Menu overslaan

Gemeentelijke restaurants

De gemeente Elsene beheert 2 gemeenschapsrestaurants. Ze zijn open van maandag t/m vrijdag tussen 11.30 en 14 uur en de maaltijden worden geserveerd van 11.30 tot 13.30 uur. Deze "restaurants", met plaats voor 30 tot 70 personen, zijn niet enkel toegankelijk voor de leden van het gemeentepersoneel.

Het menu downloaden

Wie is welkom?

De restaurants zijn toegankelijk voor:

Categorieën gebruikers Voor te leggen Tarief
Elsense bezoekers van de clubs en activiteiten CreaPass Elsene A of B*
Niet-Elsense bezoekers van de clubs en activiteiten CreaPass A of B*
Gepensioneerde Elsenaars Restokaart A of B*
Gemeentepersoneel Restokaart A
Genodigden jonger dan 18 jaar Restokaart A
Elsense uitkeringsgerechtigden Restokaart A of B*
Studenten Studentenkaart A
Politieagenten van de zone Brussel-Hoofdstad-Elsene Politiekaart A
Personeelsleden van het OCMW en de Elsense Haard Restokaart A
Gemeentelijke mandatarissen Restokaart B

* Voorkeurtarief op basis van inkomen. Inlichtingen bij de dienst Sociale zaken: 02.515.60.59

Menu's en tarieven

  Tarief A Tarief B
Soep €1,20 €1,20
Tweegangenmenu (soep of dessert + dagschotel of dagsuggestie) €4,90  €7,35 
Driegangenmenu (soep + dagschotel of dagsuggestie + dessert) €5,50 €8,50
Vegetarisch tweegangenmenu (soep of dessert + vegetarisch of koud gerecht) €4,50  €6,00 
Vegetarisch driegangenmenu (soep + vegetarisch of koud gerecht + dessert) €5,50 €7,00
Vegetarisch gerecht of gerecht om mee te nemen €3,50 €5,00
Student gerecht €2,50
Sandwich €3,00 €3,00
Dessert €1,20 €1,20
Water, limonade, eerlijke fruitsap (20 cl) €0,90 €0,90
Pils, wijn (per glas) €2,00 €2,00
Speciale beer €3,30 €3,30
Koffie, thee €1,20 €1,20

Reservaties

Als je de dag ervoor reserveert, ben je zeker van je maaltijd.

Zonder reservatie worden alle schotels geserveerd zolang de voorraad strekt.

Geen reservatie voor de salad bar (geserveerd zolang de voorraad strekt).

Uittreksel uit het reglement

Om bij te dragen tot het goede verloop van de geserveerde maaltijden, moeten de gebruikers :

  • de drank en het eten dat ze in de club kopen ter plaatse consumeren (behalve gemeentepersoneel);
  • de instructies die de verantwoordelijke geeft naleven
  • een aanvraag indienen bij het College voordat:
    • ze voorwerpen verdelen, verkopen of uitstallen
    • aankondigingen, mededelingen of reclame uithangen of verspreiden;
  • ze mogen zich geen plekken toe-eigenen of hinderlijke voorwerpen plaatsen
  • geen geldspelen organiseren of eraan deelnemen.

De personeelsleden mogen geen fooien, giften, geschenken, dranken of andere zaken aannemen en mogen geen diensten uitvoeren die niet tot hun functie behoren.

Het volledige reglement kan worden geraadpleegd bij de verantwoordelijke van het restaurant of bij de Maaltijddienst (02.515.60.11 of 12 of 13).

Restoclub Boondaal
Boondaalsesteenweg 482 - 1050 Elsene
Tel 02.515.60.21

Restaurant Vandenbroeck
Vandebroeckstraat 58 - 1050 Elsene
Tel 02.515.60.67

Laatste verandering: 2024-05-31 13:44:04