Menu overslaan

Pollutiepieken

Een pollutiepiek is een moment waarop er een verhoogde concentratie van een of meerdere vervuilende stoffen in de lucht hangt. Een smogalarm wordt afgekondigd als er pollutiepiek verwacht wordt. Dit wordt aangekondigd op de elektronische informatiepanelen in en rond het Brusselse Gewest, op de website van Leefmilieu Brussel, door de 19 gemeenten en de media (radio, televisie, geschreven pers, websites).

Wat is een pollutiepiek?

Volgens de deskundigen op het gebied van luchtkwaliteit moeten twee soorten vervuilingspieken worden onderscheiden:

  • WARMTE- en OZONE-pieken: vervuilingspieken in verband met hoge ozonconcentraties (O3). Op grote hoogte (in de stratosfeer) filtert ozon de schadelijke zonnestralen en beschermt zo de menselijke huid. Wanneer de concentratie op lage hoogte (in de troposfeer), in de lucht die we inademen, hoog is, brengt ozon gezondheidsrisico's met zich mee. Ozonpieken komen vooral in de zomer voor, wanneer hoge temperaturen en meer zonneschijn, in combinatie met weinig wind, kunnen leiden tot een aanzienlijke verhoging van de ozonconcentraties en dus tot een verslechtering van de luchtkwaliteit ;
  • PICPOL: vervuilingspieken die verband houden met hoge concentraties van fijne deeltjes (PM2,5 en PM10) of stikstofdioxide (NO2). Deze pieken doen zich vooral voor tijdens de winter, wanneer verhoogde emissies (vooral van transport en verwarming) en weersomstandigheden de luchtkwaliteit ernstig kunnen aantasten ;

Wat zijn de gezondheidsrisico's?

Dit soort pieken leidt vooral tot ademhalingsproblemen en hart- en vaatproblemen. Op vlak van ademhaling zijn de eerste slachtoffers kinderen, ouderen en mensen met een longziekte. Deze kwetsbare groepen kunnen last hebben van zware vermoeidheid en ademhalingsproblemen of zelfs astma-aanvallen krijgen.

Welke maatregelen treft het Brusselse Gewest?

De toegepaste maatregelen zijn verschillend afhankelijk van het type piek waaraan de bevolking wordt blootgesteld. Aangezien ozon- en fijnstofpieken niet van dezelfde oorsprong zijn, is het belangrijk om maatregelen te nemen die zijn aangepast aan de waargenomen vervuilingspiek. Zo zal het verbieden van autoverkeer in geval van een ozonpiek niet bijdragen tot een vermindering van de ozonconcentraties.

De toegepaste maatregelen variëren ook afhankelijk van de intensiteit van de piek. Officiële drempels of fasen worden op nationaal niveau bepaald aan de hand van zeer precieze criteria en bepaalde acties moeten door de overheid worden ondernomen wanneer deze drempels of fasen worden bereikt.

Zie ook:

Laatste verandering: 2023-05-31 10:37:00