Menu overslaan

Commissies

In overeenstemming met de Gemeentewet mag de Gemeenteraad in eigen schoot commissies inrichten die belast worden met het voorbereiden van de discussies tijdens de officiële zittingen (Nieuwe Gemeentewet, art. 120). Deze commissies (de "secties") bestaan uit Gemeenteraadsleden en nemen de politieke evenredigheid in acht. Indien nodig mogen deze commissies beroep doen op externe deskundigen of op betrokken personen. De modaliteiten van de samenstelling en van de werking van de commissies zijn door het huishoudelijk reglement vastgelegd.

De samenstelling van de commissies downloaden

Laatste verandering: 2019-04-05 09:29:03