Menu overslaan

Parkeerplaatsen reserveren

Wil je verhuizen, werken bij je laten uitvoeren en daarvoor een container laten plaatsen of verwacht je een levering? Dan kun je bij de gemeente Elsene borden reserveren voor een plaatselijk parkeerverbod van een halve/hele dag of meerdere dagen, afhankelijk van je behoeften.

Verhuizingen en leveringen

Hoe ga je te werk?

Prijs

1/2 dag
(7u-13u of 13u-19u)
Bedrag per aanvullend(e)adres
12m €73,22 €16,91
20m €84,49 €28,18

 

1 dag
(7u-19u)
Bedrag per aanvullend(e)
adres of dag
12m €90,13 €33,83
20m €112,67 €56,37
30m €140,86 €84,56

Voor een reservering van meer dan 30 meter lang moet de aanvraag ten laatste 30 kalenderdagen vóór de gewenste reserveringsdatum schriftelijk worden gericht aan de Burgemeester, Elsensesteenweg 168 te 1050 Brussel.

Het is niet mogelijk om een reservering aan te vragen binnen een autoluwe zone . Gelieve voor de toegang tot een autoluwe zone contact op te nemen met parking.brussels per telefoon: 0800 35 678 of per e-mail: elsene at parking punt brussels

Verlenging

Wil je je reservering verlengen, stuur dan ten laatste drie werkdagen vóór de verstrijking van je reservering een mail naar tbow at elsene punt brussels met vermelding van je reserveringsnummer. Duurt de volledige bezetting langer dan 5 dagen, dan moet je in het bezit zijn van een OSIRIS-nummer en dus vooraf een aanvraag doen op het gewestelijk platform OSIRIS. Voor meer informatie kun je contact opnemen met het OSIRIS-loket per e-mail: guichetosirisloket at sprb punt brussels of per telefoon op: 02204.24.96.

In de praktijk

Wanneer je verkeersborden (E1) bij de gemeente huurt, zorgt zij ervoor dat die tenminste 48 uur vóór het begin van de reservatie worden geplaatst. De plaatsing van de borden is pas mogelijk nadat het bedrag uiterlijk 5 werkdagen vóór de startdatum van je reservering op de rekening van de gemeente werd bijgeschreven. Na dit moment is de plaatsing niet langer mogelijk.

Het is jouw verantwoordelijkheid om ten laatste 40 uur vóór het begin van de reservering te controleren of de borden in overeenstemming met je aanvraag werden geplaatst. Is dit niet het geval, neem dan contact op met de TBOW zodat er eventueel tot een correctie kan worden overgegaan.

Alle termijnen zijn terug te vinden in het reglement inzake de reservatie voor privédoeleinden van zones van de openbare ruimte die gewoonlijk bestemd zijn voor het parkeren van auto's .

Containers, werven, kranen, stellingen

Hoe ga je te werk?

Iedere bezetting van de openbare weg vanwege bouw-, afbraak-, herbouwings-, transformatie of onderhoudswerken van gebouwen (stellingen, lift, mobiele kraan, werf, etc.) moet vooraf bij de volgende diensten worden aangevraagd:

  1. Eerst moet ten laatste 10 werkdagen vóór de gewenste reserveringsdatum via de gewestelijke applicatie OSIRIS een toelating voor bezetting van de openbare weg worden aangevraagd. Neem voor meer informatie contact op met het OSIRIS-loket per e-mail: guichetosirisloket at sprb punt brussels of per telefoon: 02/204.24.96.
  2. EN vervolgens moet bij de gemeente Elsene een aanvraag worden gedaan in het kader van de tijdelijke bezetting van de openbare weg door middel van dit formulier dat voorafgaand aan de bezetting dient te worden gestuurd aan tbow at elsene punt brussels.
  3. Heb je bovendien behoefte aan parkeerruimte, vul dan de formulier in.

Het tarief bedraagt 2,42 EUR/dag en m².

Verlenging

Als je je bezetting wenst te verlengen , stuur dan uiterlijk 1 werkdag vóór de verstrijking van je reserveringsdatum een e-mail naar otvp at ixelles punt brussels met vermelding van je aanvraagnummer.

Alle bijzonderheden bevinden zich in het reglement inzake de tijdelijke bezetting van de openbare weg ter gelegenheid van werken voor het oprichten, afbreken, herbouwen, transformeren of onderhouden van gebouwen

Tijdelijke bezetting van de openbare weg

Tel. 02.515.67.50
E-mail: tbow at elsene punt brussels

Sluitingsdagen: 21/07, 15/08, 01/11, 11/11, 25/12, 01/01, 01/05

Laatste verandering: 2024-06-05 13:08:59