Menu overslaan

Wettelijk kader

De Gemeente heeft haar wettelijke basis in de Nieuwe Gemeentewet (NGW) van 1988.

De bevoegdheden van de gemeentelijke overheid worden beperkt door de wetten, decreten, ordonnanties en besluiten van de federale, gewestelijke, gemeenschappelijke en provinciale overheden.

Het gemeentelijke zelfbestuur wordt ook beperkt door de toezichthoudende overheid . Voor Elsene wordt deze administratieve voogdij door het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest uitgeoefend. Er is een verschil tussen:

  • de algemene voogdij: indien een gemeentelijke overheid de wet overtreedt of het algemene belang benadeelt is de regering van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest in staat om door een besluit de uitvoering van deze handeling te schorsen
  • de goedkeuringsvoogdij: zolang ze niet door de toezichthoudende overheid worden goedgekeurd, kan de gemeentelijke overheid bepaalde handelingen niet uitvoeren

Laatste verandering: 2015-04-07 16:24:52