Menu overslaan

Algemene beleidsverklaring

Het college van burgemeester en schepenen is verplicht om twee maal per legislatuur een algemene beleidsverklaring ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraadsleden. Deze verklaring is samengesteld uit een oriëntatienota en de budgettaire uitwerking. (Nieuwe Gemeentewet, art. 242 bis).

Deze verklaring bestaat uit een programma voor het algemene beleid en bevat op zijn minst de voornaamste politieke projecten van het college van burgemeester en schepenen. Na goedkeuring door de gemeenteraad dient het programma in overeenstemming met de bepalingen van de gemeentewet openbaar te worden gemaakt.

Algemene beleidsverklaring

Laatste verandering: 2023-01-03 10:40:21