Menu overslaan

Wettelijke vermeldingen

Deze site mag alleen voor persoonlijke en geenszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

Deze site bevat hyperlinks naar andere websites. De gemeente Elsene aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites die niet deel uitmaken van het domein "www.elsene.be".

Het gemeentebestuur van Elsene besteedt grote aandacht aan de nauwkeurigheid van de gegevens die op haar website staan. Indien je toch onnauwkeurige of verkeerde informatie op onze pagina's mocht vinden, neem dan zeker contact op met de communicatiedienst via info at elsene punt brussels.

Verenigingen, clubs, openbare en private instellingen die op de site vermeld staan kunnen ook contact opnemen met de communicatiedienst (info at elsene punt brussels of per brief) indien hun gegevens (adres e.d.) veranderd zijn of ontbreken.

Overeenkomstig de Belgische Wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van het privé-leven heb je toegang tot de persoonlijke gegevens die je ons via de site mededeelt. Je hebt eveneens het recht deze gegevens te laten wijzigen.

De DPO van de gemeente is Dhr Ludwig BAUDAUX : dpo at elsene punt brussels.

De eindverantwoordelijke voor het beheer van persoonlijke gegevens is het College van Burgemeester en Schepenen.

Overeenkomstig de Belgische Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht, heeft iedereen een portretrecht.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", dat zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken, met inbegrip van de uitgever van deze site. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Je kan het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. In dat geval kan je wellicht niet alle mogelijkheden van deze website benutten.

Toegankelijkheidsverklaring

Gemeeente Elsene, verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken, in overeenstemming met de volgende wetgeving: Ordinance regarding the accessibility of websites and mobile applications for regional government bodies and the municipalities (Brussels Capital Region).

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op dit website www.elsene.be

Nalevingsstatus

Deze website is gedeeltelijk conform, als gevolg van de onderstaande niet-conformiteiten en vrijstellingen.

Uw verklaring voorbereiden

Er is een interne toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit was een vereenvoudigde analyse.

Niet-toegankelijke inhoud

Sommige inhoud kan ontoegankelijk zijn, zoals video's of oude downloadbare documenten.

Voorgestelde alternatieven

Als je een ontoegankelijke inhoud opmerkt, neem dan contact op met de dienst Communicatie, die haar uiterste best zal doen om een oplossing te vinden.

Contactgegevens

Als je vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van onze website, neem contact op met dienst Communicatie ou le dienst Gelijkheid en Mensenrechten.

Als de bovenstaande dienst niet reageert, neem contact op met de gemeentelijke ombudsman.

Verbeteringsplan

Met alle verslagen zal rekening worden gehouden en de vereiste verbeteringen zullen worden aangebracht zodra dit technisch haalbaar en financieel aanvaardbaar is.

Deze verklaring is op 11/01/2023 opgesteld.
De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 12/01/2023

Verantwoordelijke uitgever: Christos Doulkeridis, Burgemeester, Elsensesteenweg 168 - 1050 Elsene

Laatste verandering: 2023-01-12 13:22:37