Menu overslaan

Fietscommissie

De Fietscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de Schepen van Mobiliteit, gemeentelijke en gewestelijke ambtenaren, de politiezone en fietsverenigingen. De leden van deze commissie bespreken de belangrijkste elementen van een fietsbeleid op gemeentelijk niveau :

  • aménagements cyclables
  • fietsenstallingen
  • fietseducatie op scholens
  • fietsendiefstal preventie
  • gebruik fietsen binnen de administratie
  • Fietsplan Bypad
  • ...

Verenigingen die het fietsen promoten

Laatste verandering: 2023-12-13 14:24:16