Menu overslaan

Parkeerplan

Zoals de meeste centrumgemeenten in het Brussels Gewest wordt Elsene geconfronteerd met een grote druk van het parkeren op straat. Dit is te wijten aan de hoge concentratie van openbare voorzieningen, vrijetijdsactiviteiten, winkels en banen, en een hoge bevolkingsdichtheid.

In een poging om de overlast van deze parkeerdruk te verminderen, werd een Gemeentelijk Parkeeractieplan (GPAP) door de Gemeenteraad opgesteld en aangenomen, dat in april 2009 in werking is getreden./p>

De gereguleerde parking in Elsene wordt beheerd door Parking.brussels, het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap, overeenkomstig het besluit van de Gemeenteraad van 21 maart 2019.

Administratieve procedures

Alle vragen in verband met de parkeerregeling moeten worden gericht aan de klantendienst van Parking.brussels :

Kroonlaan 39 - 1050 Elsene
Tel. 0800 35 678
E-mail :elsene at parking punt brussels - Website: parking.brussels/elsene

Op afspraak

Gasthuisstraat 31 - 1000 Brussel

Op afspraak

... of op afspraak

Laatste verandering: 2021-08-02 09:12:32