliteit en originaliteit; ligging; haalbaarheid en commerciële strategie; en de financiële levensvatbaarheid van het project.

Het aanvraagformulier en alle voorwaarden vind je hier:

Meer info...

Lokale mobiliteitscontract Flagey-Vijvers

Het lokale mobiliteitscontract Flagey-Vijvers is een instrument om het verkeer in de wijk af te remmen. Het werd door het Brussels Gewest in het leven geroepen in het kader van het plan Good Move en wil de wijken rustiger maken door het doorgaand verkeer te beperken, een verkeersplan voor te stellen, de voorkeur te geven aan actieve vervoerswijzen en het openbaar vervoer en de levenskwaliteit van de inwoners te verbeteren.

De gemeente Elsene is geselecteerd voor de uitvoering van het Lokaal Mobiliteitscontract Flagey-Vijvers, een gemeentelijk en regionaal initiatief aangezien het zowel gemeentelijke als regionale wegen betreft.


Concreet zal de uitwerking van het Lokaal Mobiliteitscontract Flagey-Vijvers in 3 fasen verlopen:

1° Diagnose van de huidige situatie
2° Het voorstel van scenario's
3° De selectie van een voorkeursscenario voor de studie

De gemeente wil bewoners, bezoekers en gebruikers betrekken bij de verschillende fasen, te beginnen met de diagnose.

1° De diagnose van februari tot maart 2021

Tijdens deze fase waarderen wij de expertise van de gebruikers op het terrein en inventariseren wij de behoeften en wensen van iedereen (wat moet er verbeterd worden, wat zijn de beperkingen, ...). Om dit te doen, geven we je een afspraak op :

- Zaterdag 27/02/21 van 09u tot 12u op de Flagey-markt - voor de architectuurboekhandel van de faculteit Architectuur La Cambre Horta

- Woensdag 03/03/21 van 11.30 uur tot 14.30 uur Blyckaertsplein

- Dinsdag 09/03/21 van 15u tot 18u Adolphe Saxplein (voor het ziekenhuis van Elsene)

- Donderdag 11/03/21 : Zoom-avond van 19u tot 21u - Inschrijven kan hier.

Wij zullen daar aanwezig zijn om te luisteren naar je voorstellen voor het verbeteren van de openbare ruimte en het delen van het wegennet en om je meer informatie te geven over het potentieel van dit project.

In onze enquête kan je ons ook je mening geven over je buurt. Deel ze met je buren en vrienden! 

Wij zullen ook de tijd nemen om verschillende strategische mobiliteitsactoren te ontmoeten (MIVB, burgergroeperingen, op mobiliteit gerichte verenigingen) om de lopende diagnose te bevestigen en te vervolledigen.

Daarna worden alle meningen geanalyseerd en bestudeerd, zodat de technische werkgroep (bestaande uit technici van de gemeente, Brussel Mobiliteit en een onafhankelijk adviesbureau) een zo goed mogelijk overzicht krijgt om scenario's voor te stellen die gebaseerd zijn op de realiteit op het terrein.

En dan...

2° Voorstel van scenario's (april - mei 2021)

Wij zullen eind april en in de loop van mei bij je terugkomen met verschillende mobiliteitsscenario's voor het netwerk Flagey-Vijvers. Tijdens workshops en via een online-enquête wordt iedereen uitgenodigd om commentaar te leveren op de scenario's die op basis van de diagnose zijn opgesteld.

Er zullen ook workshops worden georganiseerd om iedereen de kans te geven om met didactische hulpmiddelen, voorstellen te doen voor de ontwikkeling van belangrijke kruispunten of bepaalde wegen. Deze instrumenten zullen de aandacht vestigen op de complexiteit van het mobiliteitsvraagstuk en op de noodzaak rekening te houden met het standpunt van alle gebruikers. 

De resultaten van deze burgerraadplegingen zullen worden geanalyseerd door het voor het project verantwoordelijke ontwerpbureau. Aan de hand daarvan zullen de sterke punten van elk scenario worden geïdentificeerd om te komen tot het definitieve scenario waarmee de gestelde doelen kunnen worden bereikt: verhoging van de levenskwaliteit in de wijk door vermindering van het transitoverkeer en herinrichting van een openbare ruimte die beantwoordt aan de behoeften van elk vervoermiddel.

3° Uitvoeringsprogramma (juni - september 2021)

Dit nieuwe verkeersscenario zal in juni worden voorgesteld, samen met een concreet uitvoeringsprogramma in september.

De uitvoering van het nieuwe verkeersscenario zal het voorwerp uitmaken van een tweede fase van het lokale mobiliteitscontract Flagey-Vijvers.

Meer info...

Met het oog op de koude breidt Elsene haar programma voor daklozen uit

Als aanvulling op de regionale maatregelen om de huidige koudegolf het hoofd te bieden, heeft de gemeente Elsene besloten haar programma ten behoeve van daklozen uit te breiden met de hulp van het OCMW.

Concreet word er elke dag van 11 tot 15 uur een verwarmingsruimte ingericht in de lokalen van het OCMW, Boondaalsesteenweg 94. Warme dranken, soep en ver-snaperingen zullen door de gemeentediensten worden aangeboden, evenals toegang tot de toiletten.

Deze maatregel vormt een aanvulling op het winterplan, dat reeds voorziet in een soortgelijke ontvangst in de gemeentelijke restaurants, Vandenbroeckstraat 58 en Boondaalstraat 482, elke dag van 11.00 tot 13.30 uur, alsmede in de organisatie van een dagreceptie in het wijkhuis Malibran, Damstraat 10, op dinsdag en donderdag van 8.30 tot 17.30 uur. Overdag kunnen de mensen zich douchen en gebruik maken van een kledingdienst (kleding laten wassen en schone kleding ontvangen).

Als je een dakloze tegenkomt, aarzel dan niet om hem of haar naar deze structuren door te verwijzen.

Als je vragen hebt over de voorwaarden van het winterplan, kan je contact opnemen met het plaatselijke callcenter op 0800.35.058 (van 9.00 tot 12.00 uur).

Meer info...

Premie "contactberoepen"

Laatste deadline om de premie "contactberoepen" van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verkrijgen! Het Gewest ondersteunt contactberoepen, rijscholen en bedrijven die actief zijn op bepaalde recreatieterreinen en die hun deuren hebben moeten sluiten wegens de gezondheidscrisis. De premie bedraagt 1500 euro per vestigingseenheid en kan onder bepaalde voorwaarden worden toegekend: om ervoor in aanmerking te komen, moet je je aanvraag uiterlijk op 18 februari 2021 indienen.

Meer info...

CO-vergiftiging voorkomen

CO-vergiftiging is de belangrijkste oorzaak van sterfte door vergiftiging in België, vooral in periodes van extreme koude.

CO is een reukloos en kleurloos gas dat wordt gevormd bij de onvolledige verbranding van gas (aardgas, butaan of propaan), steenkool, stookolie, olie of hout.

Verwarmings- en warmwatertoestellen zijn mogelijke bronnen van koolmonoxide in huis. Zorg ervoor je schoorsteen regelmatig te laten onderhouden. Denk ook aan het ventileren van je huis.

De signalen van CO-vergiftiging zijn niet erg specifiek. Als je niet aan CO denkt, is het makkelijk om de diagnose te missen. Het zijn de omstandigheden waarin de symptomen zich voordoen die de mensen rondom je moeten waarschuwen:

  • Een familielid voelt zich niet goed in een badkamer met een gasboiler.
  • Veel mensen klagen in huis over hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid, en deze symptomen doen zich altijd voor in dezelfde ruimte, en verdwijnen wanneer men die plaats verlaat.

Meer info...

Meer actualiteit...

e-Loket

Heb je een kaartlezer of de applicatie "itsme"? Dan kun je:

Andere documenten...

Openingsuren, toegang en contact

Alleen op afspraak

Gemeente Elsene

Elsensesteenweg 168
1050 Brussel

Tel. +32 (0)2 515 61 11
Fax +32 (0)2 515 61 59

Facebook

Facebook overslaan

Agenda

Lockdown Portraits from an empty city

Van woensdag 24 februari tot zondag 28 februari 2021

Sinds maart 2020 gaat fotografe Sophie Lenoir de stad rond met haar fototoestel en fotografeert ze de Brusselaars aan hun voordeur. In deze tentoonstelling worden 40 portretten uit Elsene in de kijker gezet, in combinatie met een paar straatbeelden. die de context schetsen waarbinnen de reeks werd gemaakt: een abnormaal lege stad.

Meer info...

Rondleidingen V.I.P. Bubbles

Van woensdag 24 februari tot woensdag 31 maart 2021

Tijdens de week kan je onze zalen in alle rust bezoeken. Profiteer ervan om ze te ontdekken met je bubbel en een gids !
 Eén bubbel per rondleiding (max. 5 personen)
Van dinsdag tot vrijdag, buiten de schoolvakanties, tot 31 maart 2021
Reserveer per e-mail (reserveringen@naturalciences.be) of per telefoon (02 627 42 52)

Meer info...

Feed U - See U biomarkt

Van donderdag 25 februari tot donderdag 25 november 2021

See U verwelkomt je elke donderdag van 16 tot 19 uur in de voormalige Manège voor jouw lokale overdekte biomarkt!  Op de "Feed U"-markt kan je niet enkel je boodschappen doen, het is ook een gezellige plek waar je mensen uit jouw buurt kan ontmoeten en kennis kan maken met de residenten van See U.

Meer info...

Flagey Piano Days 2021

Op zaterdag 27 februari 2021

Voor het eerst vinden de Flagey Piano Days plaats in de vorm van een streaming editie. Vijf unieke pianisten worden in de kijker gezet: de jonge virtuozen David Kadouch, Alexandre Kantorow en artiest in residentie Denis Kozhukhin, samen met de eclecticus Anthony Romaniuk en jazzpianiste Eve Beuvens.

Meer info...

Gemeentelijke mobiele-containerparkdagen!

Van zaterdag 27 februari tot zaterdag 20 november 2021

Naast de mobiele-containerparkdagen stelt de gemeente u een nieuwe dienst voor om uw grofvuil te verwijderen!

De gemeentelijke mobiele-containerparkdagen worden tijdens 5 dagen georganiseerd, telkens van 10 u tot 15u.

Mis de eerste editie op 27 februari in de Fourmoisstraat niet!

Meer info...

Ni oui ni non bien au contraire

Op zondag 28 februari 2021

Professor Pompon krijgt bijna alle dagen post. Hij krijgt allerlei soorten vragen. Hij is de specialist van de vragen. Niet altijd die van de antwoorden, maar hij doet erg zijn best. Soms zijn vragen gewoon mooi. Hebben ze echt een antwoord nodig?

Meer info...

'Sexe: F' Karin Clercq & Grazyna Bienkowski

Op vrijdag 5 maart 2021

In het project "Sexe: F" zetten pianiste Grażyna Bienkowski en zangeres Karin Clercq de woorden van dichteressen uit verschillende tijdperken en culturen op muziek en vermengen daarbij muzikale composities en op maat gemaakte teksten.
Reservatie verplicht.
In het kader van "Vrouwenstemmen" en ism met La Vénerie.

Meer info...

Drie sterke vrouwen

Op zondag 7 maart 2021

Spierballen en een dikke nek, dat zijn de grootste troeven van de beroemde worstelaar Eeuwige Beg. Hij komt tegen Malala, Razanna en de oude Anna, die tot zijn grote verbazing véél sterker zijn dan hijzelf...

Meer info...

Les arbres dansent - Eve Calingaert

Van donderdag 11 maart tot zondag 28 maart 2021

Mensen zijn de enige wezens die geloven dat bomen blijven stilstaan. Maar eigenlijk dansen de bomen. Een reeks (inkt-)tekeningen van verschillende grootte, beelden de silhouetten af van bestaande bomen uit Brussel.

Meer info...

Cloé du Trèfle

Op zaterdag 3 april 2021

Tussen kleurige electro-pop en symfonische motieven, romantisch proza en stedelijke poëzie wekken de liederen van Cloé du Trèfle, die hier begeleid worden door twee cellisten, golven op in de ziel en metaforen aan het oppervlak.
Reservatie verplicht
Tickets: €12 / €10 / €8

In het kader van "Vrouwenstemmen", ism La Vénerie.

Meer info...

Meer activiteiten...

Twitter

Twitter overslaan

Laatste veranderingen

Meest bezochte pagina's

Instagram

Instragram overslaan
SnapWidget · Instagram Widget

Videos

Fotogalerijen

Internationale seniorendag

Kaart