Menu overslaan

Persoon met een beperking

Op gemeenteniveau

Op gemeenteniveau biedt de dienst Sociale zaken verschillende diensten aan voor personen met een beperking.

Vergoeding voor personen met een beperking

De vergoeding voor personen met een beperking, betaald door het ministerie van sociale zaken, wordt toegekend als je voldoet aan bepaalde voorwaarden op het vlak van gezondheid en bestaansmiddelen. Je kunt hiervoor zelf (of via volmacht) een aanvraag indienen bij de sociale dienst van de gemeente. Breng wel je identiteitskaart mee!

Sociale vergoeding

Water en energie

De gemeente Elsene kent sommige inwoners een "water en energievergoeding" toe. Dit is een terugbetaling van een deel van het reële bedrag van de betaalde factuur.

Teledistributie

De teledistributie-uitkering kan worden toegekend aan erkende mensen met een beperking en mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds.

Taxivergoeding

Wie voor minstens 66% gehandicapt is en onvoldoende bestaansmiddelen heeft, kan een taxivergoeding krijgen. De aanvraag mag ingediend worden door de betrokkene zelf of elk andere persoon of dienst die kennis heeft van de behoeftigheid van de betrokkene. Voor elke aanvraag voor een taxivergoeding wordt thuis een sociaal onderzoek verricht.

Alleen betalingsbewijzen van door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkende taxibedrijven worden aanvaard.

Maaltijden aan huis

Er worden maaltijden aan huis bezorgd bij gepensioneerden, personen met een beperking en alleenstaanden met een laag inkomen. Dit kan van maandag tot en met vrijdag.

Parkeerkaart

Voor een parkeerkaart voor bestuurders met een beperking moet je contact opnemen met de gemeentelijke sociale dienst.

Op OCMW-niveau

Persoonlijke bijstand

Het OCMW kan hierbij op twee manieren te hulp schieten. Eneerzijds helpt het mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking die thuis willen blijven wonen door de inrichting van hun woning aan te passen. Anderzijds helpt het mensen die niet meer thuis kunnen blijven in hun zoektocht naar een rusthuis/tehuis. Ze houden hierbij rekening met de beperking van de persoon, diens vermogen, en de beschikbaarheden op de markt.

Hulplijn

Je bent alleenstaand, bejaard of hebt een beperking én je hebt een laag inkomen? Je mutualiteit stelt je rechtstreekse, eenvoudige en efficiënte hulp voor bij een val, malaise of ongeval.

Laatste verandering: 2022-06-10 13:24:10