elsene.be

Elsene en Europa

Elsene ligt in het hart van Europa. Verschillende gebouwen van het Europees Parlement liggen dan ook op het grondgebied van Elsene. Europa beïnvloedt de stad. De aanwezigheid van de Europese administraties, van diplomatieke vertegenwoordigingen en lobbygroepen, en daardoor ook horecazaken, hebben gevolgen voor de bevolking en het landschap in onze gemeente. Zo zijn er meer verkeersproblemen, een grotere behoefte aan bureaus en een gebrek aan woningen. Elsene blijft dus aandachtig voor de ontwikkeling van Europa, maar houdt vanzelfsprekend rekening met de rol die Brussel speelt als gaststad voor de Europese Commissie, de Europese Raad, het Europees Parlement en talrijke Europese toppen.

Ongeveer één vierde van de Elsense bevolking bestaat uit staatsburgers van de Europese Unie. De gemeente heeft een dienst gecreëerd (de Dienst Europese zaken) die onder andere informatie verstrekt over Europa.

Bepaalde ambtenaren van de bevolkingsdienst houden zich specifiek bezig met Europese ambtenaren. Bij dezelfde dienst zorgen andere ambtenaren dan weer voor de Europese identiteitskaarten.

Bevolkingsdienst
Elsensesteenweg 168 - 1050 Elsene
Tel. Europese ambtenaren: 02.515.66.08
Tel. Europese identiteitskaarten: 02.515.66.34

Handige websites

Europese commissie
Europees parlement
Geschiedenis van de Europese Unie
Europa in de mythologie

Ook handig

Het Verbindingsbureau Brussel-Europa onthaalt personen die zich in Brussel komen vestigen als werknemer van een Europese of internationale instelling. Het VBBE biedt administratieve steun om de verhuizing te vergemakkelijken.

Verbindingsbureau Brussel-Europa
Oudergemlaan 63 - 1040 Brussel
Tel 02.280.00.80
blbe@blbe.be
www.blbe.be

Zie ook: Adviesraad voor Europese zaken

Laatste verandering: 2016-08-16 11:24:01