Menu overslaan

Afvalophaling

Wanneer moet de zak buiten?

Als het vuilnis 's morgens wordt opgehaald, mogen de zakken de avond voordien vanaf 18 uur buitengezet worden - Niet vroeger!- of 's ochtends voor de komst van de vuilniswagen (5.30 uur).

Wanneer het vuilnis in de namiddag opgehaald wordt, moeten de zakken 's ochtends voor 12 uur, maar vóór de ophaling buitengezet worden.

De zakken moeten op de juiste manier gesloten worden en mogen niet meer dan 15 kg wegen. Ze mogen geen hinder veroorzaken, vuil achterlaten of dieren aantrekken.

De ophaalkalender downloaden

Werd je vuilniszak niet opgehaald?

Sorteergids

De website van Net Brussel legt je uit hoe je je afval dient te sorteren en welk soort afval in welke zak moet.

Kleine containers voor de oranje zakken kan je verkrijgen in de containerparken of bij de gemeente op 0800.85.150.

Net Brussel
de Broquevillelaan 12 - 1150 Brussel
Info: 0800 98 181
E-mail: info at arp-gan punt be
Website: www.arp-gan.be

Laatste verandering: 2023-07-27 12:49:40