Menu overslaan

Medische centra

Medische centra zijn autonome verenigingen die eerste medische hulp verlenen. Huisartsen werken er in ploegverband met kinesitherapeuten, verplegers, paramedisch personeel, maatschappelijk werkers, beroepspersoneel belast met onthaal, geestelijke gezondheid, enz.

Het zijn kleine structuren, dicht bij de bevolking, die zich in de wijken integreren omdat ze de eigenheden en de problemen van de mensen kennen. In de medische centra komt de patiënt op de eerste plaats: de bescherming en de ontwikkeling van zijn autonomie zijn een prioriteit.

Couleurs Santé

Boondaalsesteenweg 206 - 1050 Elsene
Tel 02.640.59.33
E-mail : maison-medicale at couleurs-sante punt be
Open van maandag t/m vrijdag, tussen 8.30 en 19.00 uur.

Het team van "Couleurs Santé" biedt opvang, algemene medische verzorging, kinesitherapie, verpleegkundige verzorging en, in samenwerking met medisch huis "Santé Plurielle", een hulpdienst die 24u/24, 7 dagen op 7 klaarstaat.

Betaling: forfaitair bedrag volgens abonnement. Het gaat hier om een overeenkomst tussen de patiënt, diens ziekenfonds en het medisch huis. Het medisch huis krijgt elke maand een vast (of "forfaitair") bedrag van de ziekenfondsen voor elke persoon die geabonneerd is, ongeacht het aantal consultaties. Dat betekent dus dat geabonneerde patiënten de consultaties niet meer hoeven te betalen. Dit geldt voor 3 types verzorging: algemene geneeskunde, kinesitherapie en verpleegkundige verzorging. Dit maakt absoluut geen verschil voor het ziekenfonds. De patiënten dienen zich alleen maar (gratis) in het medisch huis te laten inschrijven, voorzien van twee ziekenfondsstrookjes en hun SIS-kaart. Alle andere types van verzorging moeten echter wel door de patiënt betaald worden, zonder tussenkomst van het ziekenfonds. Dankzij dit betalingssysteem kan het medisch huis een algemene, toegankelijke en solidaire verpleging verzekeren.

Free Clinic

Waversesteenweg 154a - 1050 Elsene
Tel 02.512.13.14
E-mail info at freeclinic punt be - Website www.freeclinic.be
Open van maandag t/m vrijdag, tussen 8u30 en 18u30 en op zaterdag tussen 10 en 12 uur. Betaling: per behandeling, ziekenfondstarieven.

De Free Clinic is 52 uur per week geopend. Er is permanente medische consultatie zonder afspraak. De ploeg bestaat uit 37 personen met verschillende opleidingen, die samen de volgende diensten aanbieden:

  • Medisch Huis: algemene geneeskunde, kleine chirurgie, homeopathie, acupunctuur, kruidentherapie, kinesitherapie, osteopathie, sociale consultatie;
  • gezinsplanning: gynaecologisch onderzoek, follow-up van de zwangerschap, zwangerschapsonderbreking, psychologische en sociale consultatie, advies bij huwelijksproblemen;
  • diensten voor geestelijke gezondheid: psychologische en psychiatrische consultatie, sociale dienst, dienst voor schuldbemiddeling;
  • juridische inlichtingen: juridische dienst, gezinsbemiddeling.

De Free Clinic neemt ook deel aan kanker- en drugspreventie.

Maison Médicale CAPS VZW

Lang Levenstraat 56 - 1050 Brussel
Tel 025115849

Maison Médicale Flagey

Lannoystraat 22 - 1050 Elsene
Tel. 027906380
E-mail : info at mmflagey punt be - Site web : www.mmflagey.be

Het medisch centrum van Flagey werkt op basis van een vaste prijs. Het heeft een team van huisartsen, een verpleegster, een receptie en een psycholoog.

Andere centra in Brussel

Kind en Gezin
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Hoofdzetel Kind en Gezin
Hallepoortlaan 27 - 1060 Brussel
Tel 02.533.12.11
E-mail communicatie at kindengezin punt be
Website www.kindengezin.be

Laatste verandering: 2024-04-03 16:57:07