Menu overslaan

Geboortepremie

De geboortepremie die door de gemeente wordt toegekend mag je niet verwarren met kraamgeld of kindergeld.

De gemeentelijke geboortepremie

De gemeente Elsene verleent een premie ter gelegenheid van:

 • de geboorte van een 1ste kind
 • de geboorte van een kind met een invaliditeit van 66% of meer
 • de adoptie van een kind.

Het aanvraagformulier wordt systematisch opgestuurd naar elke moeder die minstens 1 jaar in Elsene woont en die de geboorte of de adoptie van een kind heeft gemeld.

De voorwaarden voor deze premie zijn vastgelegd in een regelment. Daarin staat onder andere dit:

 • "De aanvraag om toekenning van een premie moet worden opgestuurd naar het college van burgemeester en schepenen binnen de 3 maanden na de geboorte of na de datum waarop het vonnis tot bekrachtiging van de adoptieakte werd ingeschreven. Deze periode wordt verlengd tot 6 maanden wanneer het over de premie voor invaliditeit gaat. De invaliditeit dient door een medisch attest of door om het even welk bewijskrachtig document aangetoond te worden".

  "De premie kan enkel worden toegekend indien de aanvrager gedomicilieerd is in de gemeente Elsene op de datum vanaf dewelke het recht op de premie aanvat.".

  De gemeentelijke geboortepremie online aanvragen

  Dienst Families
  Tel 02.515.69.03 - E-mail : familles at elsene punt brussels

  Laatste verandering: 2020-12-17 15:47:46