Menu overslaan

Huurwaarborg

De huurwaarborg biedt de verhuurder de zekerheid om niet zonder geld achter te blijven indien de huurder zijn verplichtingen niet vervult (de huishuur op vastgestelde termijnen betalen, het gehuurde goed onderhouden, de herstellingswerken uitvoeren die hem toebehoren, de woning in goede staat achterlaten wanneer het huurcontract ten einde is,...). De huurwaarborg is door de wet niet verplicht, maar kan dus wel voorzien worden in het huurcontract. De huurwaarborg kan op verschillende wijzen worden samengesteld, maar de meest gebruikelijke wijze is het storten van een som geld. In dit geval, voor de contracten die na 28 februari 1991 werden ondertekend, voorziet de Wet betreffende de hoofdverblijfplaats dat de waarborg de waarde van drie maanden huishuur niet mag overschrijden.

In het huurcontract mag niet geëist worden dat de waarborg in handen van de verhuurder komt. Het geld moet verplicht op een speciale bankrekening in een financiële instelling worden gestort, op naam van de huurder. Indien de verhuurder de huurwaarborg in handen heeft, maar het geld verzuimt te beleggen, zelfs na aanmaning door de huurder, is de verhuurder een rente schuldig ter waarde van 7% op het bedrag van de waarborg. De rente wordt gekapitaliseerd: de huurder mag ze niet regelmatig opeisen, maar hij zal er de begunstigde van zijn. Wanneer het huurcontract afloopt, worden zowel de huurwaarborg als de rente aan de huurder teruggegeven, op voorwaarde dat hij al zijn verplichtingen heeft vervuld. De financiële instelling geeft de huurwaarborg terug op voordracht van:

  • hetzij een schriftelijk akkoord van de huurder en van de verhuurder opgesteld wanneer het huurcontract is afgelopen,
  • hetzij een kopie van een beoordeling.

Lening van de huurwaarborg

Indien je bij de inhuurname van een woning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een huurwaarborg moet betalen maar niet over het noodzakelijke bedrag beschikt, dan kun je je zich richten tot het Woningfonds om een lening op afbetaling aan 0% (JKP) te krijgen.

Info en voorwaarden: www.woningfonds.be

Laatste verandering: 2015-05-19 16:11:45