Menu overslaan

Document ter staving van duurzaam verblijf (E+ kaart)

Voor Europeanen gevestigd in België. De kaart is 5 jaar geldig en onvoorwaardelijk vernieuwbaar.

Je moet je hiervoor persoonlijk aanmelden aan het loket. Voor kinderen gebeurt dit samen met een van de ouders of degene die het hoederecht heeft. Er wordt een nieuwe identiteitskaart aangemaakt wanneer de geldigheid van het document vervallen is, de foto niet meer overeenkomt met het uiterlijk, na een verhuizing, in geval van diefstal, verlies of vernietiging van het document en uitsluitend indien je je in België bevindt op het ogenblik dat de identiteitskaart hernieuwd wordt. Je moet je aanmelden met de oude kaart of de aangifte van verlies, diefstal of vernietiging en met 2 identieke pasfoto's.

De kaart kan vanaf zes maanden en ten laatste een maand voor het einde van de geldigheid vernieuwd worden.

Opgelet: de kaarten E+ worden enkel afgeleverd aan staatsburgers van de EU en EER. Ze moeten zich verplaatsen met hun paspoort of nationale identiteitskaart, het volstaat niet om in het bezit te zijn van een kaart E+

Voorwaarde: al vijf jaar in het bezit zijn van een E-kaart. De eerste aanvraag doe je bij het bureau voor vreemdelingenzaken. De kaart vernieuwen kan bij de bevolkingsdienst.

Normale procedure
(2 tot 3 weken)
Extremespoedprocedure
(24 uur)
€25 (1e kaart en 1e duplicaat)
€31 (volgende duplicaten)
€142

Laatste verandering: 2020-01-06 09:35:18