Menu overslaan

Belastingen en bijdragen

Ordonnantie betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen

Gemeentebelastingen

Agentschapen voor weddenschappen op paardenraces of op bijkantoren van deze agentschappen die toegelaten zijn

Handelingen en werken onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning

Antennes en zendinstallaties voor GSM of mobiele telefonie, telecommunicatie, verzending van signalen en uitwisseling van informatie via Hertz-golven

Aan huis bezorgde niet geadresseerde publicitaire drukwerken of producten en op verdeling van publicitaire geschriften of producten op de openbare weg

Bankinstellingen, financiële instellingen en gelijkgestelden, alsook op hun bijkantoren en agentschappen, voor zover ze voor het publiek toegankelijk zijn

Plaatsen, weghalen en ter beschikking stellen door de gemeente van beveiligingsvoorzieningen voor een veilige doorgang op de openbare weg.

Privé-clubs

Venten en ambulante handel als bedoeld in de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten

Publicitaire installatie die op, boven of langs de openbare weg is geplaatst of die zich op een privaat goed bevindt en zichtbaar is vanaf de openbare weg

Reclame op een werfdekzeil, reclame op vinyl of aanverwanten, bedoeld in titel VI, hoofdstuk III, afdeling 1, artikelen 14 en 15 van de Gewestelijke Stedenbouwkunde

Reclame-inrichtingen die tot hoofddoel de financiering hebben van een door de wetgever erkende openbare dienst en die zich bevinden in de openbare ruimte of zichtbaar zijn van de openbare ruimte

Niet verlichte uithangborden, de verlichte uithangborden en de knipperende verlicht uithangborden

Automatische loketten

Verkommerde gebouwen en terreinen, leegstaande gebouwen en niet conform hun bestemming gebruikte gebouwen

Kantooroppervlakten - Aangifteformulier

Gemeubelde woningenen kamers en per uur geheven

Tijdelijke bezetting van de openbare weg naar aanleiding van werken om gebouwen te bouwen, af te breken, te herbouwen, te verbouwen of te onderhouden

Ondernemingen waarin barpersoneel is tewerkgesteld

Brandstofpompen

Reservatie voor privédoeleinden van zones van de openbare ruimte die gewoonlijk bestemd zijn voor het parkeren van auto's

Vertoningen en vermakelijkheden waarvoor een inkomrecht wordt gevraagd

Wonen in een tweede verblijf waarvoor de gebruiker niet ingeschreven is in de bevolkingsregisters

Plaatsen van tafels, stoelen, banken, toonbanken en ander terrasmeubilair op de openbare weg

Gebruik van de openbare weg voor handelsdoelstellingen

Gebruik van de openbare weg voor een reclame-, promotie- en/of commercieel evenement

Parkeerplaatsen - Aangifteformulier

Ongezonde of onbewoonbare woningen

Bijdragen

Grafconcessies op de begraafplaats, lijkenvervoer, prestaties van het personeel van de dienst van de teraardebestellingen en de opgravingen, verblijf in de lijkenbewaarplaats, huren en op het openen van grafkeldersx

Aanvraag en aflevering van documenten, uitvoering van diensten, samenstelling en raadpleging van administratieve dossiers

Gebruik van een staanplaats op openbare kermissen evenals op het waterverbruik verbonden aan het gebruik van de staanplaats

Aanvullende belastingen op de federale staatsbelastingen

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting van de personen

Opcentiemen op de onroerende voorheffing

Opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logies

Laatste verandering: 2022-07-27 09:25:41