Menu overslaan

Benoeming van het College

Het College bestaat uit de burgemeester en de schepenen.

De schepenen worden door de gemeenteraad en binnen de gemeenteraad verkozen. Het aantal schepenen verschilt naar gelang het aantal inwoners van de gemeente. Naast de burgemeester zijn er dus:

  • 3 schepenen in de gemeenten met 1.000 tot 4.999 inwoners;
  • 4 schepenen in de gemeenten met 5.000 tot 9.999 inwoners;
  • 5 schepenen in de gemeenten met 10.000 tot 19.999 inwoners;
  • 6 schepenen in de gemeenten met 20.000 tot 29.999 inwoners;
  • 7 schepenen in de gemeenten met 30.000 tot 49.999 inwoners;
  • 8 schepenen in de gemeenten met 50.000 tot 99.999 inwoners;
  • 9 schepenen in de gemeenten met 100.000 tot 199.999 inwoners;
  • 10 schepenen in de gemeenten met 200.000 inwoners en meer (Nieuwe Gemeentewet, art.16).

Sinds 8 oktober 2006 kunnen ook staatsburgers uit andere EU-lidstaten schepen worden, maar enkel Belgische staatsburgers kunnen verkozen worden tot burgemeester.

Gezien het aantal inwoners in de gemeente Elsene ligt het aantal schepenen normaal gezien op 8. Maar door de Lombardakkoorden en overeenkomstig de daarop volgende wijzigingen van de Gemeentewet, bevat het college van de gemeente Elsene sinds 2002 een extra Nederlandstalige schepen. Zo komt het dat de gemeente dus negen schepenen telt.
.

De burgemeester is van rechtswege voorzitter van het college van burgemeester en schepenen (art.103).

Laatste verandering: 2015-04-23 17:10:29