Reglementen en verordeningen

Datum Titel (PDF)
19/12/2019 Reglement van de volwassenafdeling van de bibliotheek (119 Kb)
21/11/2019 Globaal toewijzingsreglement voor gemeentewoningen (160 Kb)
19/09/2019 Huishoudelijk reglement voor de stages voor kinderen georganiseerd door de dienst Solidariteit (161 Kb)
19/09/2019 Instituut Fernand Cocq: Huishoudelijk reglement (148 Kb)
19/09/2019 Politiereglement betreffende de veiligheidsperimeter rond het Europees Parlement (113 Kb)
19/09/2019 Reglement van de louloudotheek (135 Kb)
19/09/2019 Reglement voor de verkoop van advertentieruimte in het informatiemagazine van de gemeente Elsene (95 Kb)
20/06/2019 Autoloze zondag. Tijdelijke politieverordening betreffende het wegverkeer (58 Kb)
20/06/2019 Biënnale erfgoedprijs (135 Kb)
20/06/2019 Reglement betreffende het privatieve gebruik van het openbare domein en publiekelijk toegankelijke plaatsen (doorgang, galerij ...) voor de plaatsing van meubilair voor commerciële doeleinden (128 Kb)
20/06/2019 Reglement bettrefende de Prijzen Professionals van de Allerkleinsten (95 Kb)
23/05/2019 Opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logies (55 Kb)
25/04/2019 Politiereglement betreffende de verkiezingsaffiches (106 Kb)
25/04/2019 Reglement van de Adviesraad voor Dierenwelzijn (107 Kb)
25/04/2019 Reglement van de Adviesraad voor Europese Aangelegenheden (93 Kb)
25/04/2019 Reglement van de Adviesraad voor Handel en Economische Ontwikkeling (299 Kb)
21/03/2019 Belastingreglement over het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg (160 Kb)
24/01/2019 Belastingreglement op verkommerde gebouwen en terreinen, leegstaande gebouwen en niet conform hun bestemming gebruikte gebouwen die geheel of gedeeltelijk op het grondgebied van de gemeente gelegen zijn (360 Kb)
24/01/2019 Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad (172 Kb)
20/12/2018 Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (24 Kb)
20/12/2018 Belasting op de kantooroppervlakten (176 Kb)
20/12/2018 Belastingreglement gevestigd op de van ambtswege of op verzoek van derden uitgevoerde prestaties bij het plaatsen en het wegnemen om veiligheidsredenen van dranghekken of van lampen en op de terbeschikkingstelling ervan (273 Kb)
20/12/2018 Belastingreglement op de parkeerplaatsen (261 Kb)
20/12/2018 Belastingreglement op de tijdelijke bezetting van de openbare weg ter gelegenheid van werken voor het oprichten, afbreken, herbouwen, transformeren of onderhouden van gebouwen (200 Kb)
20/12/2018 Belastingreglement op het gebruik van een woonplaats op dewelke de bewoner niet in de bevolkingsregisters is ingeschreven (250 Kb)
20/12/2018 Opcentiemen op de onroerende voorheffing personenbelasting (22 Kb)
20/12/2018 Retributiereglement betreffende de grafconcessies op de begraafplaats, het lijkenvervoer, de prestaties van het personeel van de dienst van de teraardebestellingen en de opgravingen, het verblijf in de lijkenbewaarplaats, het huren en het openen van grafkelders (202 Kb)
20/12/2018 Retributiereglement op de aanvraag en de aflevering van documenten, de uitvoering van diensten, de samenstelling en de raadpleging van administratieve dossiers (216 Kb)
20/12/2018 Retributiereglement op het gebruik van een staanplaats op openbare kermissen evenals op het waterverbruik dat eraan verbonden is (146 Kb)
22/11/2018 Gemeentelijk reglement betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten en het openbare domein (186 Kb)
22/11/2018 Reglement betreffende de invoering van verkeersluwe zones en een voetgangerzone op het grondgebied van de gemeente Elsene (711 Kb)
18/10/2018
21/06/2018 Gemeentelijk reglement betreffende de forfaitaire vergoeding voor handelaars wier activiteit uitzonderlijk werd getroffen door de gewestelijke werf voor de volledige heraanleg van de Elsensesteenweg van gevel tot gevel tussen de Naamsepoort en het Fernand Cocqplein (577 Kb)
21/06/2018 Reglement betreffende de gemeentelijke restaurants (83 Kb)
26/04/2018
22/02/2018 Huishoudelijk reglement voor de gebruikers van de privé Sans-Souciparking (103 Kb)
21/12/2017 Belasting op de publicitaire installaties (74 Kb)
21/12/2017 Belastingreglement op bankinstellingen en financiële instellingen (83 Kb)
21/12/2017 Belastingreglement op de aan huis bezorgde niet geadresseerde publicitaire drukwerken of producten en op de verdeling van publicitaire geschriften of producten op de openbare weg (62 Kb)
21/12/2017 Belastingreglement op de automatische loketten (39 Kb)
21/12/2017 Belastingreglement op de inrichtingen van het hotel type, de appart-hotels en de gemeubelde (127 Kb)
21/12/2017 Belastingreglement op de ondernemingen waarin barpersoneel tewerkgesteld is (73 Kb)
21/12/2017 Belastingreglement op de privé-clubs (66 Kb)
21/12/2017 Belastingreglement op de reclame-inrichtingen die tot hoofddoel de financiering van een door de wetgever erkende openbare dienst hebben (47 Kb)
21/12/2017 Belastingreglement op de uithangborden (103 Kb)
21/12/2017 Belastingreglement op zekere handelingen en werken onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning (bouwbelasting) (57 Kb)
23/11/2017 Reglement van de schrijfwedstrijd Game Over ?! (93 Kb)
19/10/2017 Huis voor de solidariteit - Wijkhuis Malibran - Reglement van inwendige orde (288 Kb)
19/10/2017 Huishoudelijk reglement van de zalen van de dienst cultuur (59 Kb)
19/10/2017 Huishoudelijk reglement voor de gebruikers van de Zwanenparking (42 Kb)
21/09/2017 Arbeidsreglement (519 Kb)
22/06/2017 Bijzonder politiereglement betreffende overlast in het openbaar vervoer (276 Kb)
22/06/2017 Huishoudelijk reglement voor de gebruikers van de Akarovaparking (41 Kb)
22/06/2017 Premie voor de sterilisatie van huiskatten (katers en kattinnen) - Gemeentelijk reglement (43 Kb)
22/06/2017 Toestemming tot vergroening (wegvergunning) (59 Kb)
18/05/2017 Duurzaam Wijkcontract “Atheneum”. Wijkcommissie. Samenstelling en intern reglement (145 Kb)
27/04/2017 Reglement houdende het verbod en de verwijdering van tags, graffiti en andere opschriften van alle aard door de gemeente (126 Kb)
23/03/2017 Prijs Marie-Louise Rousseau – Reglement (37 Kb)
23/02/2017 Algemeen politiereglement van de stad Brussel en de gemeente Elsene (817 Kb)
23/02/2017 Huishoudelijk reglement voor de gebruikers van de Tulpparking (49 Kb)
23/02/2017 Reglement betreffende de organisatie van rommelmarkten en braderieën in Elsene (262 Kb)
26/01/2017 Huishoudelijk reglement van de studieraad van de Elsense "École des Arts" (416 Kb)
15/12/2016 Belastingreglement op de agentschappen voor weddenschappen op paardenraces en op hun bijkantoren (44 Kb)
15/12/2016 Belastingreglement op de antennes en zendinstallaties voor GSM of mobiele telefonie, telecommunicatie, verzending van signalen en uitwisseling van informatie via Hertz-golven (1095 Kb)
15/12/2016 Belastingreglement op het gebruik van de openbare weg voor handelsdoelstellingen (80 Kb)
15/12/2016 Belastingreglement op vertoningen en vermakelijkheden (156 Kb)
24/11/2016 Reglement betreffende nachtwinkels en privé bureaus voor telecommunicatie (66 Kb)
16/06/2016 Reglement betreffende de toekenning van geboortepremies (20 Kb)
19/05/2016 Règlement de la section jeunesse de la bibliothèque communale francophone d'Ixelles (36 Kb)
28/04/2016 Reglement betreffende het beheer, de bewaring, de inzage, de mededeling, de toegankelijkheid, het gebruik en de valorisatie van de archieven van de gemeente Elsene (254 Kb)
19/03/2015 Reglement betreffende de inschrijvingen voor het taalbadonderwijs in het lager onderwijs aan school nr. 7 "Bois de la Cambre" van de gemeente Elsene (19 Kb)
26/02/2015 Protocolakkoord betreffende gementelijke administratieve sancties (GAS) in geval van verkeersinbreuken (1798 Kb)
18/12/2014 Protocolakkoord betreffende gementelijke administratieve sancties (GAS) in geval van gemengde inbreuken (1248 Kb)
20/11/2014 Reglement houdende de verwijdering door de Gemeente van tags, graffiti en andere opschriften van alle aard (67 Kb)
16/10/2014 Reglement betreffende de toelagen (114 Kb)
19/12/2013 Reglement van inwendige orde van de gemeentelijke peutertuinen (61 Kb)
20/06/2013 Reglement op aanvragen om toelating voor opnamen (142 Kb)
24/04/2013 Algemeen Reglement op de voorwaarden en de tarifering van aanvragen tot lening van materiaal van Elsene. Automatische indexering van de tarieven (21 Kb)
24/04/2013 Reglement betreffende de animaties en de clubs (39 Kb)
24/04/2013 Reglement met betrekking tot de toekenning van een gemeentelijke premie aan de privé opvangplaatsen die toegelaten of erkend zijn door het ONE, of gecontroleerd of erkend door KIND EN GEZIN, die gelegen zijn op het grondgebied van Elsene en die de opvang verzekeren van kinderen uit Elsene van 0 tot (21 Kb)
24/04/2013 Reglement met betrekking tot de toekenning van een gemeentelijke premie inzake energiebesparing in de elsense woningen (67 Kb)
24/04/2013 Reglement met betrekking tot de toekenning van een gemeentelijke premie voor de renovatie van woningen te Elsene (64 Kb)
24/04/2013 Wedstrijdreglement van "Elsene in de bloemetjes" (26 Kb)
24/04/2013 Wedstrijdreglement van "Etalages in feest" (24 Kb)
20/09/2012 Reglement van inwendige orde van de Adviesraad voor Internationale Solidariteit (19 Kb)
21/06/2012 Reglement van inwendige orde van de gemeentelijke creches (93 Kb)
16/02/2012 Reglement omtrent de opdrachten en de werking van de Ombudsman (58 Kb)
26/01/2012 Bevestiging van de politieverordening van 11 januari 2012 die elke samenscholing van meer dan 10 personen binnen de wijk Matongé verbood (17 Kb)
26/01/2012 Bevestiging van de politieverordening van 29 december 2011 die elke samenscholing van meer dan 10 personen binnen de wijk Matongé verbood (17 Kb)
26/01/2012 Interne Verordening betreffende de Workshops van de Els (28 Kb)
14/12/2011 Bevestiging van de politieverordening genomen op 12 december 2011 om samenscholing van meer dan 10 personen in de Matonge-wijk te verbieden (17 Kb)
14/12/2011 Bevestiging van de politieverordening genomen op 6 december 2011 om samenscholing van meer dan 10 personen in de Matonge-wijk te verbieden (17 Kb)
14/12/2011 Tweejaarlijkse architectuurprijs - Reglement (18 Kb)
17/11/2011 Huishoudelijk reglement voor gemeentewoningen (63 Kb)
28/04/2011 Reglement van vakantiepleinen (23 Kb)
17/06/2010 Reglement betreffende de begraafplaats, de teraardebestellingen, de crematies en het lijkenvervoer (179 Kb)
17/12/2009 Reglement van de kunstwedstrijd voor het project : Medemens Water Ontdekking (37 Kb)
26/11/2009 Reglement van inwendige orde van het programma Sociale Cohesie (31 Kb)
15/10/2009 Reglement van de Gemeentelijke consultatieve Preventieraad (47 Kb)
17/09/2009 Reglement van binnenbestuur houdende goedkeuring van het akkoord afgesloten op 16 mei 2007 tussen de Burgemeesters van de 19 Gemeenten van het administratief arrondissement van Brussel-Hoofdst (15 Kb)
17/06/2009 Reglement betrekkelijk kermisactiviteiten op de openbare kermissen en het openbaar domein (48 Kb)
22/09/2005 Huishoudelijk reglement van de zwembad van Elsene (41 Kb)
09/01/1948 Algemeen bouwreglement (Editie 1973) (in het Frans) (1594 Kb)
09/01/1948 Algemeen bouwreglement (in het Frans) (9601 Kb)
03/12/1907 Sanitair reglement (in het Frans) (9624 Kb)

Zie ook: Algemeen politiereglement van Elsene, Gemeenteraadszittingen

Laatste verandering: 2015-01-30 16:03:22