Menu overslaan

Audit biodiversiteit

In het voorjaar van 2020 is de gemeente Elsene gestart met een audit van de biodiversiteit op haar grondgebied.

De belangrijkste resultaten hebben het mogelijk gemaakt de acties vast te stellen die moeten worden uitgevoerd om de biodiversiteit van Elsene in de stad te bestendigen en te versterken.

Deze auditmethode maakt gebruik van bijen en het stuifmeel dat zij bij zich dragen als een instrument voor biodiversiteitsanalyse. Daarnaast is een floristische inventarisatie uitgevoerd in 5 gemeentelijke groengebieden. Deze inventaris bestaat uit een telling van alle soorten bomen, bloemen, struiken,... die op de bestudeerde plaatsen te zien zijn, zowel soorten die gunstig zijn voor de biodiversiteit als invasieve soorten. 

Deze twee methoden maakten het mogelijk de aandacht van de gemeente te vestigen op verschillende elementen in termen van biodiversiteit in 4 verschillende perioden van het jaar: lente, late lente (vroege zomer), zomer en late zomer (vroege herfst).      

Op basis van de resultaten werd een participatieve workshop georganiseerd. Zo konden alle veldteams op de hoogte worden gebracht van de resultaten en konden ze samen een actieplan opstellen om de bestaande biodiversiteit te bestendigen en te versterken op het grondgebied van Elsene. 

Deze acties vallen in 3 categorieën uiteen:

  1. De eerste categorie acties omvat de integratie van de bloeiperioden in de selectie van plantensoorten om de bloei over het hele jaar te spreiden, met name door de introductie van vroeg- en laatbloeiende wilde planten.
  2. De tweede categorie acties stelt een plan op voor de monitoring en uitroeiing van invasieve uitheemse soorten.
  3. De laatste categorie acties, de sensibilisering, heeft tot doel de burgers te betrekken bij de strategie voor het herstel van de biodiversiteit, met bijzondere aandacht voor invasieve planten en het gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Laatste verandering: 2022-04-13 10:07:30