Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live UpdateFermer-Gesloten

Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live Update

Gemeentelijke crèches

Gemeentelijke crèche

Crèches zijn plekken waar kinderen van 0 tot 3 jaar of van 18 maand tot 3 jaar (vroeger peutertuinen) worden opgevangen en die gecontroleerd en gesubsidieerd worden door het Nederlandstalige Kind en Gezin of het Franstalige ONE. Een crèche vangt in principe 18 tot 48 kinderen op (uitzonderlijk meer), is minstens 10 uur per dag open, van maandag t/m vrijdag, en dit 220 dagen per jaar. De bijdragen die de ouders betalen worden berekend in functie van hun inkomen en zijn fiscaal aftrekbaar.

De gemeentelijke crèches van Elsene zijn het hele jaar open. Er is opvang van maandag t/m vrijdag, tussen 7.30 en 18.30 uur. Je kunt je kind inschrijven in de crèche zelf, zodra je minstens drie maanden zwanger bent. De crèches zijn er enkel voor mensen die in Elsene wonen, en voor personeelsleden van de gemeente en het OCMW die door hun dienstrooster geen opvangplaats vinden in de buurt van hun woning. De bijdragen die de ouders betalen worden berekend in functie van hun inkomen (volgens de criteria van Kind en Gezin).

Voor een inschrijving kan je telefonisch een afspraak maken op dit nummer: 02.515.70.46 van maandag t/m vrijdag tussen 9 en 12 uur.

Het reglement van inwendige orde van de gemeentelijke crèches (0 tot 3 jaar) downloaden

Het reglement van inwendige orde van de gemeentelijke crèches (18 maand tot 3 jaar) downloaden

var numtypeadr=21;

Map - Tekst

Laatste verandering: 2021-01-08 13:31:31