Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live UpdateFermer-Gesloten

Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live Update

Parkeerplaatsen reserveren

Vanwege de huidige sanitaire omstandigheden is toegang tot onze dienst alleen mogelijk op afspraak (per telefoon of per mail) voor express reservaties (met spoedtarief dus). Alle andere reservaties kunnen uitsluitend per mail gebeuren met giro betaling ten laatste 5 werkdagen voor de eerste dag van reservatie.

Verhuizingen en leveringen

Je kunt een parkeerplaats reserveren bij de dienst voor Taksen (Tijdelijke bezetting van de openbare weg). De betaling moet ontvangen zijn op de rekening van de gemeente minstens 5 werkdagen van tevoren om van het normale tarief te genieten (de datum van ontvangst op het rekeninguittreksel van de gemeente is de datum die telt). Als de reservatie 4 werkdagen voor de gevraagde datum wordt betaald, betaal je het spoedtarief.

Op welke datum je ook reserveert, een betaling die de gemeente ontvangt minder dan 4 werkdagen op voorhand, zal onderwerp zijn van terugbetaling en geen toelating geven om parkeerborden te plaatsen.

Het is ten stelligste aangeraden om ter plaatse te reserveren en betalen of dit online te doen.

Normale procedure Spoedprocedure
1e dag €102/20m €152/20m
Extra dag €27/20m/extra dag

Vermindering en vrijstelling

Een vermindering van 20% wordt toegekend:

  • voor een reservatie van minder dan 12 meter tijdens 1 dag
  • voor een reservatie van maximum een halve dag (7 tot 13 uur of 13 tot 19 uur).

Een vermindering van 35% wordt toegekend:

  • voor een reservatie van minder dan 12 meter en voor een halve dag (7 tot 13 uur of 13 tot 19uur).

De vrijstelling wordt toegekend aan de uitkeringsgerechtigden van het OCMW van Elsene op basis van een attest van het OCMW.

Alle details staan in het retributiereglement op de uitvoering van technische diensten naar aanleiding van de reservatie van een standplaats op de openbare weg om stil te staan, te laden of te lossen, op uitdrukkelijk verzoek van particulieren of private ofopenbare instellingen.

Containers, werven, kranen, stellingen

Private tijdelijke bezettingen van de openbare weg (container, stelling, werf, werken, kraan...) dienen ook te worden aangegeven bij de dienst Tijdelijke bezetting van de openbare weg. Het tarief bedraagt 2,15 EUR/dag en per m².

De reservaties en bezettingen kunnen aangegeven worden in onze kantoren of per mail.

Alle details vind je in het reglement Tijdelijke bezetting van de openbare weg

Tijdelijke bezetting van de openbare weg

Elsensesteenweg 227A - 1050 Elsene Huisnummer 227A in de Elsensesteenweg lokaliseren
Tel. 02.515.67.50
E-mail: tbow at elsene punt brussels

Op afspraak

Sluitingsdagen: 25/12, 31/12, 01/01, 01/05, 21/07, 15/08, 01/11, 11/11

Laatste verandering: 2021-12-02 13:14:50