Renovatiepremie

Gewestelijke premie

Het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest kent onder bepaalde voorwaarden renovatiepremies toe. De renovatiepremie hangt in bepaalde gevallen af van de ligging van de woning / het gebouw.

Wooninformatiecentrum
Tel 0800.40.400
wijken.brussels

Gemeentelijke aanvullende premie

De gemeente Elsene keert een aanvullende renovatiepremie uit van maximaal €800 per gerenoveerde woning. Krijg je al een renovatiepremie van het gewest, dan kun deze aanvullende premie aanvragen op voorwaarde dat je gedomicilieerd bent in Elsene en woont in de te renoveren woning. De aanvraag dien je in bij de dienst Stedenbouw in hetzelfde jaar waarin het Gewest je een premie heeft toegekend. Je dossier moet het volgende bevatten:

  • het ingevulde aanvraagformulier
  • een bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister
  • een kopie van de brief waarin het Gewest de premie definitief toekent
  • een kopie van het rekeningafschrift (bezorgd door de bank)

De premie kan online worden aangevraagd.

Opgelet: je moet de premie terugbetalen indien je:

  • onjuiste verklaringen aflegt
  • verplicht wordt om de gewestelijke premie terug te betalen
  • je het goed binnen de vijf jaar na ontvangst van de gemeentelijke premie doorverkoopt

Zie ook:
Hoe kun je een premie van het Gewest krijgen voor de renovatie en/of herbestemming van een woning?
Formulier en reglement met betrekking tot de toekenning van een gemeentelijke premie voor de renovatie van woningen in Elsene
Reglementen en verordeningen
Dienst Stedenbouw

Laatste verandering: 2022-02-08 10:41:45