elsene.be

Actualiteit

Meerderheidsakkoord 2018-2024

De nieuwe meerderheid stelt haar bestuursakkoord voor de komende zes jaar voor.
Je kan het online lezen of een exemplaar aanvragen via info at elsene punt brussels

Meer info...

European elections

On Sunday May 26th 2019, Members of the European Parliament will be elected in the 28 Member States of the European Union. If you are an European citizen living in Belgium, you can participate to the elections of the European Parliament in Belgium and vote for candidates on the Belgian lists. If you choose this option, you will not be able to take part to the elections of the European Parliament in your own country.

The application for entry on the electoral roll of your municipality must be submitted by February 28th 2019 at the latest. For your information, Belgian voters will also be able to vote for the Federal Parliament and the Parliament of the Brussels-Capital Region on the 26th of May 2019

Meer info...

Europese, federale en regionale verkiezingen op zondag 26 mei 2019

De volgende Europese, federale en regionale verkiezingen vinden plaats op zondag 26 mei 2019.
Belgische en Europese kiezers worden uitgenodigd om hun stemrecht en stemplicht te vervullen op zondag 26 mei 2019.

 • Europees niveau: de 21 Europese parlementsleden die de Belgische vertegenwoordigers van het Europees Parlement zijn
 • Federaal - wetgevend niveau: de 150 afgevaardigden die deel uitmaken van de Kamer van volksvertegenwoordigers en een deel van de 50 senatoren die deel uitmaken van de Senaat
 • Regionaal niveau voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: de 89 (72 Franstalige, 17 Nederlandstalige) vertegenwoordigers in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Meer info...

Gaslek Elsensesteenweg

Er heeft zich een gaslek voorgedaan op de Elsensesteenweg. Sibelga is ter plaatse en het lek werd gedicht. Tussen het Fernand Cocqplein en de Atheneumstraat werden verschillende gebouwen geëvacueerd, waaronder ook school 4. De geëvacueerde personen kunnen terecht in Viaductstraat 14, waar ze een drankje krijgen. De steenweg blijft nog tot 11.30 uur afgesloten.

Wegverzakking in de Alphonse Renardstraat

Op donderdag 7 februari heeft zich een wegverzakking voorgedaan in de Alphonse Renardstraat.
De straat blijft afgesloten voor het verkeer tijdens de herstelwerken (Vivaqua) die hoogstens een week zouden moeten duren.
De verzakking zou te wijten zijn aan een waterlek ter hoogte van een brandkraan.

Geef uw mening over de toekomst van de voormalige kazernes van Elsene - Usquare

Van 6 februari tot 8 april 2019, wordt het project van RPA voorgelegd aan een openbaar onderzoek in de gemeenten Elsene en Etterbeek. Tijdens dit openbaar onderzoek, kunnen alle bewoners en geïnteresseerde personen kennismaken met het project en hun opmerkingen of observaties bekendmaken via post of via de site van perspective.brussels.

Het RPA Voormalige kazernes van Elsene stelt voorop om deze site, die vandaag ingesloten is, te herinrichten als een gemengde wijk, vormgegeven door een grote esplanade en een nieuw park. Het project voorziet, met respect voor het erfgoed en het woonmilieu, de creatie van gezins-en studentenwoningen, evenals lokale voorzieningen die beantwoorden aan de behoeften van iedereen.

U kan de volgende documenten raadplegen:

 • Project van het Richtplan van Aanleg
 • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering over de goedkeuring van het project van het Richtplan van Aanleg
 • Evaluatie van de milieu-impact (Diagnose, milieueffectenrapport en niet-technische samenvatting)

op de Stedenbowdienst - Elsensesteenweg, 168 te 1050 Brussel - alle werkdagen van 9u00 tot 12u00 en op donderdag tot 20u00. Op donderdag vanaf 19u is de toegang tot documenten via het politiebureau (Raadstraat 1). Gelieve de receptie om 02.515.67.26 te bellen (Stedenbouwdienst).

U kan om technische verduidelijkingen vragen op donderdag voormiddag van 9u00 tot 12u00 of na telefonische afspraak op het nr 02.515.67.78 of 02.515.67.26.

Meer info...

Stoep sneeuwvrij maken

Afdeling 13 van het algemeen politiereglement stelt dat trottoirs die bedekt zijn met sneeuw of ijzel geruimd of slipvrij gemaakt moeten worden en dit over een breedte van minstens 1,5 m naargelang de breedte van de stoep.

Bent u (mede-)eigenaar, huurder, conciërge, portier, wachter of een andere persoon die instaat voor het dagelijkse onderhoud van de plaats, dan dient u hiervoor te zorgen, zo niet riskeert u een boete. Bovendien is het uw verantwoordelijkheid indien iemand zich verwondt bij het vallen voor uw woning.

Meer info...

Eerbetoon aan Simone Veil

Op woensdag 18 juli wordt een eerbetoon gehouden voor politica Simone Veil, die vorig jaar overleed. De ceremonie vindt plaats van 12 tot 13.30 uur voor het Europees Parlement (Luxemburgplein). We zullen stilstaan bij verschillende facetten van het leven van mevrouw Veil: overlevende van de Holocaust, de joodse godsdienst, het bestaan van de staat Israël, de emancipatie van vrouwen en abortus, de situatie van gevangen in Frankrijk en de opbouw van Europa. Simone Veil was de eerste vrouwelijke voorzitter van het Europees Parlement.

Inhuldiging Elsensesteenweg

De vernieuwde Elsensesteenweg wordt op zaterdag 7 juli ingewijd met een stoet, livemuziek, kinderanimatie en een feestelijke straatpicknick. Vanaf 13 uur. Gratis.

Meer info...

Brand Elsensesteenweg 145

Deze zondag brak kort na de middag (omstreeks 14 uur) een brand uit op nummer 145 van de Elsensesteenweg. Het betreft een appartementsgebouw dat grenst aan het Fernand Cocqplein.

Om 15 uur had de brandweer het vuur onder controle.

Er viel één lichtgewonde (vergiftiging) die momenteel verzorgd wordt door de medische diensten.

De materiële schade is aanzienlijk. De derde verdieping en het dak van het gebouw werden volledig vernield door de vlammen.

"We hebben een gemeentelijk lokaal geopend (Opperstraat 38) op korte afstand van het getroffen gebouw om de bewoners op te vangen", verklaart burgemeester Dominique Dufourny. "Van de negen getroffenen, moet de gemeente twee mensen elders onderbrengen. De bewoners van het aangrenzende gebouw op nummer 143 kunnen terug naar huis, maar voor nummer 147 moet de brandweer de situatie nog bevestigen na de nodige controles", verduidelijkt de burgemeester.

Op dit ogenblik is de oorzaak van de brand nog onbekend. Het parket zal een onderzoek instellen.

Scholen 'Bois de la Cambre - Marinette De Cloedt'

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft tijdens de vergadering van maandag besloten om de scholen 7 en 8 'Bois de la Cambre' te vernoemen naar Marinette De Cloedt, de Elsense Schepen van Openbaar Onderwijs die vorige donderdag is overleden.

De keuze voor de naamsverandering is niet willekeurig aangezien Marinette er zelf naar school ging tijdens haar kinderjaren en een bijzondere band had met de schoolsite.

Marinette De Cloedt was zeer betrokken bij de Elsense leerlingen en zette zich volop in om hun kwalitatief onderwijs te bieden en te voorzien in infrastructuur die hun ontwikkeling mogelijk maakte in een verwelkomend kader waar ze zich kunnen ontplooien.

Met trots opende ze samen met haar collega's een gloednieuwe ruimte in scholen 7 en 8 in september vorig jaar. Daarmee werd de eerste fase van de renovatiewerken in scholengroep 'Bois de la Cambre' afgerond.

Na de naamsverandering zal de schoolsite 'Bois de la Cambre - Marinette De Cloedt' heten.

"Het was voor ons vanzelfsprekend dat de school de naam van Marinette zou krijgen", verklaart Dominique Dufourny, burgemeester van Elsene. "Ze was gepassioneerd en zette zich onvoorwaardelijk in voor anderen en voor de Elsense leerlingen. Voortaan draagt de school, die ze graag 'haar school' noemde, haar naam. Het is een belangrijk symbool en ze krijgt ermee het eerbetoon dat ze verdient."

De beslissing zal bekrachtigd worden tijdens de gemeenteraad van 26 april. De naamsverandering zal in de maand mei geofficialiseerd worden met een inauguratie.

Overlijden Marinette De Cloedt

Het College van Burgemeester en Schepenen van Elsene meldt u met droefheid het overlijden van Marinette De Cloedt.
Als schepen van Openbaar Onderwijs en Gezondheid zette Marinette De Cloedt zich volop in voor het bestuur van de Elsense scholen.
Sinds 1988 en het begin van haar politieke loopbaan in de Elsense gemeenteraad ging haar engagement uit naar kinderen.
Bovenal vond ze het belangrijk dat de kinderen in de gemeentescholen zich kunnen ontplooien en respect leren opbrengen voor de andere en zijn anders-zijn.
Marinette De Cloedt plaatste kunst en cultuur in het middelpunt van het pedagogische project.
Als humaniste en liefhebster van poëzie en piano was haar werk doordrongen van haar grote gevoeligheid, die ook zal voortleven in de herinneringen die we aan haar koesteren.

In de hal van het gemeentehuis is vanaf vandaag een rouwregister geopend.
Op 19 april om 11 uur wordt in het gemeentehuis een huldigingsplechtigheid gehouden.

Terkamerendal: de gemeente zegt 'neen' tegen het plaatsen van een hek

Het college van burgemeester en schepenen kwam deze ochtend bijeen en is van oordeel dat de doorgang van het Terkamerendal open moet blijven voor voetgangers.

De inwoners van het Terkamerendal dienden een aanvraag in voor een stedenbouwkundige vergunning voor het afsluiten van de doorgang van de Emile Duraylaan naar de Renbaanlaan omwille van geluidshinder en schade die veroorzaakt zouden worden door vele passages.

De vergunningsaanvraag maakte heel wat reacties los bij andere buurtbewoners die zich hadden uitgesproken tegen de privatisering van de doorgang. De gebruikers en de bewonerscomités die in de omgeving van het Terkamerendal wonen, hebben de gemeente geïnterpelleerd over deze zaak en gevraagd om een beslissing te nemen.

De voetgangersweg is open voor publiek en er rust een erfdienstbaarheid op die inwoners van de gemeente de toelating geeft om er langs te gaan. Voetgangers kunnen op die manier vlotter van de ene laan naar de andere zonder een lange omweg te hoeven maken.

Aan de kant van de Renbaanlaan is al een hek geplaatst. De aanvraag werd in 2011 ingediend bij de gemeente, die ze toen ook afkeurde. Het hek kon er toch komen nadat de aanvragers zich tot het gewest hadden gericht en daar wel gelijk kregen. Het college blijft bij de oorspronkelijke mening en weigert nu opnieuw het verzoek.

"Het is de taak van het college om de belangen van alle Elsense inwoners te behartigen. Soms zijn deze belangen tegensstrijdig en dan is het aan ons om knopen door te hakken", verduidelijkt burgemeester Dominique Dufourny. "De beslissing om een nieuw hek te plaatsen aan de ingang van het Terkamerendal aan de kant van de Emile Duraylaan zou ook meer nadelen dan voordelen met zich meebrengen voor het merendeel van de bewoners en de weggebruikers. Bovendien is er door de politiediensten geen enkele markante vaststelling gedaan die pleit voor het sluiten van de doorgang om veiligheidsredenen."

Besluit van de Burgemeester

In de periode van 23 maart tot en met 31 oktober 2018 is het verboden alcohol te verbruiken op de openbare weg van middernacht tot 8 uur 's ochtends op het Flagey- en Heilig-Kruisplein, in de buurt van de Vijvers van Elsene en in de Belvédèrestraat.

In diezelfde periode moeten de horecazaken gelegen op het Flagey- en Heilig-Kruisplein (en de zaken die grenzen aan het Heilig-Kruisplein), in de Belvédèrestraat, Generaal de Gaulle/aan en Gulden-Sporen/aan (met inbegrip van de Gedachtenissquare) hun terrassen binnen hebben gezet voor middernacht.

In diezelfde periode mogen de nachtwinkels in de buurt van het Flageyplein vanaf middernacht geen alcohol (inclusief bier) meer verkopen. De bedoelde nachtwinkels zijn gelegen in de Brouwerijstraat, de Graystraat, de Giststraat, de Malibranstraat en de Elsensesteenweg (enkel in het weggedeelte van het Flageyplein tot aan het Fernand Cocqplein).

Meer info...

Ontploffing Flageyplein: de gemeente heeft haar verantwoordelijkheid genomen

Op 20 december laatstleden ontplofte op het Flageyplein een elektriciteitscabine. Niemand raakte daarbij gewond, maar de brokstukken en overblijfselen van het ongeval bleven achter op het plein. De gemeente ontving tot op heden geen reactie van het gewest met betrekking tot het weghalen van het puin.

Op de avond van de gebeurtenissen werd de plaats van het incident door de gemeentediensten afgesloten en de dag nadien werd een vergadering gehouden met een vertegenwoordiger van het gewest. Er werd overeengekomen dat het gewest hogere veiligheidshekkens zou plaatsen en het puin van het plein zou verwijderen.
Op 22 januari nam de brandweer de staat op in aanwezigheid van de andere betrokken instanties (de gemeente, het gewest, Indigo...). De veiligheidsperimeter werd verkleind en de gemeente nam het initiatief om HERAS-hekken te plaatsen.
De gemeente vroeg ook een expert ter plaatse om duidelijkheid te krijgen over de oorzaak van het accident. De expertise vond plaats in aanwezigheid van het gewest en er is geen verantwoording voor het feit dat het puin nog niet werd weggehaald.
Buurtbewoners meldden bovendien een probleem met de elektriciteit, verwonderd dat de verlichting 's avonds niet in werking trad. Er is gebleken dat de voedingskabels om veiligheidsredenen werden doorgesneden na het accident van 20 december. Het gewest en Sibelga zouden een oplossing aan het onderzoeken zijn.
Om sneller vooruit te gaan, heeft de gemeente minister Pascal Smet tot twee maal toe geïnterpelleerd. De laatste brief werd op 11 januari verzonden. Tot op heden bleef elke reactie uit.

"Het gewest heeft meteen ingestemd met de verwijdering van het puin, aangezien het de beheerder is van het plein", verduidelijkt Dominique Dufourny, burgemeester van Elsene. "Enkele marktkramers zijn momenteel verplaatst en het elektriciteitsprobleem moet nog opgelost worden. We kunnen het plein niet in het donker laten. Het is dringend dus ik hoop dat het gewest snel met een oplossing zal komen."

Besluit Matonge: de burgemeester maakt de balans op

Na meerdere gerichte acties en een verhoging van de politieaanwezigheid in de wijk, wenste de burgemeester van Elsene met meer regelmaat identiteitscontroles te laten uitvoeren om plegers van illegale feiten vlotter te kunnen identificeren.

Na twee maanden van kracht te zijn geweest, kwam er op 15 januari een einde aan de toepassing van het besluit van de burgemeester. Het werd ingevoerd nadat buurtbewoners en handelaren uit de wijk hun vraag om meer veiligheid en meer politieaanwezigheid geuit hadden. Het vormde een aanvulling op de voortdurende acties tegen straatdealen en andere illegale activiteiten.

Nu de balans kan worden opgemaakt, zijn de cijfers verhelderend. Maar liefst 310 politieagenten namen deel aan de verschillende acties, die 108 gerechtelijke aanhoudingen (90% in het kader van de strijd tegen straatdealen) en 130 pv's opleverden. Met steeds een belangrijke mobilisatie van de politiediensten en een uitstekende samenwerking met de politiezone. Bovenop de Elsense teams kwamen de hondenbrigade, de lokale recherche, de territoriale interventiebrigades (hulppolitie) en de zonale dispatching (DPZ), die instaat voor het behoud van de openbare orde, ter versterking. Het parket nam ook deel aan enkele interventies met het oog op een efficiëntere uitvoering.

"Ik ben zeer tevreden met de resultaten", verklaart de Elsense burgemeester Dominique Dufourny. "Het is geen mirakeloplossing, ik ben mij ervan bewust dat straatdealen een algemenere problematiek is, maar als burgemeester wil ik alle middelen die ik ter beschikking heb, gebruiken. Het besluit is daar één van. Het blijft een bijkomende maatregel en als die het mogelijk maakt om dealers en andere misdaadplegers makkelijker te kunnen vatten, dan moet er gebruik van gemaakt worden."

De resultaten zijn bemoedigend en de maatregel zal in de lente opnieuw worden ingevoerd, voor een tijdelijke duur en binnen een vastgelegde perimeter. Een sterk signaal voor de wijk dus, waarmee de burgemeester haar vastberadenheid en bereidheid voor de lange termijn duidelijk maakt.

Info- en participatiesessie

De site van de oude rijkswachtschool in Elsene wordt opnieuw ingericht en opengesteld naar de wijk.

Tegen 2025 komen er woningen, studentenkamers, hoogtechnologische voorzieningen voor de universiteiten en buurtvoorzieningen voor de bewoners en gebruikers van de wijk, met respect voor het erfgoed en wakend over de kwaliteit en de gezelligheid van
de locatie.

Wij nodigen u uit op een openbare vergadering om:
- u te informeren over de grote uitdagingen voor deze site
- met u van gedachten te wisselen over dit reconversie-project

Verplicht inschrijven: usquare@perspective.brussels

Afspraak op 13 december 2017 om 18u30 in de lokalen van U-residence, Generaal Jacqueslaan 271, 1050 Brussel.

Officiële opening heringerichte Edelknaapstraat

Op zaterdag 9 november om 14 uur wordt de heringerichte Edelknaapstraat officiëel geopend in aanwezigheid van Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet, burgemeester Dominique Dufourny, schepen van Handel Viviane Teitelbaum, schepen van Openbare Werken Romain De Reusme en de leden van het college van burgemeester en schepenen van Elsene.

De handelaarsvereniging zorgt voor leuke animaties. Welkom!

Gewijzigde plannen voor de heraanleg van het Fernand Cocqplein

De gemeente Elsene en het Gewest ontmoetten gisterenavond het Green XL comité en het wijkcomité IXL Nord om de uitvoeringsplannen rond het Fernand Cocqplein voor te stellen. Dit als vervolg op eerdere ontmoetingen van de voorbije maanden en op vraag van de bewoners om meer groen te implementeren. Minister Smet en Burgemeester Dufourny bevestigden er dat het nieuwe plein uit 984m² groene ruimte zal bestaan, het dubbele van wat het vandaag is.

"Bij dit project hebben we de buurt intensief betrokken, dit zowel vóór, tijdens als na het openbaar onderzoek. Dankzij die dialoog hebben we het project kunnen verbeteren onder meer door meer groen op het plein te voorzien. Elsene krijgt hiermee een nieuw groen hart. Maar hier stopt het niet, we zetten de komende weken de dialoog met de inwoners en handelaars voort om te bepalen welke soorten beplanting in de groene ruimten van het plein zullen komen", zegt Pascal Smet, Brussels Minister van Mobiliteit.

"De herinrichting en verfraaiing van het Fernand Cocqplein is een project dat ons nauw aan het hart ligt. We gaan voor een gezellige, aangename groene ruimte, die gedragen wordt door bewoners en handelaars . De Gemeente en het Gewest zitten op hier op dezelfde golflengte en werken goed samen met een mooi resultaat tot gevolg ." zegt Dominique Dufourny, Burgemeester van Elsene.

Het Gewest en de gemeente komen met de wijzigingen tegemoet aan de vraag door de 8 Catalpa-bomen op de stoep (kant van de Tulpstraat) te behouden. Daarnaast worden 9 nieuwe hoogstammige bomen aangeplant. Er worden zo slechts 6 bomen gekapt op het plein waaronder 2 Laburnums die gevaarlijk en toxisch werden bevonden door Leefmilieu Brussel. Ter herinnering over de volledige Elsensesteenweg en Fernand Cocqplein zullen 12 bomen verdwijnen, in de plaats daarvan worden 37 nieuwe aangeplant en 4 verplaatst.

Campagne 'All Genders Welcome'!

Het RainbowHouse Brussels heeft samen met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Federatie Wallonië-Brussel en 12 Brusselse gemeenten, waaronder de gemeente Elsene, de campagne 'All Genders Welcome' gelanceerd!
Het doel van de campagne is erop te wijzen dat alle koppels en gezinnen welkom zijn, dat elk individu het recht heeft haar/zijn genderidentiteit in volle vrijheid te beleven en dat de openbare ruimte van alle Elsense inwoners/inwoonsters is.

Meer informatie:
kabinet Solidariteit - Gelijke kansen : 02/ 515 61 20
dienst Solidariteit - Gelijke kansen : 02/515 72 80

Bezoek aan het patrimonium van de begraafplaats van Elsene

De gemeente Elsene heeft een nieuwe brochure uit: 'De begraafplaats van Elsene, een stad in het klein'. In de brochure wordt de evolutie van de begraafplaats beschreven vanuit historisch, erfgoedkundig, stedenbouwkundig en sociologisch oogpunt. Ook verschillende beroemdheden die er begraven liggen komen aan bod.

Burgemeester Dominique Dufourny, Nathalie Gilson, Schepen van Patrimonium en de leden van het college van burgemeester
en schepenen nodigen u van harte uit voor een geleid bezoek aan de begraafplaats op zaterdag 25 november 2017 om 10.30 uur.

Brand bij ENGIE Drogenbos - Risico op toxische geur

De brandweer Brussel kondigt aan dat de brand onder controle is en dat de metingen met betrekking tot de luchtkwaliteit normale resultaten geven. Alle preventieve veiligheidsmaatregelen die eerder gevraagd werden, mogen opgeheven worden. Er is geen gevaar meer voor de gezondheid noch voor het milieu.
---
Door een brand in de installaties van ENGIE in Drogenbos wordt uit voorzorg gevraagd aan de omwonenden om binnen te blijven en ramen en deuren te sluiten.
Er wordt aangeraden om de ventilatiesystemen met een externe luchttoevoer te sluiten, onder meer aan de hospitalen en aan de openbare gebouwen.
Wie op de Ring voorbij rijdt, wordt aangeraden om de ramen van het voertuig te sluiten en de ventilatie uit te zetten.
De hulpdiensten zijn ter plaatse. Gelieve de toegangswegen vrij te houden.

De burgemeester van Elsene verbiedt de reclame van website RichMeetBeautiful

Dominique Dufourny wil de reclameborden verbieden omdat ze choquerend, seksistisch en vernederend zijn. Temeer omdat ze jonge studentes als doelpubliek hebben die het soms financieel moeilijk hebben.
De reclamewagens waren op meerdere plaatsen te zien rond de Universiteiten en de Hogescholen. Het gaat in de eerste plaats om de gemeente Elsene en de universiteiten VUB en ULB met hun grote aantal studenten op het grondgebied.
Deze reclamecampagne is onaanvaardbaar en ik vond het noodzakelijk om in te grijpen, verduidelijkt Dominique Dufourny, burgemeester van Elsene. Het is duidelijk dat het hier gaat om het aanzetten tot prostitutie van jonge studentes. Het is aanstootgevend voor de studentes die zich naar het auditorium begeven om deze denigrerende boodschappen te lezen. Ik kan niet aanvaarden dat wie dan ook wordt aangemoedigd tot prostitutie.
Vanaf vandaag is er dan ook een besluit van de burgemeester uitgevaardigd dat reclamewagens verbiedt op het grondgebied van de gemeente Elsene.
Verder werd ook de politie ingezet om de betreffende reclamewagens te onderscheppen en pv op te maken. Er werd namelijk geen enkele aanvraag ingediend bij de gemeente om met promotionele wagens te mogen rondrijden.

Onderzoek OCMW Elsene in samenwerking met bpost

Teveel ouderen zijn eenzaam en weten niet altijd op welke diensten ze recht hebben. Om hen te helpen voert het OCMW van Elsene in samenwerking met bpost een onderzoek bij 6000 Elsense 70-plussers, waarbij wordt gepeild naar hun vragen en noden. De postbodes kregen een opleiding om in dialoog te gaan met de senioren en hen een vragenlijst voor te leggen. De mensen kiezen in alle vrijheid of ze willen deelnemen of niet. De postbodes verzamelen enkel de informatie, het zijn maatschappelijk assistenten die ze verwerken. Ze zijn daarbij strikt verbonden aan het beroepsgeheim. Dit uitgebreide onderzoek verloopt in drie fases. Fase 2 is momenteel aan de gang en de laatste zal plaatsvinden begin 2018. De privacy van de deelnemers wordt op elk moment gerespecteerd.

Meer info...

Besluit voor meer rust in de wijk van het Heilig-Kruisplein en de vijvers van Elsene

Teneinde de openbare rust en veiligheid te bewaren en in het belang van de buurtbewoners en handelaars, heeft de burgemeester de beslissing genomen een besluit te laten toepassen met als doel de rust in wijk te laten terugkeren en de levenskwaliteit van de burgers te verbeteren.

De wijk vanaf het Flageyplein en het Heilig-Kruisplein tot aan de vijvers van Elsene heeft de laatste jaren een aanzienlijke groei gekend. De toenemende aantrekkelijkheid van de wijk brengt ook verschillende problemen met zich mee die een bijzondere aanpak vergen. De voornaamste klachten van buurtbewoners en uitbaters van de zaken gaan over zwerfvuil, overlast en verstoring van de openbare rust.

Ook zijn er incidenten vastgesteld die veroorzaakt worden door mensen die geen klanten zijn van de zaken. Hun gedrag verstoort de rust en schaadt de netheid van de buurt. Bovendien is bij de meeste klachten alcoholgebruik een verzwarende factor die kan leiden tot gevaarlijke situaties die moeilijk te beheren zijn in de huidige stand van zaken.
Bijgevolg is vanaf dit weekend een besluit van toepassing tot een verbod op alcoholverbruik op de openbare weg tussen 2 uur en 8 uur 's ochtends op het Heilig-Kruisplein, rond de vijvers en in de Belvédèrestraat.

Meer info...

Aanslag in Barcelona

Naar aanleiding van de aanslag in Barcelona op donderdag 17 augustus wil het college van burgemeester en schepenen de slachtoffers van deze terreurdaad eer betonen en steun betuigen aan hun familie en naasten. "De herhaling van deze verschrikkelijke aanslagen op onze waarden en onze levenswijze doet ons meeleven met iedereen die persoonlijk geraakt wordt door terreur. Een open, kosmopolitische stad als Barcelona herinnert ons aan een gevoel van menselijkheid waar haatpredikers niet tegen op kunnen."

Het college van burgemeester en schepenen

112 SOS

Noodcentrales nu ook bereikbaar via app 112 BE. Download de app en registreer je.

Meer info...

Parkeerplan

Vanaf 1 juni is het nieuwe parkeerplan van kracht. De belangrijkste wijziging is de verandering naar blauwe zone in het zuiden van Elsene. Bewoners van deze zone kunnen voortaan een bewonerskaart aanvragen waarmee ze in die sector kunnen parkeren (uitgezonderd in de straten waar de rode zone geldt.)
Info: 02 647 79 49

Meer info...

Gratis wifi in Elsene

Je kan in Elsene op drie plaatsen gebruik maken van het officiële gratis netwerk wifi.brussels:

- Fernand Cocqplein
- Dienst Bevolking (Elsensesteenweg 168A)
- Flageyplein

Selecteer met je smartphone, tablet of laptop het netwerk wifi.brussels en maak met je emailadres eenmalig je gratis account aan om via alle hotspots van het netwerk te kunnen surfen. Je toestel wordt automatisch herkend zonder dat je je logingegevens elke keer opnieuw moet invoeren. Gemakkelijk!

Meer info...

Herinrichting van de Elsensesteenweg : vanaf 2 mei

Autoverkeer
 • Hinder: Elsensesteenweg afgesloten tussen de Opperstraat en de Vredestraat. Doorgang voor leveringen en hulpdiensten toegestaan
 • Omleiding: Atheneum-, Lang-Leven-, Jules Bouillon-, Kribbe-, Van Aastraat, Cansstraat en Viaductstraat
Openbaar vervoer
 • Bus 54: vanaf halte Baljuw omgeleid naar het voorlopig eindpunt Louiza
 • Bussen 71, N09 en N10: tussen Naamsepoort en Flagey omgeleid via de Troonstraat, het Blyckaertsplein en de Malibranstraat
02.05.2017 ~ 08.05.2017: kruispunt Mercelis afgesloten
 • Omleiding via de Kruis- en de Elyzeese Veldenstraat
Info : 0800.94.001 - mobiliteit@gob.brussels

Meer info...

Van de Galerij van Elsene naar de "Matongegalerij"

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Elsene gaat stappen ondernemen om de naam van de Galerij van Elsene te wijzigen. Deze zal voortaan de officiële naam "Matongegalerij" dragen.

De laatste weken werd de gemeente Elsene aangesproken door de vertegenwoordigers van de handelaars in de galerijen van Elsene, Naamsepoort en Waversesteenweg in verband met de algemene situatie van hun commerciële ruimten en de zogenaamde "Matongewijk".
Na een ontmoeting met de leden van het college werd een overleg gestart tussen de verschillende actoren die oplossingen kunnen aanbrengen voor de aangehaalde problemen, aangezien de situatie van de galerij van Elsene bijzonder zorgwekkend blijkt te zijn.
Matonge is een plaats die leeft, die beweegt en die evolueert. Deze dynamiek geeft een bijzondere toets aan de wijk, die op geen enkele andere in de hoofdstad lijkt. Deze onbetwistbare rijkdom vormt een ware troef voor Elsene en de gemeente wil er dan ook een plek van maken waar het goed leven is.
In die zin wil de gemeente ook de identiteit van de Matongewijk bevestigen, die tot op heden een buurtschap is en geen officiële benaming. De stappen worden in dit opzicht doorgevoerd zodat de Galerij van Elsene de naam "Matongegalerij" kan dragen. Volgens de procedure dient de Koninklijke Commissie voor Toponymie geraadpleegd te worden en moet men de buurtbewoners vooraf op de hoogte brengen. Het is dan aan de gemeenteraad om de belissing te bekrachtigen.
Alle symbolische wijken van de gemeente hebben een plein of een verkeersader die ernaar verwijst. Ik denk daarbij aan het Flageyplein, het Kasteleinsplein, het Brugmannplein, het Luxemburgplein, de rotonde Begraafplaats van Elsene, de Gulden Vlieslaan en -galerij, de Louizaflessenhals en de Louizagalerij, benadrukt Dominique Dufourny, burgemeester. In de zogenaamde "Matongewijk" is er eigenlijk niets dat officieel naar deze naam verwijst. Wat zou er nu mooier zijn dan dat de Galerij van Elsene, die ook de Waversesteenweg met de Elsensesteenweg verbindt, trots de naam "MATONGEGALERIJ" draagt en officieel de erkenning van een hele wijk in de verf zet.

Contact: Dominique Dufourny, burgemeester van Elsene 0475 35 62 12

25 november: Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen

Het witte lint dragen, dat is zich er publiekelijk toe verbinden:

 • Zich nooit schuldig te maken aan geweld tegen vrouwen
 • Nooit de ogen te sluiten voor of in te stemmen met dergelijk geweld
 • De daders niet goed te praten
 • Nooit te zeggen: "Die vrouwen hebben er zelf om gevraagd"
 • Gewelddadige mannen te overtuigen om hulp te zoeken


De "witte linten" zijn verkrijgbaar bij de dienst Solidariteit - Gelijke Kansen - 02.648.19.09

Roger Lallemand is overleden

Oud-senator en minister van Staat Roger Lallemand is overleden. Hij was van 1982 tot 2006 gemeenteraadslid in Elsene.
Als politicus spitste hij zich toe op ethische thema's zoals het recht voor vrouwen om over hun eigen lichaam te beschikken en het recht op waardig sterven.
Als advocaat verdedigde hij de arts Willy Peers in 1973 in een zaak rond abortus en anticonceptie. Lallemand schreef geschiedenis met het wetsvoorstel dat abortus onder voorwaarden niet langer strafbaar maakte.
Hij lag aan de basis van ethische en progressieve wetten die ons de dag van vandaag zeer dierbaar zijn, zoals de abortus- en euthanasiewet, het homohuwelijk...
Het college van burgemeester en schepenen van Elsene biedt zijn innige deelneming aan de familie en naasten van Roger Lallemand, een groots politicus met duidelijke overtuigingen.

Eerste fietsbox in Elsene!

Onlangs werd er een eerste fietsbox geplaatst in de wijk van het ziekenhuis van Elsene (Rodinlaan). Daarin kunnen tot 5 fietsen veilig gestald worden dankzij een sluitinrichting met sleutel.
Geïnteresseerden kunnen zich vanaf 1 t.e.m. 15 september 2016 inschrijven door dit formulier in te vullen en terug te sturen naar onderstaand adres: box at elsene punt be.

Meer info...

Nationale feestdag

Gezien de woelige internationale context is het op deze nationale feestdag nodig om onze nationale wapenspreuk in herinnering te brengen: Eendracht maakt macht. De fundamentele waarden van onze maatschappij sinds 1830- vrijheid, gelijkheid, solidariteit en wederzijds respect- moeten bescherming bieden tegen terreur en het terugplooien op de eigen identiteit.

Aanslag van Nice

Naar aanleiding van de tragische gebeurtenissen van afgelopen nacht in Nice wil het college van burgemeester en schepenen van Elsene hulde brengen aan de slachtoffers van deze afschuwelijke daad. "Onze diepe solidariteit en vriendschap gaan in het bijzonder uit naar de personen die rechtstreeks getroffen worden door dit drama. We voelen ons meer dan ooit verbonden met de Franse bevolking en delen haar leed."
Het college van burgemeester en schepenen

Elsene, trots op haar wijkdiversiteit

De gemeente Elsene is trots dat zij op wijken van een opmerkelijke diversiteit kan bogen die bijdragen aan haar rijkdom en van Elsene een van de hoogstgewaardeerde gemeenten van het Gewest maken.

De onlangs als toeristische zone erkende Guldenvlieswijk met zijn kwaliteitswinkels, de tot een van de grootste cultuurpolen uitgegroeide Flageywijk of de universiteitswijk met zijn dynamisme en zijn universiteitspolen: de verscheidenheid aan wijken en van haar bewoners zijn zoveel troeven voor Elsene die het welzijn van het stadsleven ten goede komen.

Foute informatie doet de ronde als zou de gemeente Elsene de naam van de Matongéwijk willen veranderen. Vandaar een rechtzetting.
Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Elsene heeft geenszins de intentie om de benaming van de Matongéwijk te veranderen.

Wij hebben ambitie voor onze gemeente en wij zijn ervan overtuigd dat steun aan de winkeliers van levensbelang is om onze wijken te laten opleven en ook aantrekkelijker te maken. Wij helpen nieuwe handelszaken, ongeacht welke, en moedigen ze aan om zich te vestigen, ongeacht de wijk.

De benaming "Quartier des Continents" ("Continentenwijk") is geen initiatief van de gemeente, maar wel van een handelaarsvereniging (http://quartierdescontinents.be/) met handelszaken gelegen o.m. in de Vredestraat, de Waversesteenweg of op het Sint-Bonifaasplein. De vzw organiseert zo activiteiten om die handelszaken op te waarderen. De rol van de gemeente Elsene is ook om die initiatieven aan te moedigen, net als wij dat doen voor andere verenigingen in andere wijken.

Er is dus nooit sprake van geweest om de identiteit en de diversiteit van de Matongéwijk, waar wij aan gehecht zijn en die zijns gelijke niet heeft in de hoofdstad, ter discussie te stellen.
Met die instelling staan de diensten van de gemeente op alle niveaus paraat opdat het er goed leven is en om dat dynamisme te vrijwaren, zoals wij dat in heel de gemeente Elsene ambiëren te doen.

Het college heeft de wijken altijd gesteund in hun identiteit en in hun eigenheid en is niet van plan om hun erkenning in welke zin dan ook te wijzigen.

Contact: Dominique Dufourny, burgemeester van Elsene 0475/35.62.12

Aanslagen Brussel - Rouwregister

We zijn allemaal heel erg aangeslagen na de afschuwelijke aanslagen gisteren in de luchthaven van Brussel-Nationaal en de Brusselse metro. Onze gedachten van solidariteit gaan naar de slachtoffers, hun families en aan alle hulpdiensten voor hun toewijding, professionalisme en moed. We nodigen alle Elsenaars uit om blijk te geven van kalmte en solidariteit tijdens deze bijzonder moeilijke momenten voor ons land.

We houden vandaag om 12:00 uur een minuut stilte op het Fernand Cocqplein, voor het gemeentehuis. Iedereen kan vanaf vandaag 23 maart ook het rouwregister tekenen in de zaal Les pas perdus in het gemeentehuis.

Het college van burgemeester en schepenen


Dreigingsniveau 4 - 23 maart 2016

Maatregelen geldig voor woensdag 23 maart 2016 : Heropening van de gemeentediensten

Noodnummer 1771

Ter herinnering : het noodnummer van het crisiscentrum is 1771.

Scholen - Creches - Kleuterscholen zijn open

Alle gemeentelijke scholen, crèches en kleuterscholen zijn open op woensdag 23 maart 2016, met versterkte politieaanwezigheid. Meer inlichtingen bij de dienst openbaar onderwijs op 02 515 65 15.

Heropening gemeentebestuur en gemeente-instellingen

Het gemeentebestuur en alle gemeente-instellingen (Museum, zwembad, bibliotheken, sportcentrum, Emergence XL, wijkhuizen, ...) zullen opnieuw toegankelijk zijn op woensdag 23 maart.

Rouwregister

Het college van burgemeester en schepenen zal vanaf morgen 23 maart 12 uur een rouwregister openen voor inwoners in de zaal Les pas perdus in het gemeentehuis (Elsensesteenweg 168).

Zie ook: Informatiedienst

Laatste verandering: 2016-07-05 10:26:36