Menu overslaan

Huwelijksplechtigheid

Voor het huwelijk zelf moeten de echtgenoten persoonlijk voor de officier van de burgerlijke stand verschijnen, in aanwezigheid van 0 tot 4 meerderjarige getuigen (dat mogen maar hoeven geen verwanten te zijn). De huwelijksplechtigheid moet in het openbaar plaatshebben, in het gemeentehuis van de gemeente waar minstens één van de echtgenoten woont.

In geval van afwezigheid van de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt er beroep gedaan op een schepen of op een gemeenteraadslid, volgens de rangorde binnen de gemeenteraad. Indien de toekomstige echtgenoten wensen dat het huwelijk door een bepaalde schepen wordt voltrokken moeten ze een schriftelijke aanvraag indienen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

In naam van de wet verklaart de ambtenaar van de burgerlijke stand de echtgenoten getrouwd. Zijn functie beperkt zich niet tot het legaliseren van de toestemming der partijen: het huwelijk wordt echt door hem voltrokken.

De huwelijksplechtigheid bevat de volgende stappen:

  • de voorgeschreven lezingen: de ambtenaar van de burgerlijke stand leest de huwelijksakte en de voorschriften van het burgerlijk wetboek betreffende de rechten en plichten van de echtgenoten voor
  • de mondelinge verklaring van beide personen dat ze elkaar tot echtgenoot nemen
  • de uitspraak van het huwelijk: de ambtenaar van de burgerlijke stand verklaart, in naam van de wet, dat de partijen in de echt verbonden zijn
  • de ondertekening van de huwelijksakte door beide echtgenoten, door de ambtenaar van de burgerlijke stand en door de eventuele getuigen
  • De ambtenaar van de burgerlijke stand geeft een trouwboekje aan het jonge paar, waarin ook de eventuele kinderen van het paar zullen worden ingeschreven.

Zie ook: Dienst Burgerlijke stand

Laatste verandering: 2019-06-28 09:56:02