Menu overslaan

Huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht

De wet van 13 februari 2003 (Belgisch Staatsblad van 13 februari 2003) maakt het huwelijk mogelijk tussen personen van hetzelfde geslacht en wijzigt sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. De wet is van toepassing sinds 1 juni 2003: het verschil van geslacht is geen voorwaarde meer voor een huwelijk. Het huwelijk is dus mogelijk tussen "twee personen van verschillend geslacht of van hetzelfde geslacht".

De voorschriften betreffende het afsluiten, de ontbinding en de gevolgen van een huwelijk zijn van toepassing op een huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht.

Nationaliteit van de toekomstige echtgenoten van hetzelfde geslacht

De nationaliteit van de echtgenoten is geen belemmering voor de huwelijksplechtigheid.

Erkenning in het buitenland van het huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht

Door het huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht toe te laten stelt België een rechtsbegrip in dat als dusdanig in andere landen onbekend is. Het is dus niet uitgesloten dat dergelijke huwelijken in sommige landen niet zullen worden erkend. Er zullen dus gevallen zijn waarin sommige huwelijken in België volkomen rechtsgeldig zijn, maar tegelijkertijd in het buitenland geen enkel juridisch gevolg hebben.

Bron: Circulaire tot vervanging van de circulaire van 8 mei 2003 betreffende de wet van 13 februari 2003 tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek

Laatste verandering: 2024-02-14 16:33:31