Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live UpdateFermer-Gesloten

Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live Update

Belastingen en bijdragen

Ordonnantie betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen

Gemeentebelastingen

Agentschappen voor weddenschappen op paardenraces en op hun bijkantoren

Dienstjaar 2019

Automatische loketten

Dienstjaar 2019

Bankinstellingen, financiële instellingen en gelijkgestelden, alsook op hun bijkantoren en agentschappen, voor zover ze voor het publiek toegankelijk zijn

Dienstjaar 2019

Ondernemingen waarin barpersoneel is tewerkgesteld

Dienstjaar 2019

Handelingen en werken onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning

Dienstjaar 2019

Gebruik van de openbare weg voor handelsdoelstellingen

Dienstjaar 2019

Inrichtingen van de gemeubelde logies

Dienstjaar 2019

Kantooroppervlakten

Dienstjaar 2018 - Dienstjaar 2019 - Dienstjaar 2020

Verkommerde gebouwen en terreinen, leegstaande gebouwen en niet conform hun bestemming gebruikte gebouwen die geheel of gedeeltelijk op het grondgebied van de gemeente gelegen zijn

Dienstjaar 2018 - Dienstjaar 2019 Vanaf dienstjaar 2020 vervangen door dit reglement

Leegstaande gebouwen

Dienstjaar 2020

Ongezonde of onbewoonbare woningen

Dienstjaar 2020

Wonen in een tweede verblijf waarvoor de gebruiker niet ingeschreven is in de bevolkingsregisters

Dienstjaar 2018 - Dienstjaar 2019 - Dienstjaar 2020

Exploitatie, verhuur of gebruik van onroerende goederen als parkeerplaatsen

Dienstjaar 2018 - Dienstjaar 2019 - Dienstjaar 2020

Privé-clubs

Dienstjaar 2019

Aan huis bezorgde niet geadresseerde publicitaire drukwerken of producten en op de verdeling van publicitaire geschriften of producten op de openbare weg

Dienstjaar 2019

Publicitaire installatie die op, boven of langs de openbare weg is geplaatst of die zich op een privaat goed bevindt en zichtbaar is vanaf de openbare weg

Dienstjaar 2019

Reclame-inrichtingen die tot hoofddoel de financiering hebben van een door de wetgever erkende openbare dienst en die zich bevinden in de openbare ruimte of zichtbaar zijn van de openbare ruimte

Dienstjaar 2019

Antennes en zendinstallaties voor GSM of mobiele telefonie, telecommunicatie, verzending van signalen en uitwisseling van informatie via Hertz-golven

Dienstjaar 2019

Tijdelijke bezetting van de openbare weg naar aanleiding van werken om gebouwen te bouwen, af te breken, te herbouwen, te verbouwen of te onderhouden

Dienstjaar 2018 - Dienstjaar 2019 - Dienstjaar 2020

Niet verlichte uithangborden, de verlichte uithangborden en de knipperende verlicht uithangborden

Dienstjaar 2019

Van ambtswege of op verzoek van derden uitgevoerde prestaties bij het plaatsen en het wegnemen om veiligheidsredenen van dranghekken of van lampen en op de terbeschikkingstelling ervan

Dienstjaar 2019

Vertoningen en vermakelijkheden

Dienstjaar 2019 - Dienstjaar 2020

Bijdragen

Aanvraag en aflevering van documenten, uitvoering van diensten, samenstelling en raadpleging van administratieve dossiers

Dienstjaar 2019 - Dienstjaar 2020

Grafconcessies op de begraafplaats, lijkenvervoer, prestaties van het personeel van de dienst van de teraardebestellingen en de opgravingen, verblijf in de lijkenbewaarplaats, huren en op het openen van grafkelders

Dienstjaar 2019

Uitvoering van technische diensten naar aanleiding van de reservatie van een standplaats op de openbare weg om stil te staan, te laden of te lossen, op uitdrukkelijk verzoek van particulieren of private ofopenbare instellingen

Dienstjaar 2020

Gebruik van een staanplaats op openbare kermissen evenals op het waterverbruik verbonden aan het gebruik van de staanplaats

Dienstjaar 2019

Parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg

Dienstjaar 2019

Aanvullende belastingen op de federale staatsbelastingen

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting van de personen

Dienstjaar 2018 - Dienstjaar 2019 - Dienstjaar 2020

Opcentiemen op de onroerende voorheffing

Dienstjaar 2018 - Dienstjaar 2019 - Dienstjaar 2020

Opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logies

Dienstjaar 2018 - Dienstjaar 2019 - Dienstjaar 2020

Laatste verandering: 2020-10-01 18:11:45